zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh nařízení vlády kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb.

01.10.2003
Ovzduší
Návrh nařízení vlády kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb.
Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne …….. 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.: Čl.1 Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, se mění takto : 1. V § 2 písm. g) se za slovo „látky“ vkládají slova „nebo stanovené skupiny znečišťujících látek“. 2. V § 2 písm. h) se za slovo „stropem“ vkládá „ slovo „doporučené“ a za slovo „látky“ slova „nebo stanovené skupiny znečišťujících látek“. 3. V § 3 odst. 3 se slovo „rozepsané“ zrušuje. 4. V § 4 větě první se slova „zajistí splnění“ nahrazují slovy „přispívají k dosažení“, za slovem „hodnot“ se zbývající část věty nahrazuje slovy „podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení do 31. prosince 2010“ a věta druhá se zrušuje. 5. V § 5 odstavci 4 větě druhé se za slovy „v § 9 odst. 10 zákona“ zbývající část věty nahrazuje slovy „a v prováděcím právním předpisu3)“ a věta třetí se zrušuje. 6. V § 6 odst. 3 se slova „vyplývajících z metodik podle § 5 odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 5 odst. 2 až 5“. 7. V § 6 odst. 4 se za slovy „podle odstavce 3“ zbývající část věty nahrazuje slovy „předloží vládě do 1. května 2004 souhrnnou informaci o Národních programech podle odstavce 1 a 2, do 31. října 2006 souhrnnou informaci o aktualizovaných Národních programech podle odstavce 2, počínaje rokem 2004 každoročně do 31. října zprávu o emisních inventurách za předchozí rok a emisních projekcích podle § 5 a do 31. prosince 2007 zprávu o stavu zajištění splnění emisních stropů podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení“. 8. Příloha č. 1 a 2 včetně nadpisu zní : „Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 351/2002 Sb. Hodnoty národních emisních stropů v roce 2010 Emisní stropy jsou pro Českou republiku stanoveny*) takto (v kt/rok): SO2 NOx VOC**) NH3 265 286 220 80 *) Hodnoty jsou stanoveny podle Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, která byla podepsána 16. dubna 2003. Stanovené hodnoty emisních stropů mohou být sníženy v rámci národních programů snižování emisí podle § 6 odst. 2 zákona po souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství pouze v případě reálných ekonomických možností. **) VOC je zkratka pro skupinu těkavých organických látek podle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 351/2002 Sb. Doporučené hodnoty krajských emisních stropů v roce 2010 (kt/rok) Kraj SO2 NOx VOC NH3 Jihočeský 12,9 15,7 15,8 10,0 Jihomoravský 4,3 18,0 18,3 11,0 Karlovarský 18,2 12,3 8,0 1,5 Královehradecký 9,7 10,7 14,2 5,6 Liberecký 6,6 7,1 8,2 1,2 Moravskoslezský 29,7 33,9 22,7 6,0 Olomoucký 7,5 11,9 12,8 5,5 Pardubický 21,1 19,3 12,7 5,0 Plzeňský 13,5 15,1 15,2 7,0 Praha 3,3 14,7 12,8 0,2 Středočeský 29,0 38,7 29,6 11,5 Ústecký 70,1 66,5 24,8 4,0 Vysočina 5,8 13,1 12,7 7,5 Zlínský 8,5 9,1 12,2 4,0 .“. Čl. 2 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. předseda vlády ministr
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí