zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová éra čištění odpadních vod

30.05.2003
Voda
Nová éra čištění odpadních vod
Dosud užívané centrální zneškodňování odpadních vod je založeno na principu sběru a odvádění produkovaných odpadních vod do centrální čistírny přes rozsáhlý kanalizační systém, co nejdále od zdrojů znečištění . Nová technologie Bioclar umožňuje čistit odpadní vodu co nejblíže zdroji znečištění . Společnost BIOCLAR CZ, s.r.o., poskytuje komplexní technická řešení pro individuální a decentralizované systémy čištění odpadních vod, která jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje a jsou patentově chráněna. Kromě domácího trhu se orientuje na vývoz technologie do osmnácti zemí světa. MEZITITULEK: Decentralizovaný systém Tento systém čištění odpadních vod je určen pro víceré zdroje, které jsou spojeny přes jednoduchý sběrný systém s čistírnou odpadních vod (více domů, celé ulice, části obce, atd.). Výhody decentralizovaných systémů jsou: -úspora nákladů na kanalizaci (kratší délka, menší průměr potrubí, méně šachet a úspora přečerpávaček, menší hloubka výkopů), což znamená podstatné snížení nákladů, -možnost opětovného použití vyčištěné vody (při klasickém řešení je voda odváděna do centrální čistírny a po vyčištění je vypouštěna do recipientu), -flexibilita a možnost postupného budování (při realizaci centralizovaných systémů je problémem dlouhodobé vázání finančních zdrojů spolu s vysokou rozestavěností, neschopností přizpůsobit se novým kapacitním požadavkům a novým poznatkům vědy a techniky). Na rozdíl od klasického je tento systém čištění flexibilní, je možno ho přizpůsobit měnícím se podmínkám a budovat ho postupně. MEZITITULEK: Ekologické aspekty Při koncentrovaném vypouštění z centrálních čistíren odpadních vod znamenají nepříznivé provozní stavy, poruchy a havárie neporovnatelně větší dopad na životní prostředí . U rozsáhlých kanalizačních systémů je častým jevem znečišťování podzemních vod prosakováním přes netěsnosti anebo vnikání balastních vod do kanalizace, mnohdy se odpadní vody odlehčují do recipientu. Čistírenské kaly z centrálních čistíren odpadních vod jsou často znečištěny těžkými kovy a jinými toxickými látkami, což znemožňuje jejich využití v zemědělství. U individuálních a decentralizovaných systémů je možné zpětné použití vyčištěných vod. Další využití čistírenských kalů v zemědělství napomáhá k uzavírání koloběhu živin a zabraňuje znečištění vod dusíkem a fosforem. MEZITITULEK: Technologický proces Technologie čištění odpadních vod firmy Bioclar je založena na biologickém procesu, tzv. nízko zatíženým aktivačním systému. Parametry procesu jsou zvolené tak, aby umožňovaly biologické odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací a biologické odstraňování fosforu. Vysoký věk kalu zaručuje jeho aerobní stabilizaci, což je předpokladem jeho neomezeného využití v zemědělství. Odtokové parametry splňují ta nejpřísnější kritéria vypouštění odpadních vod. Technologie Bioclar se odlišuje od konvenčních systémů vysokou koncentrací biologického aktivovaného kalu (udržování vysoké koncentrace biologického aktivovaného kalu pomocí patentovaného systému přepážek a systému řízení procesů podle výkyvů zatížení) a integrací procesů čištění odpadních vod do jedné nádrže, tzv. biologického reaktoru, který je zhotoven ze speciálního plastu (polypropylen) a má dobré statické vlastnosti a potravinářský atest (vnitřní prostor biologického reaktoru je rozčleněný systémem přepážek a dělících stěn na anaerobně -fermentační, denitrifikační, nitrifikační a separační část). Technologií Bioclar lze získat vysokou kvalitu vyčištěné vody (čistící účinek od 95 do 98 %). MEZITITULEK: Domovní čistírny Čistírny odpadních vod Bioclar B6 až B60 s kapacitou do 50 EO jsou určeny pro čištění splaškových odpadních vod z jednotlivých rodinných domů, skupin rodinných domů, bytových domů, hotelů, penzionů, restaurací, škol a školek, čerpacích stanic a podobně. Dodávají se jako hotové výrobky. Jedná se o plastové nádrže, ve kterých je instalována technická vestavba. Umístit je lze pod i nad zemí, v suterénech obytných budov nebo do již existujících žump. Dobrá kvalita vyčištěné vody umožňuje její vypouštění do dešťové kanalizace nebo použití na zavlažování a na umývání cest či jako sanitární vody s úsporou vody pitné. Provoz těchto čistíren je plně automatizovaný, velmi jednoduchý a ekonomický, pracují nehlučně a bez jakéhokoliv zápachu. Čistírny odpadních vod Bioclar mají díky své flexibilitě široké využití. Kromě již uvedených domovních čistíren lze další varianty využít pro hotely, autokempingy, nemocnice a léčebné ústavy, zemědělská družstva, farmy, pivovary, jatka a masokombináty, mlékárny. Uplatnění této nové technologie neznamená jen zlepšení kvality vyčištěné vody a snížení nákladů na její vyčištění, ale je i začátkem nové filozofie nakládání s odpadními vodami. AUTOR: ha/ Základní technické údaje domovní čistírny Kapacita BSK5 Kapacita (E.O.) (g/den) (m3/den) B 6 2 - 6 240 -360 0,6 -0,9 B 10 7 - 10 420 -600 1,0 -1,5 B 15 11 - 15 660 -900 1,6 -2,2 B 20 16 -20 900 -1200 2,3 -3,0 B 30 20 -30 1200 -1800 3,0 -4,5 B 40 30 -40 1800 -2400 4,5 -6,0 Rozměry Průměr Výška Příkon Hmotnost (m) (m) (W) (kg) B 6 1,34 1,55 60 135 B 10 1,76 1,55 120 150 B 15 1,76 2,3 150 180 B 20 2,05 2,3 200 320 B 30 2,3 2,3 550 500 B 40 2,6 2,3 550 570 ZDROJ: STAVITEL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí