zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stav recyklace savebních odpadů v ČRve srovnání s některými zeměmi EU

07.07.2003
Odpady
Stav recyklace savebních odpadů v ČRve srovnání s některými zeměmi EU
STAV RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ V ČR VE SROVNÁNÍ S NĚKTERÝMI ZEMĚMI EU Rozvoj recyklace stavebních materiálů nastal v ČR postupně počátkem devadesátých let. Tehdy se touto činností zabývalo jen několik málo firem. S postupem doby, zejména v souvislosti s nárůstem cen za ukládání odpadů, se recyklace postupně zintenzívnila. Recyklace stavebních materiálů tak získala v posledních letech v ČR zřetelné kontury a díky její opoře jak v zákoně č. 125/1997 Sb. tak i zákoně 185/2001 Sb. o odpadech a návazných nařízení a předpisů si většina institucí uvědomuje její nutnost a význam. V celé ČR v současnosti pracuje ca 35 recyklačních linek jejichž vybavení je poměrně pestré. Ve všech případech je však sjednocujícím prvkem mobilita těchto zařízení - jsou buď ve formě čistě mobilní - umístěné na kolových (výjimečně pásových) podvozcích, příp. semimobilní zařízení umístěné nejčastěji v kontejnerových rámech. Většinou se provozované linky skládají jak z mobilních drtičů (a to jak čelisťových, tak i odrazových), tak i třídičů. Je však zde i řada firem, které provozují výhradně mobilní třídiče bez užití drtičů - tato technologie se osvědčila na některé specifické práce, jako např. recyklace strusky s cílem získávání železa. Dále se recyklací zabývají také některé firmy, jejichž hlavní činností je těžba a úprava nerudních surovin (různé kamenolomy apod.). Na druhé straně je však třeba poukázat i na skutečnosti, že v ČR podnikají i některé právnické subjekty, které obcházejí platnou legislativu a nezpracovaný stavební odpad pod nejrůznějšími záminkami ukládají. Jedná se zejména o některé velmi diskutabilní \"rekultivace\" a dále o činnost podnikatelských subjektů recyklaci stavebních odpadů pouze předstírající, které však vykoupené materiály ukládají na svých pozemcích a dále je nezpracovávají. Stav recyklace v jednotlivých částech ČR je značně rozdílný. V oblastech s vysokými cenami za ukládání odpadů je o recyklaci zájem (poplatky za tříděný stavební odpad se pohybují v rozmezí 120,- až 180,- Kč/t, což je méně než za jeho ukládání na legální skládku, která musí být kategorie minimálně S III). Týká se to zejména větších městských aglomerací. Existují však také lokality a městské aglomerace, kde zejména v důsledku některých sporných rozhodnutí stavebních úřadů dochází k obcházení zákona o odpadech povolováním tzv. \"rekultivací\" - tj. zavážení terénních nerovností apod. nezpracovaným stavebním odpadem - ve srovnání se stavem v zemích EU je tato situace v ČR alarmující. Přitom se recyklací vrací zpět do oběhu stavební výroby často velmi kvalitní, plnohodnotně využitelné suroviny, jejichž prodejní ceny jsou velmi nízké - u kvalitnějších tříděných recyklátů vyšších frakcí (např. 16-64) se pohybují v rozmezí 40 - 80 Kč/t, což je výrazně levnější než přírodní materiály. Ceny méně kvalitních recyklátů, vhodných na zásypy se dokonce pohybují od 10 do 20 Kč/t. Problematika stanovení množství vzniklých stavebních odpadů je naznačena výše. Celkově je odhadováno, že je v ČR recyklováno kolem 30 až 35 % stavebních odpadů, což je ve srovnání se zeměmi EU (kde je recyklováno ca 60 až 90%) stále nízká hodnota. Ke zkvalitnění celého systému recyklace zejména ve velkých městech ČR v některých případech napomáhají i kvalitní vyhlášky o nakládání s odpady, které jednoznačně ukládají i původci stavebního odpadu, nabídnout jej ke zpracování (recyklaci).Takovou vyhlášku má např. město Brno, bohužel není všemi stavebními firmami plně respektována. Zdroj:www.arsm.cz, redakčně upraveno www. enviweb.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí