zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příkaz ministra č. 18/2003, kterým se stanoví závazný způsob evidování vybraných veřejných zakázek

15.09.2003
Obecné
Příkaz ministra č. 18/2003, kterým se stanoví závazný způsob evidování vybraných veřejných zakázek
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 29. srpna 2003 Č.j.: M/ 200255/03 PŘÍKAZ č. 18/2003 ministra životního prostředí, kterým se stanoví závazný způsob evidování vybraných veřejných zakázek _________________________________________________ Určeno: náměstkům ministra-ředitelům sekcí ředitelům sekcí ředitelům odborů vedoucím samostatných oddělení Na vědomí: předsedovi závodního výboru odborové organizace Ministerstva životního prostředí ředitelům organizací resortu Ministerstva životního prostředí S účinností od 1. září 2003 upravuji evidování vybraných veřejných zakázek útvary Ministerstva životního prostředí (dále jen “ministerstvo”). Ukládám 1. řediteli úřadu ministerstva: 1.1 ve spolupráci s náměstkem ministra-ředitelem sekce ekonomiky životního prostředí zabezpečit v prostředí Lotus Domino/Notes vytvoření, udržování a provoz databáze veřejných zakázek hrazených z rozpočtových prostředků ministerstva určených na financování externích studií a na nákup služeb pro výkon státní správy (rozpočtová položka 5166 směrnice MŽP č. 12/2003 pro hospodaření s rozpočtovými prostředky aparátu Ministerstva životního pro středí v roce 2003, čl. 4 odst. 3 bod a) a g)) včetně těch, jejichž zpracovateli jsou resortní organizační složky státu a příspěvkové organizace (dále jen „externí studie“); termín: od 1. září 2003; 1.2 zajistit poskytování technickoorganizační pomoci odborem informatiky odborným útvarům ministerstva při vyplňování formulářů uvedených v bodu 2.1 tohoto příkazu; termín: od 1. září 2003; 1.3 zabezpečit převzetí informací z databáze projektů pořizované na základě zrušeného příkazu č. 18/2001, o evidenční povinnosti externě zadávaných studií a odborných posudků, jako neautorizovaných a v upraveném rozsahu podle bodu 2.3 tohoto příkazu je zveřejnit; termín: od 1. září 2003; 1.4 zveřejňovat na internetových stránkách ministerstva v rubrice Ministerstvo – Externí studie, následující údaje: - zadavatel zakázky (název příslušného útvaru ministerstva) - nositel zakázky - anotace obsahu zakázky - cena, za níž je zakázka realizována - informace o tom, kde je možné se seznámit s plným obsahem výsledku zakázky termín: od 1. září 2003; 2. vedoucím zaměstnancům ministerstva ve funkci příkazců operací a správců dílčích rozpočtů zabezpečit: 2.1 vyplňování formuláře pro evidenci projektů (anotace výsledné externí studie) v databázi ministerstva vedené v prostředí Lotus Domino Notes (příloha č. 1); termín: od 1. září 2003; 2.2 odevzdání jednoho výtisku každé dokončené externí studie evidované podle bodu 2.1 tohoto příkazu a jeho elektronické podoby k dalšímu využití oddělení -referenční informační středisko (212) odboru protokolu; termín: do 20 dnů po převzetí od zpracovatele; 2.3 ve spolupráci s odborem informatiky úpravu informací z databáze projektů pořízených na základě zrušeného příkazu č. 18/2001, o evidenční povinnosti externě zadávaných studií a odborných posudků tak, aby databáze obsahovala kompletní údaje o externích studiích a byly vyřazeny všechny nesprávné a neověřitelné údaje; termín: do 31. prosince 2003; 2.4 pokračování v evidenční povinnosti při proplácení faktur za externí studie a uvádění poznámky „vzato do evidence“ nebo „neevidováno“ na oběhovém (krycím) listu k faktuře; termín: od 1. září 2003; 2.5 předávání dat, pokud jsou součástí či výsledkem externích studií, odboru informatiky, konkrétně: - dat ve formátu dohodnutém s odborem informatiky, - metodiky podle které byla data vytvořena, - licenčního ujednání nebo informace o šiřitelnosti dat, - popisu ve formě metainformace (viz příloha č. 2 tohoto příkazu); termín: od 1. září 2003; Odborný gestor: odbor protokolu a odbor informatiky Zpracovatel: Ing. Šeba RNDr. Libor Ambrozek ministr Přílohy: 1 Formulář pro evidenci projektů 2 Metainformace k datové sadě Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí