zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PROJEKT \"POVODŇOVÁ ISPA\"

26.06.2003
Voda
PROJEKT \ POVODŇOVÁ ISPA\
Dobrovolný svazek obcí - mikroregion RADBUZA požádal o finanční podporu z programu ISPA na odstranění následků povodňových škod na vodohospodářské infrastruktuře v majetku obcí svazku. Mikroregion tvoří v současné době 16 obcí okresu Plzeň-jih, který je součástí Plzeňského kraje. Je to venkovská oblast se zemědělským zaměřením, kde žije 18 tisíc obyvatel. Dominantními centry daného území jsou dvě města - Dobřany (5700 obyvatel) a Stod (3600 obyvatel). Motivem pro vznik mikroregionu byly nejen společné problémy, ale i potřeba rozvíjet oblast formou rozvojových projektů, které budou iniciovány na základě společných potřeb, priorit a dosažitelných zdrojů. MEZITITULEK: Projekt za 33 miliónů Po loňských katastrofálních srpnových záplavách se mikroregion Radbuza rozhodl zpracovat žádost o poskytnutí prostředků na rekonstrukci povodní poškozených vodohospodářských zařízení měst Dobřany a Stod a obce Chotěšov z programu ISPA. Návrh projektu byl zpracován ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářských zařízení Vodohospodářským servisem, s. r. o., a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Po předložení všech požadovaných materiálů (např. projektové dokumentace, návrhu finančního memoranda, přípravy tendrové dokumentace a ostatních materiálů) byl projekt vybrán orgány Evropské unie a Státním fondem životního prostředí k finanční podpoře. Ta činí 33 mil. Kč, z nichž získá město Dobřany 12 mil. Kč, město Stod 3,5 mil. Kč a obec Chotěšov 17,5 mil. Kč. Vlastní dotace z programu ISPA činí 85 % a 15 % jsou prostředky uvedených obcí. Výběrové řízení na dodavatele vyhrála firma STAVMONTA, s. r. o., Plzeň. V současné době již probíhá výstavba a celý projekt by se měl realizovat do konce letošního srpna. MEZITITULEK: Co se bude opravovat Kanalizační stoka ve městě Dobřany byla vybudována v období druhé světové války jako jednotná kanalizace podél silnice II/180 Dobřany - Chotěšov. Při rekonstrukci této silnice v letech 2001 až 2002 byly opraveny ty části kanalizace, které jsou situovány ve vozovce. Při loňských záplavách došlo k dalšímu poškození konstrukce kanalizační stoky - vymletí konstrukce dna a stěn a k porušení stropu stoky, především v úseku mezi ulicemi Nová - Palackého. S ohledem na minimalizaci nákladů byly při návrhu oprav vzaty v úvahu nynější povrchové úpravy. Byla proto navržena kombinace oprav existujících konstrukcí s výměnou za velkoprofilové železobetonové potrubí. Ve městě Stod se musí opravit původní poškozená kanalizační síť ulic Družstevní a Bezručova. Potrubí je na většině trasy zaneseno a porušeno a nevyhovuje pro odvádění odpadních vod. Dvě stávající stoky vyúsťují do řeky Merklínky. Jedno vyústění kanalizace je zcela zničeno. Průzkum kanalizace ukázal, že je výhodnější vybudovat novou stoku se zaústěním do stávajícího kanalizačního sběrače, než nákladně opravovat nevyhovující kanalizace. Nové potrubí bude uloženo ve stávající trase poškozené kanalizace. Nynější vyústění odpadních vod bude upraveno dle řešení generelu kanalizace, v celé trase bude obnoveno pouze v Družstevní ulici. V obci Chotěšov je navržena rekonstrukce dosavadní kanalizace od čistírny odpadních vod (ČOV) ulicí Mánesovou až do ulice Mantovské na místní náměstíčko. Celková délka sběračů, včetně odlehčovací komory, je 821,2 metru. AUTOR: Martin Kasl, mikroregion RADBUZA ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí