zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Priority Národního lesnického programu

07.10.2003
Les
Priority Národního lesnického programu
Ministerstvo zemědělství vypracovalo Národní lesnický program, který především respektuje potřeby rozvoje celého odvětví lesního hospodářství. Zdůrazňuje významné místo lesů v životním prostředí, jejich mimoprodukční funkce, důležitost lesa jako obnovitelného zdroje ekonomicky a ekologicky vhodné dřevní suroviny. Stát vlastní 63,4 % lesů, obcím a jejich lesním družstvům a společenstvím připadá 14,5 % a soukromým vlastníkům 22,1 % z celorepublikové výměry lesních porostů. Ve zvláště chráněných územích se nachází přibližně 700 tisíc hektarů. Je to čtvrtina z celkové plochy lesů v ČR, znamenající, že v poměru k rozloze státu převyšujeme evropský průměr. Podle zmíněného národního programu hospodaření v lesích jednotlivých vlastnických kategorií vykazuje v současné době poměrně dobré ekonomické výsledky. Přesto stát podporuje hospodaření převážně v nestátních lesích. Zvláště tam, kde je nezbytné přispět na rozvoj veřejně prospěšných aktivit a zabezpečit finanční krytí závazků státu vyplývajících ze zákona o lesích. Předpokládá se, že zajištění jednotlivých priorit a opatření Národního lesnického programu se promítne do konkrétní politiky krajů v rámci koncepcí regionálního rozvoje. Doporučuje se, aby se při přípravě regionálních ekonomických systémů přihlédlo k možnosti ekonomického zvýhodnění vlastníků lesů, kteří se při jejich správě orientují na požadavky ekologie. Národní lesnický program vytýčil následující priority: správa lesů podle zásad trvale udržitelného hospodaření, rozvoj produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa, udržení a rozvoj biologické rozmanitosti lesních ekosystémů, zabezpečení produkce a využití surového dříví, péče o lesy ve zvláště chráněných územích, ochrana lesních ekosystémů proti škodlivým faktorům. ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí