zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci ODPADY 2003

26.08.2003
Odpady
Pozvánka na konferenci ODPADY 2003
Konference „ ODPADY 2003 „ se jako cyklická akce vrací k problematice nejen z legislativních a technických hledisek, ale dává prostor i kritickým pohledům, připomínkám a námětům.
Vědeckotechnická společnost západních Čech pořádá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a patronací Ing . Petra Náhlíka náměstka primátora města Plzně, ve spolupráci s časopisem Odpady, Českou spořitelnou, a.s. , Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje K O N F E R E N C I O D P A D Y 2 0 0 3 PLZEŇ 23. září 2003 Sněmovní sál Plzeňské radnice Náměstí Republiky 1, Plzeň Vážení přátelé, hlavním cílem připravované konference je efektivní nakládání s odpadem, který se stává největším ekologickým trhem v Evropě. Při správném nastavení odpadářské politiky lze na odpad nahlížet jako na náhradní zdroj přírodních surovin. V České republice se nahromadí celkem na 35 milionů tun odpadů ročně, z toho komunálního odpadu je 4,2 milionů tun. Ze sběru v obcích je možné zpracovat 20 až 30 procent odpadu k novému využití Konference „ ODPADY 2003 „ se jako cyklická akce vrací k problematice nejen z legislativních a technických hledisek , ale dává prostor i kritickým pohledům, připomínkám a námětům. Jsme přesvědčeni, že kvalifikovaná vystoupení, která jsou pro konferenci připravena, vzbudí Váš zájem. V přilehlých prostorách sněmovního sálu bude uspořádána výstavka s nabídkou firem, které mají „odpadům„ co nabídnout. Rádi Vám i Vaší firmě umožníme prezentaci formou komerční přednášky či výstavky. Písemným výstupem konference bude sborník přednášek, ve kterém zveřejníme Vaši nabídku. Doplňkový program konference - budou uspořádány tématické zájezdy s účastí na mezinárodním veletrhu odpadů a recyklace „ENTSORGA“ v Kolíně nad Rýnem a mezinárodním veletrhu zařízení, výrobků, technologií a služeb „POLLUTEC“ v Paříži. ------------------------------------------------- Věříme, že budete moci naše pozvání přijmout a využijete tak nejen možnosti získání odborných informací, ale i vzájemného setkání s kolegy, zástupci měst a obcí, podniků a organizací. PROGRAM KONFERENCE 8,30 - 9,00 Prezence 9,00 - 12, 45 Zahájení konference a přednášky 12,15 - 13,15 Oběd 13,45 - 16,00 Přednášky 16,00 Závěrečná diskuse a ukončení konference 1. Novelizace legislativních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Ing. Ivana Jirásková náměstkyně ministra MŽP ČR 2. Obchodní a ekonom. aspekty nakládání s odpady Podmínky pro získání podpory investic OH Financování, dotace, úvěry Ing. Andrey Mudray ředitel, Státní fond ŽP 3. Plán odpadového hospodářství České republiky. Ing. Leoš Křenek ředitel, Odbor odpadů MŽP ČR 4. Krajská koncepce hospodaření s odpady Ing. Zdeněk Skořepa Bohemiaplan s.r.o., Plzeň 5. Twingový projekt na systém nakládání s odpady v Plzeňském kraji. Ing. Václav Liška vedoucí , Odd. ŽP KÚ Plzeň. kraje 6. Současný stav nakládání s komunálními odpady na území města Plzně a výhledy do budoucna. Ing. Petr Baloun vedoucí Odboru řízení Technických úřadů města Plzně 7. Zahraniční inspirace šetrnými způsoby v odpadovém hospodářství. MUDr. Simona Kryslová Hnutí DUHA 8. Systém nakládání s odpady v Itálii a Finsku. Jan Habart CZ Biom Praha 9. Služby městům a obcím – čištění, nakládání s odpady, ochrana krajiny, sběr, transport, separace zpracování, kompostování Zástupci firem 10. Postup a dosavadní závěry a zkušenosti při zpracování plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje. Ing. Jan Tylšar, provoz. ředitel, ECO trend s.r.o. Praha 11. Výměna zkušeností zástupců měst a obcí nad programy rozvoje odpadového hospodářství Starostové měst a obcí 12. Možnosti financování projektů odpadového hospodářství měst a obcí Ing. Václav Milota zást.ředitele, Česká spořitelna ,a.s. 13. Efektivní úloha občanských sdružení v oblasti odpadového hospodářství. RNDr. Josef Pašek, BRM s.r.o., Plzeň 14. Zkušenosti s recyklací plastů – Zelená energetika Ing. Zdeněk Blažek Replast holding a.s., Plzeň 15. Termické zpracování odpadů – prezentace výsledků studie grantu USA. Mgr. Tomáš Drápela generální ředitel Plzeňská teplárenská a.s. 16. Likvidace autovraků. Ing. Václav Hajšman generální ředitel OSONA holding, a.s., Plzen 17. Software pro odpady a ekologii Ing. David Mareček, ředitel INISOFT, s.r.o. Liberec 18. Nápravná opatření a sankce Ing. Zbyněk Sevelka, ČIŽP hlavní inspektor Česká inspekce životního prostředí Adresa pro korespondenci : Vědeckotechnická společnost západních Čech Vejprnická 56, PO BOX. 244 305 44 Plzeň tel: 37 7308355-7 mobil : 602/405080 fax: 37 7308356 e-mail : vtszc.bn@seznam.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí