zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Silná ekonomika posiluje ekologii

18.08.2003
EMS
Silná ekonomika posiluje ekologii
Sloučením Fatry a Technoplastu do jednoho závodu FATRA vytvořila akciová společnost Aliachem ekonomicky významný celek pro zpracování plastů. FATRA tvoří 6,6 % z celkového podílu tržeb plastikářského průmyslu v ČR a poskytuje práci 5,9 % zaměstnancům v oboru zpracování plastů z celé republiky. Produktivita práce překračuje průměrnou produktivitu práce v plastikářském průmyslu a rovná se produktivitě českého průmyslu vůbec. Ve sloučeném závodě FATRA pracuje 1 827 lidí. V loňském roce dosáhl závod téměř 2,7 miliardy Kč tržeb s podílem exportu 1,1 miliardy korun a hodnota zisku před zdaněním o čtvrtinu překročila plánovanou úroveň. Odštěpný závod FATRA se sídlem v Napajedlích s provozovnou v Chropyni nemají společné pouze strategické cíle v oblasti obchodu a rozvoje, ale i v péči o životní prostředí. V roce 2002 byla v ČR postupně přijata nová legislativa v oblasti ochrany ovzduší, která splňuje požadavky legislativy uplatňované v EU. Fatra se pohybuje dlouhodobě pod stanovenými emisními limity a v loňském roce dosáhla dalšího snížení. Ve srovnání s rokem 1997 nedosahují emise těkavých organických látek za rok 2002 ani jedné čtvrtiny. Výrazně k tomu přispěla i loňská investice o objemu téměř 7 mil. korun do nové mísírny barev. Ve vztahu k dosavadnímu způsobu míchání barev znamená snížení emisí par organických rozpouštědel o 30 %. Podobné výsledky dosahuje Fatra také ve vodním hospodářství a ve snižování spotřeby energií. Objem produkce v tunách se přitom změnil v rozpětí šesti let pouze o necelá tři procenta. Zatímco v roce 1997 produkovala Fatra na 1 tunu výrobků 38 kg odpadů, v roce 2002 to byla méně než polovina - 17 kg. Přispívají k tomu i investice do bezodpadových technologií - v roce 2002 zahájila Fatra výrobu dvou nových produktů. Každý z nich je příznivý k životnímu prostředí nejen způsobem výroby, ale jeho ekologický charakter se projevuje i v oblasti užití. Téměř veškerý vnitřní odpad se recykluje a další množství odpadu Fatra vykupuje, i když ji tato povinnost není zákonem uložena. Třetím příspěvkem Fatry k hospodaření s odpady je výroba odpadních pytlů, jako základ k lepší manipulaci s tříděným komunálním odpadem. Výrobků, které jsou určeny k přímé ochraně životního prostředí má Fatra ve svém programu víc. Vhodnými aplikacemi plastů také přispívá ke snižování spotřeby přírodních materiálů, což je ve svém důsledku další způsob ochrany životního prostředí. Součástí rozvojové strategie nejsou jen moderní technologie, ale i orientace na nové materiály, u kterých se předpokládá celosvětový nárůst spotřeby do roku 2010 o více než třetinu. V posledním desetiletí investovala Fatra v Napajedlích a též v Chropyni do přímé ochrany životního prostředí přes 160 milionů korun a jako jedna z mála českých firem má environmentální systém řízení certifikován podle norem ISO 14001 již od roku 2000. ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí