zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odborníci hledali řešení problémů

08.09.2003
Odpady
Odborníci hledali řešení problémů
Koncem května se uskutečnil v Ostravě již 3. ročník mezinárodní konference ODPADY 21. věnovaný \"Odpadovému hospodářství středoevropských zemí v období jejich vstupu do EU\".
Konference se zúčastnilo téměř 190 předních odborníků na odpadové hospodářství z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Řecka a Francie. Ještě před vlastní konferencí se setkali zástupci čtyř měst Visegradské čtyřky, které mají uzavřenou smlouvu o spolupráci. Jedná se o města Katowice, Košice, Miškolc a Ostrava. Všechna zúčastněná města mají celou řadu společných problémů, které by vesměs měly být řešeny a realizovány minimálně v regionálním rozměru, navíc s možností přispění prostředků EU. Tradiční exkurzi letos doprovázela nepřízeň počasí. Na programu byly laguny Ostramo a moderní spalovna nebezpečných odpadů SPOVO. Již potřetí měli účastníci konference možnost sledovat pokračující práce na asanaci území Karolina v centru města Ostravy, které jsou ve fázi dokončování. Další cesta směřovala do areálu společnosti OZO, s. r. o., která sváží komunální odpady ve svozové oblasti asi 400 tis. obyvatel, a do areálu Vysokých pecí Vítkovic, který čeká rozsáhlá asanace. MEZITITULEK: Závěry a doporučení V prvním nosném tématu konference, kterým byly plány odpadového hospodářství, bylo předneseno celkem 11 odborných vystoupení s bohatou diskusí a řadou podnětů a připomínek. Účastníci navrhli ke zvážení, zda by POH krajů neměly být posuzovány obdobným způsobem jako krajské koncepce odpadového hospodářství. Do metodického pokynu ke zpracování POH krajů by bylo vhodné zakotvit jednotnou výchozí databázi údajů o množství odpadů a způsobu nakládání s nimi v příslušném referenčním roce tak, aby při vyhodnocování plnění stanovených cílů byly výsledky za jednotlivé kraje srovnatelné. Podle účastníků by zejména o pověřené obce III. typu přivítaly metodiku pro zpracování POH původců. Druhým tématickým okruhem byly zpětné odběry v oblasti odpadového hospodářství. Účastníci konstatovali, že zpětný odběr obalových odpadů, zejména spotřebitelských obalů, se rozvíjí velmi dobře a nebyly signalizovány zásadní problémy. Ukazuje se, že současný systém je dobře nastaven a některé problémy vyřeší připravovaná novela obalového zákona. Jako problematický se zatím jeví zpětný odběr použitých olejů, kterému je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost. MEZITITULEK: Možnosti biomasy Další téma konference -možnosti využívání biomasy -vyvolalo zřejmě nejširší ohlas a diskusi s mnoha rozdílnými názory, především na mechanicko-biologické zpracování komunálních odpadů. Systémy nakládání s komunálními odpady by měly být navrhovány po komplexním posouzení všech rozhodujících vlivů a tato technologie je pouze jednou součástí integrovaného systému. Proto by měla být ověřena účinnost této metody, nejlépe LCA analýzou. K tomuto se doporučuje využít stávajícího technologického zařízení ve společnosti OZO v Ostravě. Účastníci konstatovali, že třídění a materiálová recyklace má sice prioritu, ale hledání maximálního environmentálního přínosu musí být v rovnováze s ekonomickými a sociálními aspekty navrhovaného řešení. Nově zařazené téma konference - krizová řízení v odpadového hospodářství -bylo (možná poprvé v ČR) zařazeno jako důsledek dvou velkých živelných katastrof v letech 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách. Bylo předneseno šest příspěvků, které ukázaly aktuálnost dané problematiky, ale zároveň i její malou propracovanost. Proto bude toto téma rozvíjeno i na dalším ročníku. Další, 4. ročník konference se bude konat o podobném termínu v Ostravě. Jeho organizátory budou stejně jako letos Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a akciová společnost FITE, a. s., z Ostravy. AUTOR: Ing. Pavel Bartoš, FITE, a. s. AUTOR: Ing. Miroslav Fabian, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Zdroj: Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí