zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stanovisko k návrhu na uzákonění nového druhu pozemku - technické produkční půdy

09.06.2003
Zemědělství
Stanovisko k návrhu na uzákonění nového druhu pozemku - technické produkční půdy
Zavedení nové kategorie \"technické produkční půdy\", na které by byla pěstována pouze technická a energeticky využitelná fytomasa, nevstupující do potravinového řetězce by mělo celou řadu významných aspektů národohospodářských a ekologických. Dnes je zcela jasné, že rozvoj využití technické a energetické biomasy bude v ČR neustále stoupat podle implementovaných dokumentů EU, což je především \"Bílá kniha obnovitelných energií\" (COM/97/599) a podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů. O pozitivních aspektech ekologických a ekonomických se dostatečně zmiňuje autor návrhu. Podle požadavků EU vyplývá zcela nový pozitivní aspekt návrhu, možnost dlouhodobé sekvestrace uhlíku přímo v půdním prostředí v zájmu omezení produkce skleníkových plynů. Návrh na uzákonění technické produkční půdy v současné době nenachází potřebnou oporu ve stávajících legislativách zemědělského půdního fondu, ochrany přírody, legislativně hnojiv, ani v legislativě odpadů. Tento návrh bude toto řešit i s ohledem na ochranu spodních a povrchových vod včetně připravované legislativy o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany. Současná legislativní omezení využívání půd k pěstování technických a energetických rostlin jsou stejně přísné jako pro pěstování potravinářských plodin, což omezuje využívání čistírenských kalů, z nich připravovaných kompostů a dalších hnojivých odpadů. Vyčlenění vhodné půdy pro tyto účely by se v odpadovém hospodářství projevilo vyšším využíváním těchto hmot a v omezení skládkování těchto odpadů. Uzákonění nového způsobu hospodaření na technických produkčních půdách je třeba podle mého názoru podporovat a provést příslušné kroky k realizaci. Ing. Jaroslav Váňa, CSc. předseda CZ BIOM Zdroj: CZ BIOM - www.biom.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí