zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

I města potřebují nové dopravní systémy

15.07.2003
Obecné
I města potřebují nové dopravní systémy
V celé Evropě existuje akutní potřeba nové formy dopravy, která bude řešit zácpy a špatnou kvalitu ovzduší ve městech. Centrum dopravního výzkumu (CDV) se účastní řešení projektu EDICT (Evaluation and Demonstration of Innovative City Transport - Zhodnocení a představení inovativní městské dopravy). Tento projekt běží od ledna 2002, bude pokračovat do poloviny roku 2004 a je částečně financován z prostředků EU. Projekt hodnotí koncept Personal Rapid Transit (Rychlá osobní doprava - PRT), který je potenciálním řešením zmíněných problémů. Práce budou prováděny ve čtyřech evropských městech - Cardiff (Velká Británie), Eindhoven (Nizozemí), Huddinge (Švédsko) a Řím (Itálie). PRT je systém automatických taxíků, které jezdí bez řidiče po vlastní trase, která může být pozemní nebo vyvýšená. Vozy jsou k dispozici na zavolání 24 hodin denně, ve všech zastávkách na trase. Obvykle umožňují přepravu dvou až šesti cestujících. Projekt využívá pilotní plán zavedení PRT ve městě Cardiff. Zde je již od ledna 2002 otevřená testovací trať, která již v současné době umožňuje zkušební přepravu prvních cestujících. Jejich názory a zkušenosti budou sloužit k posouzení možnosti rozvoje tohoto druhu dopravy. Cílem města Huddinge je zlepšení dopravy v oblasti obchodního centra na okraji Stockholmu. Ciampino chce pomocí PRT napomoci lepšímu spojení mezi letištěm a jeho okolím, stejně jako Eindhoven, který předpokládá použití tohoto nového druhu dopravy pro spojení areálu Technické univerzity Eindhoven s centrálním vlakovým nádražím. Na projektu spolupracuje konsorcium 16 organizací, reprezentujících obce a experty ze 7 zemí. Výsledky analýz a průzkumů prováděných ve čtyřech výše uvedených městech budou podkladem pro zhodnocení evropského potenciálu pro využití PRT, který budou provádět nezávislí odborníci, spolupracující se skupinou měst a obcí, které mají o PRT zájem a účastní se na projektu jako pozorovatelé (follower cities). Jedná se o města Bristol - Velká Británie, Reggio Calabria - Itálie, Almelo - Nizozemí, Sigtuna - Švédsko, Marousi - Řecko, Olomouc - Česká republika. Centrum dopravního výzkumu se bude podílet spolu s partnery z Německa, Itálie a Řecka na řešení pracovního souboru WP5, který na základě výsledků případových studií, provedených ve městech Cardiff, Huddinge, Ciampino a Eindhoven bude hodnotit potenciál pro využití PRT v celé Evropě, včetně kandidátských zemí. Na hodnocení se budou podílet svými názory a zkušenostmi také města - pozorovatelé. Hlavní cíle tohoto hodnocení jsou : [*] Organizace a pracovníci, kteří budou pracovat na WP5, budou nezávislí a nebudou se podílet na řešení předchozích částí projektu, z důvodu jejich možného ovlivnění vývojem řešení. \"Follower cities\" zajistí, aby informace a doporučení byly spojeny s jejich aktuálními potřebami. Analýzy budou zaměřeny na Vlivy na lokální úrovni - Analýza bude hodnotit široký okruh oblastí, na které bude mít nový druh dopravy vliv. Jedná se například o služby veřejné dopravy, životní prostředí , ekonomickou dosažitelnost a politickou průchodnost. Technickou podobu - Design PRT pravděpodobně projde velkými změnami, protože systém musí odpovídat standardům a legislativě i představám veřejnosti. Efektivitu provozu - PRT musí za každých okolností efektivně poskytovat služby svým uživatelům. To znamená zhodnocení nejen kapacity a cestovních časů, ale také charakteristik, jako je zranitelnost systému, jeho spolehlivost a integrace s ostatními druhy dopravy. Chování cestujících - K posouzení změn chování bude sloužit odhad změn přepravní práce ve městech, způsob, jakým PRT ovlivňuje ostatní uživatele silnic a osoby se sníženou pohyblivostí. Přesvědčení veřejnosti o výhodách PRT a názory na bezpečnost ovlivní chování cestujících. Sociální, ekonomické a ekologické vlivy PRT a jeho vlivy na stávající dopravní systém - změní vlastnosti mobility uvnitř města. To navíc způsobí změny v cestovním čase, přístupnosti, spotřebě energie. Změny v dopravním systému přinesou také změny v oblasti znečištění ovzduší a ovlivní také vizuální charakteristiky oblasti. Vliv na společnost vidíme především v oblasti distribuce nákladů a užitků mezi místní populaci. Vliv na místní obchody a jejich konkurenceschopnost budou hlavním ekonomickým kritériem pro hodnocení v projektu EDICT. Implementace PRT a její bariéry - Součástí hodnocení bude také rozpoznání faktorů, které mohou ohrozit úspěšnou implementaci nebo zpoždění rozhodnutí o zavedení PRT. Potenciální bariéry jsou technické, organizační, kulturní, finanční a právní. Přínosy PRT - Bude provedeno srovnání silných a slabých stránek PRT s ostatními systémy veřejné dopravy. Efektivita dopravních systémů bude zhodnocena s ohledem na užití, výnosy a ziskovost. Bezpečnost, ekologická a ekonomická udržitelnost systému bude hodnocena z hlediska přínosů a ztrát,významu zisků, nápravných opatření pro snížení ztrát. Vlastní práce CDV budou zahájeny na konci roku 2003, po ukončení a vyhodnocení demonstračních fází projektu. O výsledcích budeme čtenáře informovat. Ing. Štěpánka Doleželová Centrum dopravního výzkumu ZDROJ: LOGISTIKA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí