zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seznam předpisů pro provozování silniční dopravy z hlediska bezpečnosti práce

24.04.2003
Obecné
Seznam předpisů pro provozování silniční dopravy z hlediska bezpečnosti práce
Seznam předpisů, které upravují bezpečnost práce v silniční dopravě
Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registraci řidičů. Vyhláška MDS č.32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vyhláška č.302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel. Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Sdělení č.159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech „ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Dohody ADR, ve znění sdělení č. 186/1998 Sb. Sdělení č. 54/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech „ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Dohody ADR. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 1/2001 Sb.). Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 238/2002 Sb.). Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (nabylo účinnosti dnem 1.1.2003). Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 334/2002 Sb.). Autor: Ing. Miroslava Šmídova Zdroj: Prevence a řízení rizik
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí