zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Centra třinácti českých měst budou v pondělí zavřená automobilové dopravě

22.09.2003
Obecné
Centra třinácti českých měst budou v pondělí zavřená automobilové dopravě
Evropský den bez aut již podruhé v České republice Letos se v rámci Evropského dne bez aut (EDBA) uzavřou centra třinácti českých měst. Jsou to Bohumín, Boskovice, České Budějovice, Hlučín, Hodonín, Chrudim, Karviná, Kroměříž, Letovice, Olomouc, Prostějov, Velké Meziříčí a Vsetín. Pět dalších měst se připojí k EDBA některými akcemi (Brno, Hradec Králové, Moravská Třebová, Praha a Třebíč). Hromadná městská doprava zdarma bude tento den v Hodoníně, Chrudimi, Karviné, Kroměříži, v Třebíči a ve Velkém Meziříčí. Vznik Evropského dne bez aut (EDBA) iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září. Tento den se ve městech pro automobilovou dopravu uzavře na několik hodin určitá jeho část, v níž pak probíhají nejrůznější aktivity. Cílem je více informovat o výhodách MHD, veřejné dopravy silniční i železniční, cyklistiky a chůze a povzbudit tak aktivní vztah občanů a občanských sdružení ke svému městu. EDBA se mohou zúčastnit jen ta města, která svým podpisem pod Chartu splní základní podmínky. Mottem celé akce je v letošním roce heslo „Dostupnost pro všechny“, tedy město dostupné občanům s fyzickým postižením, pro staré, méně pohyblivé občany, pro rodiny s dětmi atd. V Evropě se letos zatím k Evropskému dni bez aut přihlásilo 964 měst (z velkoměst jmenujme např. Oslo, Krakov, Helsinky, Dublin, Londýn, Frankfurt a Hamburk, Vídeň, Budapešť, Tallin, Zábřeh a další). Přes 265 měst EDBA podporuje. Konečná čísla budeme znát až po závěrečném sčítání. Aktivně se rozhodl zapojit také ministr životního prostředí Libor Ambrozek, který v pondělí 22. 9. 2003 na zasedání vlády pojede vlakem a na kole. Svoji podporu vyjádřili například rovněž ministr kultury Pavel Dostál, ministr informatiky Vladimír Mlynář či hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník. Primátor statutárního města Karviná Antonín Petráš tento den pojede spolu s cyklopelotonem. Další informace: www.env.cz http://www.22september.org AKCE EVROPSKÉHO DNE BEZ AUT – PONDĚLÍ 22. 9. 2003 BOHUMÍN Většina akcí se bude odehrávat na náměstí T.G. Masaryka, uzavřeném automobilové dopravě. 1) - malování na náměstí a výkresy - pro děti MŠ i ZŠ, které budou malovat své představy o světě bez aut 2) - soutěže na kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích 3) - dopravní hřiště - jezdit se bude na kolech, koloběžkách a trojkolkách 4) - vědomostní dopravní soutěž (velká zasedací místnosti městského úřadu) 5) - cykloškola - jízda zručnosti - vydání cyklistických průkazů 6) - naučná stezka pro nejmenší „Co nepatří do přírody“ - ekologicky zaměřené soutěže (např. kutálení popelnice) 7) - rozdávání zelených balónků - maskoti budou rozdávat zelené balónky pěším a cyklistům, kteří se aktivně do dne bez aut zapojí, a zároveň budou zvát kolemjdoucí na náměstí, kde budou probíhat nejdůležitější akce 8) - promítání filmu vztahujícího se k problematice životního prostředí (pro mladší i starší žáky, i další zájemce (promítat se bude celý den, v dvouhodinových intervalech) 9) - rozdávání barevných kolíčků) - všichni občané, kteří v pondělí zamíří do budovy městského úřadu a zvolí si ekologický způsob dopravy, dostanou od dětí barevný kolíček 10) - vyhlášení výsledků květinové soutěže Rozkvetlý Bohumín 2003 11) - výstava dětských výtvarných prací BOSKOVICE V dopolední části od 10 do 13 hodin se uskuteční na Masarykově náměstí, uzavřeném automobilové dopravě, mnoho akcí: Městská policie Boskovice a Policie ČR poskytne dětem a dospělým informace o tom, jak má být správně vybaveno jízdní kolo pro účast v silničním provozu a jak mohou cyklisté dbát na svou bezpečnost. Zájemci si budou moci zaevidovat jízdní kolo do databáze MP. - k nahlédnutí bude přistaveno měřící vozidlo Krajského zdravotního ústavu Brno, kde bude názorná ukázka měření škodlivin v ovzduší – NOX, SO2, CO, uhlovodíky. AUTOŠKOLA Šumbera – řidiči i ostatní zájemci si budou moci ověřit znalosti zákona o silničním provozu na testech autoškoly, pracovníci autoškoly budou upozorňovat zejména na pasáže týkající se chování cyklistů v silničním provozu, povinné výbavě jízdního kola a cyklisty, zejména dětí. Český červený kříž – ukázky ze základů poskytnutí první pomoci a zdravovědy V odpolední části od 13 hodin se uskuteční: přednáška pro veřejnost a studenty středních škol na téma Udržitelná doprava, kterou pořádá Centrum dopravního výzkumu Brno (víceúčelový sál MěÚ Boskovice). Den bez aut = Den plný her – pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ a dále dětí ze stacionářů Betany a Emanuel. Pro děti jsou připraveny soutěže a hry s dopravní tématikou (ZŠ III. na ul. Slovákova ). ČESKÉ BUDĚJOVICE Uzavřeno náměstí Přemysla Otakara II. Od 8:00 do 13:00 hodin Dětské zastupitelstvo – oslovuje v tento den obyvatele a podává vysvětlující informace, pomáhá s organizací programu na náměstí Program :Malé divadlo - Cesta světem: náměstí rozděleno na 4 světové strany ukazateli směru cesty. Herci vytvoří okruh podobný cestě po naší zeměkouli. Děti z MŠ a z prvního stupně ZŠ budou procházet soutěžní dráhou a plnit úkoly z oblasti životního prostředí a poznávat, jaké způsoby dopravy byly využívány před vynalezením aut (např. v jaké zemi se využívala jaká zvířata k přesunům, jiné dopravní způsoby: Sever = eskymáci a polárníci-sáňky,Austrálie = klokaní skákání, pštros,Západ = indiáni a koně,Východ = v Japonsku rikšy) Na začátku cesty po zeměkouli si každá školka a škola přinese květináč nebo truhlík na kytky s vlastnoručně vyrobenými květinami, kterými se postupně vyzdobí náměstí. Každé družstvo přednese připravenou báseň či píseň na téma Ve městě bez auta. Na konci cesty po zeměkouli dostanou děti diplom a budou odměněny.Děti si mohou zaskákat v nafukovacím hradu Účast každé školy bude vybubnována bubeníkem a buben upozorní i na ostatní akce konané na náměstí : čipování kol, zkouška jízd na vozíčku pro invalidy, okružní jízda městem vyhlídkovým autobusem každou celou hodinu, evidování kol do policejní evidence, povídání o třídění odpadů firmou A.S.A, atd. Frekvence 1 (rádio) odmění děti, které se na náměstí přijdou podívat Policie ČR – zajistí evidování jízdních kol zájemcům od 18-ti let a zanesení do evidence PČR - stánek s osvětou : jak má jízdní kolo opravdu vypadat, vybavení náležitostmi především u horských kol používaných na provoz ve městě - rady občanům týkající se zabezpečení majetku - soutěže z dopravní výchovy Kontakt bB – občanské sdružení pro studium rehabilitaci a sport bez bariér- Jana Fesslová - akce „ Svezte se na vozíčku“- tělesně postižení spoluobčané poskytnou ukázky mobility na invalidním vozíku, sjezdy z chodníků, možnost vyzkoušet podstatný rozdíl třech invalidních vozíků (vozík z nemocnice, vozík hrazený pojišťovnou, vozík pro aktivní život), handcykly a formulka ( používáno místo běhu) . Canisterapie – povídání o lidech, kteří prostřednictvím speciálně cvičených psů pomáhají jiným lidem zlepšovat psychický stav a vrací chuť do života A.S.A. - představení firmy a odměňování zvídavých dětí na téma: třídění odpadů (ukázka) a vysvětlení jejich dalšího zpracování, jaký je další osud vytříděného odpadu firma KOMPET –bezplatné čipování kol a zapsání do celostátní databáze pro 10 vítězů soutěží. Stánky s prezentací občanských sdružení : Calla – cyklistická exkurze po problematických úsecích současných cyklostezek s účastí městkých zastupitelů od 17,00 hodin.. Prezentace sdružení na náměstí. Duha , Rosa - občanská sdružení, kterým není lhostejný osud našeho životního prostředí. Prezentace jejich aktivit. Klub českých turistů a Jihočeští taťkové: účast na kolech, stánek s prezentací, povídání o značení turistických tras. Informační centrum pro mládež - v případě příznivého počasí nabízí projížďky po řece Malši na raftech a na kánoích. Start od budovy Gymnázia v České ulici (slepé rameno Malše) k budově Jihočeského divadla a zpět Cassiopeia : připraví program poznávací a soutěžní pro děti ze ZŠ od 3. tříd - „jak přežít ve městě na kole ?“ - vůně krajiny ( z auta nepoznáš) - dopravní kviz - hra o odpadech Zoo Ohrada : jak se dříve využívalo zvířat v dopravě - znáte cestu do Zoo pěšky procházkou či na kolech s rodiči ? - jak působí automobilová doprava na zvířata : zvířata pod koly vozů ! Turistické a mapové centrum jižní Čechy : výstava „Jižní Čechy pohádkové “ přiblíží jihočeské pohádkové království Dopravní podnik : - kdo zakoupí tento den roční kupón na městskou hromadnou dopravu, získá 10% slevu - dopoledne vylosování výherců předplatného jízdného městskou hromadnou dopravou a ocenění volnými měsíčními jízdenkami - každou celou hodinu jízda nízkopodlažního autobusu ( tělesně postižení, maminky s kočárky a malými dětmi, starší občané) ze Senovážného náměstí od Metropolu okruhem Na sadech,přes Husovu ulici, sídl. Šumava, Máj, Vltava střed, Družba a zpět k Metropolu (cca 40 minut). Na poslední jízdu jsou pozváni radní města spolu s invalidními občany. Magistrát: na radnici bude přístupný územní plán města, především jeho část týkající se dopravy ve městě a vysvětlování dotazů občanů HLUČÍN 6:00 –12:00 uzavření náměstí pro dopravu Program: - soutěže v jízdě zručnosti a ve znalostech dopravních předpisů pro žáky ZŠ. Vyhodnocení nejlepších. Konáno ve spolupráci s BESIP. q malování křídami na náměstí na téma „doprava“ pro děti MŠ q Skákací hrad a ozvučení náměstí, včetně moderátora akce, ceny a občerstvení pro děti. Nejen v souvislosti se Dnem bez aut, ale zejména pro zvýšení bezpečnosti se již nyní provádí přeznačení nejexponovanějších přechodů pro chodce. Svislé dopravní značení se nahrazuje značkami se žlutým reflexním podkladem. V září 2003 rovněž proběhne rekonstrukce přechodu pro chodce na ul.Ostravské u Mountfieldu (silnice I.třídy). Dojde zde k vybudování vyvýšeného ostrůvku, bezbariérového přechodu a světelné signalizace. HODONÍN uzavře spodní část Národní třídy. MHD je tento den v Hodoníně zdarma. 13:00 – 16:00 q kreslení na vozovce q akce – “Přijeďte si v uvedenou dobu zaevidovat své kolo přímo na Národní třídu, máte možnost získat věcné ceny” q hry pro děti – soutěž O pohár chytré horákyně CHRUDIM Tento den bude MHD v Chrudimi zdarma. 8:30 – 9:45 - Odpovědné využívání auta Bude se měřit rychlost řidičů na vybraném místě ve městě. Za spoluúčasti členů České abilympijské společnosti (tělesně postižení) budou mít řidiči možnost vyzkoušet si v uzavřeném jízdním pruhu jízdu na invalidním vozíku (místo - na výjezdu ulice Pardubická, směr Pardubice, záchytné stanoviště u benzínové pumpy) 10:00 Mladí lidé si na dopravním hřišti v Městském parku vyzkouší jízdu zručnosti, budou informováni o nezbytnosti nosit cyklistickou přilbu a dodržovat dopravní předpisy. Dostanou také dopravní test. Akce je ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. 10:00 – 17:00 Stánek prevence - Protiúrazová prevence v dopravě (Městský park) 15:00 – 16:00 pojede městem za doprovodu Policie ČR a Bike Sportu cyklopeloton trasa – Městský park – Poděbradova – Lupáčova – Lázeňská – široká – Štěpánkova – Resselovo náměstí – Břetislavova – Žižkovo náměstí – Novoměstská – Na Valech – Opletalova – Školní náměstí – Široká – Lázeňská – Střelecká – Poděbradova – U Parku 10:00 - „Jak pomáháme postiženým kamarádům“ 10:00 – 17:00 „Spolu bez bariér“ – soutěže pro děti – integrace zdravých a tělesně postižených dětí (Městský park) 10:00 „Cesta za pokladem“ – pro děti bude připravena hra, při které budou odpovídat na otázky týkající se ochrany životního prostředí, zdravého životního stylu (Městský park) 10:00 „Ve městě bez auta!“ – výzva pro občany, zastupitele města Den zelených stezek – výlet k Prameni Moravy a na Kralický Sněžník KARVINÁ „Dnes do města jen po svých“ „Zkus to autobusem“ Magistrát města Karviná uzavře pro automobily střed města – 8:30 – 18:00. Městská hromadná doprava bude v tento den zdarma. 8:30 – 13:00 - na ZŠ U Lesa, Cihelní, Borovského, Majakovského (1. – 5. ročníky) a na mateřských školách Slovenská a Olbrachtova proběhnou besedy s příslušníky dopravní policie. 9:00 – 12:00 - setkání občanů (dětí) u některé z frekventovaných křižovatek – přednáška a praktické info příslušníka dopravní policie o správném chování na přechodech 9:00 – 12:00 - odměňování řidičů místními dětmi za ukázněné či naopak neukázněné chování na silnici „S primátorem na kole“ - cyklistický peloton vyrazí z karvinského Masarykova náměstí v čele s primátorem statutárního města Karviná Mgr. Antonínem Petrášem 9:30 – 12:00 - „Cyklista, jak má být“ - malý kurz pro občany (děti) na místním dopravním hřišti – praktické a teoretické info příslušníka dopravní policie. Po absolvování tohoto kurzu obdrží zúčastnění „Průkaz cyklisty“. KROMĚŘÍŽ Velké náměstí zavřené v době od 9:00 – 16:00 hod. Akce „Setkání bez barier“ bude probíhat od 13:00 – 15:00 hod. a ve 14:00 bude slosování předplatných jízdenek MHD. Den hromadné dopravy – MHD Kroměříž bude mít zdarma autobusy MHD celý den . LETOVICE „Ve městě bez mého auta“ – na tento den bude směřována kampaň vyzývající k omezení vjezdu do centra města, k omezení parkování v centru města, k omezení jízd služebními vozidly a u zaměstnanců firem a institucí ve městě ke zvolení alespoň v tento den dopravy šetrnější k životnímu prostředí (veřejnou, pěší, cyklodopravu) před dopravou individuálními motorovými vozidly. Hudební koncert na náměstí. Mimo uvedené akce bude město Letovice usilovat v oblasti dopravy ve městě o dosažení trvalých řešení, které pozitivně ovlivní životní prostředí, zvýší bezpečnost účastníků silniční dopravy, budou řešit parkování jak v centru města, tak i na sídlištích. Jedná se o: q rozšíření silnice I/43 na sever od Letovic, které umožní tudy vést pěší a cyklodopravu q vybudování okružní křižovatky ulic Pražská, Bártova a Masarykovo nám., které zvýší bezpečnost a plynulost provozu q vybudování odstavného parkoviště na Novém Městě, omezení parkování v centru na Masarykově náměstí q řešení přechodů na silnici I/43 k dosažení větši bezpečnosti chodců q zajištění dopravní obslužnosti místní i dálkové, autobusové a vlakové, aby se co nejvíce eliminovala potřeba dopravy individuální před hromadnou OLOMOUC Horní náměstí bude uzavřené. „Dostupnost pro všechny aneb Pevnost Cup Olomouc 2003“ - Ve spolupráci s MMOL a s NNO proběhne další kolo soutěže smíšených družstev zdravotně postižených a zdravých (PEVNOST-CUP OLOMOUC 2003), kde bude snahou zařadit do soutěžích družstev i zástupce Rady města Olomouce. Zápolení se bude konat v lanovém centru. q Propagační jízda historickou tramvají q Den jízdy na kole do práce Zaměstnanci magistrátu, kteří pojedou dne 22.9. do práce na kole, dostanou symbolickou snídani budou mít zajištěna parkovací místa na pracovišti. PROSTĚJOV Od 10:00 – 15:00 bude pro automobily uzavřeno nám. T. G. Masaryka . Bude vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky ZŠ na téma: \"Ve městě bez mého auta\", výstava nejlepších prací bude následně ve foyer radnice, dále proběhne běžecká soutěž pro žáky ZŠ a pro handicapované děti, závod otevřou členové vedení města Pro zájemce bude informační stánek o řešení dopravy ve městě - cyklistické stezky . Městská policie bude informovat o bezpečném provozu na silnici, o výhodách použití bezpečnostních stojanů na jízdní kola a bude provádět preventivní prohlídku jízdních kol VELKÉ MEZIŘÍČÍ 8:30 - 12:30 – náměstí ve Velkém Meziříčí bude uzavřené. Malování na asfaltu – malování barevnými křídami na silnici ( na balící papír na zemi, pro žáky předškolního věku a prvních tříd) Moje město – Den bez aut - soutěž o nejhezčí obrázek, malování na papír formát A4 a vystavení obrázků na připravené panely (pro žáky předškolního věku a prvních tříd) Ve 12.00 porota vyhodnotí 20 nejhezčích obrázků Den bez aut blok soutěží pro družstva žáků ZŠ 1. – 5. stupeň (8:30 – 10:00) blok soutěží pro družstva žáků ZŠ 6. – 9. stupeň (10:30 –12:00) Soutěž mezi jednotlivými družstvy ZŠ města, divácké soutěže (Jupiter Club, Náměstí) 14:00 – 18:00: Bezpečná jízda na kole - Městská policie Velké Meziříčí a Policie ČR – poskytnutí informací dětem a dospělým o tom, jak má být správně vybaveno jízdní kolo pro účast v silničním provozu a jak mohou cyklisté dbát na svou bezpečnost. Zájemci si budou moci zaevidovat jízdní kolo do databáze MP (kašna na náměstí). 14:45 - Poznáváme okolí Velkomeziříčska - cyklovýlet pro širokou veřejnost se známými osobnostmi města, soutěže. Pro mladší - výlet do Nesměře a zpět. Pro starší Nesměř – Rohy – Oslavička – Náměstí VM. Nutná povinná vystroj. Každý účastník obdrží účastnický diplom. 15:30 - Mateřské centrum, Ostrůvek, Na koloběžkách, trojkolkách, kolech, s kočárkem – soutěž v jízdních dovednostech, výlet po městě pro rodiny s malými dětmi. VSETÍN V pondělí bude ve Vsetíně uzavřena Smetanova ulice a v době od 8:00 do 16:00 zde proběhne propagační kampaň „Ve městě bez mého auta“. Děti z mateřských škol budou malovat křídami na asfalt uzavřené ulice(výtvarná soutěž), v 15:00 se pak představitelé města po slavnostním přečtení Charty EDBA a ETM 2003 vydají na kolech po vybrané cyklotras. V tento den by také měla být podepsána starostou města Vsetína „Charta 2003“ a veřejnost by měla být o tomto aktu informována. KONTAKTY NA MÍSTNÍ KOORDINÁTORY EDBA A ETM 2003 BOHUMÍN Lucie Balcarová tel./fax: 596 092 281 e-mail: balcarova.lucie@mubo.cz BOSKOVICE Zoja Malachová tel: 516 488 675 zdravemesto@boskovice.cz ČESKÉ BUDĚJOVICE Ing. Martina Růžičková tel: 386 801 114 RuzickovaM@c-budejovice.cz HLUČÍN RNDr. Soňa Prášková tel: 595 020 233 fax: 595 043 238 praskova@hlucin.info HODONÍN paní Lenka Salabová tel.: 518 316 312 fax: 518 353 686 salabova.lenka@muhodonin.cz CHRUDIM Šárka Trunečková tel: 469 620971 fax: 469 622 013 sarka.truneckova@worldonline.cz KARVINÁ Josef Adámek tel.: 596 387 382, 603 256 641 e-mail: nadace@rkka.cz KROMĚŘÍŽ Ing. Marie Pokorná tel.:573 321 284 fax: 573 331 481 marie.pokorna@mesto-kromeriz.cz LETOVICE Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Místostarosta města – pan Bohuslav Kuda tel. 516 474 708 Fax: 516 474 111 mu.kuda@letovice.net OLOMOUC Ing. Jaroslav Martínek Centrum dopravního výzkumu tel.: 602 503617 martinek@cdv.cz Magistrát města Olomouce pan Michal Bartoš tel.: 585 513 225, 602 708 181 fax: 585 513 271 michal.bartos@mmol.cz PROSTĚJOV Ing. Petra Vysloužilová tel: 582 329 124, 608 511 479 fax: 582 342 338 e-mail: petra.vyslouzilova@mestopv.cz VELKÉ MEZIŘÍČÍ Ing. Josef Švec tel: 566 501150, 602 533407 zm@mestovm.cz VSETÍN p. Roman Kalabus – koordinace tel.: 571 431 830 fax 571 431 828 roman.kalabus@tsvsetin.cz Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí