zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na kurz INTERNÍ AUDITOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

15.05.2003
EMS
Pozvánka na kurz INTERNÍ AUDITOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PROEKO - Ing. Josef Marek, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 poradenství a vzdělávání v životním prostředí si Vás dovoluje pozvat na kurz na téma INTERNÍ AUDITOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EMS) PRAHA 28. - 30. května 2003 Vážení přátelé, všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízen-í zavedení sytému řízení kvality nebo environmentál-ního manažerského systému (EMS či EMAS), tím získávají významnou konkurenční výhodu. Nedílnou součástí zavede-ného funkčního systému EMS je i provádění interních environ-mentálních auditů. Správně provedený interní environmentální audit není nahodilou či náhodnou činností. Jde o systematický, dokumen-tovaný proces ověřování objektivně získávaných a vyhodnocovaných důkazů z činnosti podniku, který umožní určit, zda se řídící systém podniku chová tak, jak se od něho očekává, či zda má podnik ve svém vztahu k životnímu prostředí nedostatky a rezervy. Takový audit pak umožňuje stanovit i hodnotit environmentální profil podni-ku a jeho vývoj v čase. Provádění interních environmentálních auditů je meto-dicky usměrňováno řadou norem - především normou ISO 14 001, nařízením 761/2001 ES (EMAS) a nově i normou ISO 19 011. Interní environmentální audity vykonávají vlastní pracovníci podniku, u nichž musí být splněny některé základní kvalifikační podmínky. Jde především o nezávislost pracovníka - auditora na prověřova-ném procesu či organizační jednotce podniku a dále o jeho vybavení potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech provádění environmentálních auditů formou odborných výcviků. Nabízený kurz je koncipován jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců na provádění interních environmentál-ních auditů ve Vašem podniku. S ohledem na společnou normu ISO 19 011 může být využit také jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systémů řízení ja-kosti (ISO 9001). Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků. Písemné podkladové materiály k problematice environmentálních auditů obdrží účastníci při prezenci a v průběhu kurzu. lektoři kurzu: Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, Mgr. Pavel Činčera, manažer čistší produkce, zástupce ředitele Centra environmentálních analýz PROGRAM KURZU 09.45 - 10.00 Registrace účastníků (začátek posunut pouze 1. den) 09.00 - 12.30 Přednášky a cvičení 13.30 - 17.00 Přednášky (poslední den do 15.00). Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 14 001, ISO 19 011, ISO 19 011 a nařízení Rady ES č. 761/2001. Je určen především pracovníkům podniků, kteří budou zavádět systém EMS (ISO 14 001) či EMAS (nařízení ES 761/2001) v podniku. Pro členy podnikového managementu je tento kurz základní informací, seznamující s procesem zavádění systémů EMS v podniku a jeho kontrolou - interním auditem celého systému i jeho jednotlivých částí. Výklad bude zaměřen především na praxi provádění environmentálních auditů na podnikové úrovni a na představení přínosů i rizik, které podniku z této činnosti vyplývají. Obsah kurzu: · metodika zavádění systémů EMS/EMAS v podniku dle ISO 14 001, 14 004, nařízení ES 761/2001; · základní legislativa životního prostředí a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou ISO 14 001; · obecné zásady provádění auditů systémů s přihlédnutím ke specifice EMS/EMAS (dle ISO 19 011 a EMAS); · metodika provádění environmentálních auditů (ISO 19 011, nařízení ES 761/2001), kvalifikační požadavky na auditory, audit dle EMAS; · praktické provádění environmentálních auditů, plánová-ní auditu, stanovení jeho cílů a obsahu, získávání a vyhod-nocování výsledků auditu (kontrolní seznamy, dotazníky, výsledky průzkumů, zdroje dat atd.). Kontakt: Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. 220 105 215, mobil 737 738 433, e-mail: marek-proeko@volny.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí