zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Škodí biotechnologie životu?

03.07.2003
Zemědělství
Škodí biotechnologie životu?
Spojené státy spolu s Kanadou, Argentinou a Egyptem požádaly Světovou obchodní organizaci (WTO), aby oslovila Evropskou unii ve věci jejího moratoria na biologicky upravované zemědělské produkty. Všechny tyto země totiž věří, že výsledky převážné většiny vědeckých i právních rozborů je opravňují zpochybnit postoj EU k této otázce. V průběhu posledních pěti let se unie dopouštěla přestupků vůči požadavku WTO, aby pravidla pro dovoz stála na dostupných vědeckých důkazech a aby proces jejich schvalování nebyl zbytečně zpomalován. Státy EU blokují souhlas s pravidly pro dovoz nových, biologicky upravených výrobků od roku 1998, aniž by předložily dostatečné vědecké zdůvodnění jejich škodlivosti pro lidské zdraví, jak to vyžaduje dohoda členů WTO o zdravotnictví a fytohygieně. USA a další země, které se rozhodly protestovat, se nesnaží o nic víc než o zavedení vědecky podložených a pevných pravidel pro posuzování a schvalování dovozu biotechnologicky upravené zemědělské produkce. Moratorium EU nemá vědecké opodstatnění. Konzumace upravených potravin, které byly uvedeny na trh, nese stejná rizika jako konzumace jejich tradičních variant. Výrobky obsahující modifikovanou kukuřici nebo sóju spotřebovává víc než 300 miliónů Američanů a žádné vedlejší následky dosud nebyly pozorovány. Sama unie uznává, že biologicky upravená strava lidské zdraví neohrožuje. Moratorium EU má vliv i na státy ležící mimo Evropu. Odmítnutí unie dostát závazkům WTO zpomaluje proces zavádění prospěšných technologií. Negativním důsledkům čelí zejména rozvojové země. Některé z afrických zemí postižených hladomorem se rozhodly odmítnout potravinovou pomoc USA. Jednak proto, že byly mylně či nedostatečně informovány o možných rizicích, a jednak z obavy, že by to \"znečistilo\" jejich vlastní zemědělskou produkci, což by ohrozilo jejich vývoz do Evropy. Ze zavedení biotechnologií do zemědělství by nejvíce profitovaly nejchudší země světa a jejich populace trpící podvýživou. V jejich prospěch čas nehraje. To ohrožuje hlavní pozitiva plynoucí z využití biotechnologií mezi něž patří povzbuzení zemědělství a následně zvyšující se životní úroveň. Zemědělci po celém světě mají zkušenost s pěstováním biologicky upravených plodin a s tím, jaký ekonomický i ekologický užitek přinášejí. Modifikované rostliny přežijí v náročných podmínkách a daří se jim i v nevhodné půdě. Skoro 80 procent očekávané sklizně v Africe každoročně zničí sucho. Setba biologicky upravená k odolnosti vůči suchu může pomoci všem zemím, které bojují s hladem. Využívání biologicky upravených plodin přináší také ekologický prospěch. Jejich pěstování přispívá k redukci půdní eroze a snižuje nutnost používání pesticidů, což prospívá zejména čistotě vodních toků a tím zlepšuje stav okolní volné přírody. Pokud budou pěstitelé moci zvýšit úrodu na stávajících polích, nepodlehnou tak snadno pokušení rozšiřovat je na úkor dešťových pralesů a jiných ohrožených přírodních celků. Kdo tvrdí, že se USA snaží donutit spotřebitele ke konzumaci biologicky upravených produktů, pohlíží na celou věc z opačné strany. Šanci spotřebitelů svobodně si vybrat omezuje Evropská unie jednostranným postojem, který zaujala bez jakéhokoli vědeckého, zdravotnického či ekologického opodstatnění. Spojeným státům jde o zavedení regulací, maximalizujících výběr spotřebitelů a zároveň neohrožujících jejich zdraví. Autor je obchodním radou Velvyslanectví USA v České republice ZDROJ: HN
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí