zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak by se měly správně nakupovat pozemky

13.07.2003
Obecné
Jak by se měly správně nakupovat pozemky
Vedle domů, bytů, chat, továren a jiných nemovitostí, které již můžeme volně nakupovat a prodávat doma i v zahraničí, je na realitním trhu ještě jedna specifická oblast - koupě a prodej pozemků. Od toho se odvíjejí veškeré další kroky uvažované výstavby. Oblast je natolik specifická, že bez odborníků bychom si těžko poradili. Požádali jsme proto o rozhovor realitní makléřku Radanu Wolfovou, která nás provede realitním trhem a shrne hlavní zásady pro koupi pozemku: Na kterém úřadě bychom měli začít? Chcete- li kupovat pozemek na výstavbu nemovitosti, vždy na obecním úřadě. Tam si nejprve ověřte, zda se skutečně jedná o stavební pozemek a zda je určen k tomu typu výstavby, o nějž usilujete. Pozemek je pro výstavbu zásadní, proto by jeho koupi měla předcházet pečlivá analýza. Dejme tomu, že chceme stavět rodinný dům. Při výběru pozemku bychom měli vzít v úvahu následující kritéria: širší a užší lokalita napojení na inženýrské sítě a komunikace tvar parcely omezující podmínky pro výstavbu vyplývající z územního plánu, územního rozhodnutí, nebo stavebního povolení cena parcely hydrogeologické a geologické podmínky, ale také množství radonu v podloží právní vztahy. Můžete jednotlivá kritéria podrobněji rozebrat? Výběrem pozemku z hlediska širší lokality se rozumí výběr konkrétního města, městské části, nebo obce. Pro bydlení jsou nejžádanější městské části bez průmyslu, s dobrým dopravním spojením, infrastrukturou zahrnující obchody a služby, zdravotnická zařízení, školy a školky. Také lokality s dlouhou tradicí bydlení - nejlépe blízko lesů, lesoparků nebo chráněných území umožňujících aktivní odpočinek. Důležitou roli při výběru parcely hraje i věk kupujícího a jeho dětí, zvyklosti, potřeby a životní styl a v neposlední řadě i zdravotní stav zájemce o koupi. Nevhodné pro bydlení jsou naopak lokality se znečištěným ovzduším v blízkosti průmyslové zástavby a výtopen na tuhá paliva, nebo lokality nacházející se ve směru větrů, které průmyslové exhalace zanášejí i na značné vzdálenosti. Co znamená výraz užší lokalita? Bezprostřední okolí stavební parcely. Podstatnými negativními faktory jsou např. blízkost rušné komunikace, pro niž jsou typické hlučnost a prašnost, dále skládky, turistická a zábavní centra a hlučné výrobny. Z toho vyplývá, že výraznou předností je klid a široký výhled. Další kritické body si mnozí ověřili nedávno na vlastní kůži, kdy v blízkosti vodních toků, v tzv. záplavovém pásmu, k záplavám skutečně došlo. Za nejkvalitnější jsou považovány pozemky v rovině nebo v mírném svahu, případně na náhorní planině vyvýšené nad okolním terénem. Vliv na kvalitu parcely má orientace vůči světovým stranám, přičemž za nejkvalitnější jsou považovány parcely orientované k jihu. Bez vlivu na kvalitu našeho bydlení nebudou ani majitelé sousedních pozemků. Kde zjistíme podrobnosti k napojení na inženýrské sítě? Tuto informaci získáme nejlépe od správců daných sítí, případně na stavebním nebo obecním úřadě. Možnost napojení na elektřinu, vodu a kanalizaci je podmínkou kvalitního bydlení, výhodou je pak plynová přípojka. Nemělo by se zapomínat ani na veřejné osvětlení. Možnosti napojení na inženýrské sítě - zvláště pak v případě, že parcelu nekupujeme od zavedené a důvěryhodné investorské společnosti, ale od realitní kanceláře nebo soukromého vlastníka - je třeba důkladně prověřit! Nejen vlastní přítomnost hlavních řadů inženýrských sítí, ale také možnost se na ně vůbec napojit. Kapacita některých řadů je totiž předimenzována a napojit se na ně již není možné. Fakt, že je parcela zasíťovaná, se odrazí v její ceně. Vybudování všech inženýrských sítí a komunikací stojí v přepočtu na 1 m2 kupované parcely kolem 650 Kč. Tato informace je užitečná pro celkové srovnání parcel zasíťovaných a nezasíťovaných ve stejné lokalitě. Na čem závisí celková cena? Vyplatí se velmi pečlivě porovnat ceny nabízených pozemků v dané oblasti. Pro orientační posouzení ceny stavebních pozemků lze použít cenovou mapu, která je dostupná na internetu. Obecně platí, že nejvýhodnější ceny plně zasíťovaných parcel nabízejí obce a velké developerské společnosti, které při velkých objemech obchodů mohou parcely prodávat s minimálním ziskem. Nejvyšší ceny nasazují drobní vlastníci a soukromé osoby, obvykle tlačí ceny na maximální hranici. Je proto nezbytné vybírat pečlivě a s nákupem nespěchat. Myslíte, že nějakou roli bude hrát tvar parcely? Jako ideální pro výstavbu jsou považovány parcely obdélníkového tvaru o kratší hraně 20 - 25 m. Celková velikost parcely by měla být minimálně 600 m2. Předností je samozřejmě parcela větší. Velikost parcely volíme úměrně k velikosti stavěného domu. Na plochu 600 m2 lze umístit malý rodinný domek, ale působí již vysloveně nepatřičně, pokud na takto malém pozemku postavíme velkou vilu. Jako zcela nevhodné jsou parcely užší než 15 m. Tvar parcely ovlivňuje budoucí přístup a příjezd k rodinnému domu, orientaci domu vůči světovým stranám, výhled a možnost zajištění dostatečného soukromí. Co si máme představit pod pojmem omezující podmínky? Před nákupem pozemku je nezbytně nutné prověřit, zda na vybrané parcele bude skutečně možné stavět. Existuje mnoho těch, kteří koupili za drahé peníze \" stavební pozemek\", a konečným výsledkem bylo, že na něj nebylo vydáno stavební povolení a kupující na něm mohli tak akorát pěstovat rajčata. Především je třeba se důkladně přesvědčit, zda je parcela určena územním plánem k zástavbě, jaké podmínky pro zástavbu vyplývají z územního plánu a územního rozhodnutí. Tuto informaci je možné získat na příslušném stavebním úřadu. Ale i v případě, že parcelu lze k zástavbě využít, může být výstavba rodinného domu dále omezena některými podmínkami. Obvykle se týkají maximální výšky, počtu podlaží, maximální zastavěné plochy parcely, minimálního odstupu od uliční čáry, možnosti oplocení pozemku a podobně. Tyto informace také získáte na stavebním úřadě. Zmiňovala jste se ještě o geologických podmínkách a radonu? Hlavně jsem měla na mysli hladinu spodní vody a geologické podmínky podloží, které je třeba také prověřit. Orientační údaje mohou poskytnout majitelé sousedních parcel, kteří již dům stavěli, případně je prozradí geologický průzkum pomocí vrtů. Některé informace mívá i příslušný stavební úřad, ale přesné údaje o geologických a hydrogeologických podmínkách lze získat jen ve spolupráci s geologem. Stejně tak je nutné odborníka přizvat ke zhodnocení tzv. radonového rizika. Podle koncentrace radioaktivního radonu v podloží odlišujeme tři stupně - nízké, střední a vysoké riziko. Již při středním stupni je třeba provádět protiradonová izolační opatření a při vysokém bych doporučila parcelu raději nekupovat. Jakou prioritu byste zdůraznila v právních vazbách? Bez problémů lze parcelu koupit jen v případě zcela jasných právních vztahů. Tedy za předpokladu, že prodávající je výlučným vlastníkem parcely. Ve výpisu z katastru nemovitostí je možné ověřit, zda parcela není zatížena žádnými právními vadami, jako např. zástavními právy. Detailní popis právních vztahů by vyžadoval samostatnou příručku. Zjednodušeně bych řekl, že koupit máte jen takovou parcelu, u níž bude kupní smlouva bez problémů vložena do katastru nemovitostí, a která nebude zatížena žádnými právy třetích osob. Ale vždy je namístě konzultace se zkušeným právníkem, který se v právních vztazích vyzná nejlépe. Vypracuje vám smlouvy a odhalí i takové záludnosti, jaké laik nemá šanci. Vždy byste si měli zajistit služby odborníka na stavební právo! Zaplatit jej je mnohonásobně výhodnější a levnější, než se léta soudit. A také si zajistěte vlastní stavební, technický a cenový dozor! Neprohloupíte a určitě neproděláte! Zdroj:Moravoslezský deník Doplnění článku - důležité je vždy také prověřit, zda na pozemku není stará ekologická zátěž. Tato skutečnost se nejlépe zjistí dotazem na příslušném odboru ŽP městského úřadu, pověřeného \"malého okresu\" či kraje, resp. na oblastním inspektorátě ČIZP. Jistotu získáte na základě průzkumu pozemku autorizovanou hydrogeologickou firmou. Zdroj: Enviweb
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí