zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci CEEERES’03 (Conference of Central European Energy, Efficiency and Renewable Energy Sources)

10.09.2003
Obecné
Pozvánka na konferenci CEEERES’03 (Conference of Central European Energy, Efficiency and Renewable Energy Sources)
Sdružení Energy Consulting ve spolupráci s Českou energetickou agenturou a Energy Centre Bratislava pořádají II. ročník konference CEEERES’03 (Conference of Central European Energy, Efficiency and Renewable Energy Sources), která se koná ve dnech 10. a 11. listopadu 2003 v Praze. Záštitu nad konferencí převzali: ing. Milan Urban – ministr průmyslu a obchodu ČR, RNDr. Libor Ambrozek – ministr životního prostředí ČR a doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. – děkan elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. První ročník konference proběhl v roce 2002 v Bratislavě jako součást Pátého rámcového programu Evropské komise. Konferenci CEEERES v tomto roce organizovaly následující členové sítě OPET (Organisations for Promotion of Energy Technologies; Organizace na podporu energetických technologií): OPET Slovensko, OPET Česká Republika a OPET Maďarsko. Konference umožnila všem účastníkům ze střední a východní Evropy, ale i členským státům EU navázat nové mezinárodní kontakty a podpořit vývoj trhu s obnovitelnými zdroji energie. Vyvolala diskusi o probíhající transformaci a liberalizaci energetického trhu v souvislosti se vstupem do EU. Mezi cíle letošního ročníku patří:  přehled současné situace v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice a ostatních zúčastněných zemích střední Evropy;  definování potřeb a možností pro navázání spolupráce a vytvoření vzájemné podpory výměny informací v oblasti efektivního využívání energie v Evropě;  zvyšování informovanosti o možnostech finanční podpory pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie (OZE);  podpora výrobců a dodavatelů zařízení a technologií na využívání OZE;  zvyšování informovanosti o nových trendech ve stavebnictví v Evropě. Na konferenci vystoupí:  náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR s informacemi o aktualizaci státní energetické koncepce a podpory výzkumu;  zástupci z Ministerstva hospodářství SR;  zástupci z bruselské Asociace podnikatelů ve výrobě OZE (European Renewable Energy Centres Agency);  zástupci z Ministerstva životního prostředí, kteří mj. pojednají o pohledu MŽP na méně známé OZE (např. Stirlingův motor, využití řepkového oleje atd.) a podporách jejich výzkumu;  zástupci z České energetické agentury a ze Státního fondu životního prostředí, kteří představí své dotační programy pro rok 2004;  a dalších cca 40 tuzemských i zahraničních odborníků, kteří budou diskutovat v následujících sekcích:  nová státní energetická koncepce;  EPC (Energy Performance Contracting), což je nový způsob financování energetických úspor, kdy jedna firma na své náklady provede energeticky úsporná opatření a majitel domu ji po předem stanovenou dobu platí rozdíl mezi skutečnou spotřebou energie a náklady, které měl na energii před provedením úsporných opatření;  efektivní využívání energie ve stavebnictví (rekonstrukce panelových domů, nízkoenergetické rodinné domy);  nízkoenergetické a pasivní domy – tyto domy je nutné do budoucnosti prosazovat tak, aby se staly standardem – je vhodné porovnávat teoretické předpoklady před výstavbou a skutečnosti zjištěné po realizaci;  vytápění a klimatizování nízkoenergetických domů – u vytápění nízkoenergetických domů vzniká mnoho problémů, které se doposud neřešily a nebo jsou obtížně řešitelné – zejména u vytápění rodinných domů biomasou nastávají otázky, jak vyřešit disproporci mezi nutným malým příkonem domu a naopak relativně velkým výkonem i těch nejmenších tepelných zdrojů na kusové palivo;  šedá energie – v současnosti je obvyklé zabývat se spíše spotřebou energie na provoz stavby, zejména na její vytápění. Poněkud v pozadí však zůstává množství spotřebované energie na výrobu stavebních materiálů na samotnou realizaci stavby. U velmi dobře izolovaných staveb již nelze očekávat žádné větší přínosy úspory energií zesílením jejich tepelných izolací. Při úsporách energie je pak nutné postupovat spíše snižováním emisí při výrobě stavebních materiálů a stavbě jako takové;  efektivní využívání energie v průmyslovém sektoru a dopravě;  obnovitelné zdroje energie (biomasa, solární energie, větrná energie, Stirlingův motor) – jejich výroba a použití. Konference se koná ve dnech 10. a 11. listopadu 2003 (pondělí a úterý) v kongresových prostorech v sídle Hospodářské komory ČR ve Freyově ulici č. 27 v Praze 9. Oficiálními jazyky konference jsou čeština/slovenština a angličtina, které budou simultánně tlumočeny. Bude vydán sborník přednášek, který obdrží každý zúčastněný účastník. Případní další zájemci si jej mohou objednat na níže uvedené adrese. V průběhu celé konference bude pro zájemce vyhrazen prostor pro plakáty a jiné prezentační materiály. Tento prostor bude vhodnou příležitostí pro všechny dodavatele, výrobce, projektanty a společnosti prezentovat své aktivity, služby apod. Součástí konference bude raut, při kterém lze neformálně navázat spousty nových kontaktů… Konference je určena zejména pro zájemce, kteří se zajímají o:  nové poznatky v problematice úspor energií;  informace o aktuálně připravované státní energetické koncepci v ČR a SR, a v kontextu pohledu z Evropské unie;  informace o nových dotačních titulech pro rok 2004 na obnovitelné zdroje energie a na technická opatření vedoucí k úsporám energie;  státní sektor, energetické koncepce; Konference je vhodná pro:  pracující v oblasti školství vědy a výzkumu;  investory, projektanty a dodavatele ze soukromého sektoru;  představitele samospráv na úrovni krajů i obcí;  zájemce o obnovitelné zdroje;  studenty příslušných oborů (stavebnictví, energetika, ekologie);  a všechny další zájemce. Přihlášku a bližší informace lze získat na uvedeném kontaktu: Energy Consulting, o.s. Alešova 21 370 01 České Budějovice CZECH REPUBLIC Ing. Martin Škopek, Ph.D. tel.: 386 351 778 mobil: 603 320 822 fax: 387 998 419 URL: www.e-c.cz e-mail: ceeeres@e-c.cz Těšíme se na setkání s Vámi!
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí