zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strom života

07.10.2003
Příroda
Strom života
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V ANKETĚ STROM ROKU Anketa plní smysl v základním poslání, lidé se seznamují s památnými stromy ve svém okolí a jsou ochotni pro ně i něco udělat. Jsme zavaleni hlasy. Denně nám jich chodí několik set, nejvíce práce nám dá archivace hlasujících z podpisových archů. Jen dnes přišlo asi 500 hlasů, takže se počet hlasujících vyšplhal na 6000. Do 10. října budeme informace o hlasování pravidelně vyvěšovat na internetu, hlasovat však můžete až do 15. října. Slavnostní vyhlášení Stromu roku 2003 proběhne 19. října v Praze v klubu Vagón. KDE SE BUDE SÁZET LETOS? Program Strom života Nadace Partnerství již čtvrtým rokem podporuje výsadby stromů v obcích a krajině, při nichž se ročně vysadí několik set stromků. Sází se různě vzrostlé stromky, větší do měst, menší jako stromořadí na venkově. Jednou z důležitých podmínek grantu je zapojení veřejnosti do sázení, dává se tedy přednost projektům, které připravují a také realizují sami občané. Letošní projekty vybral poradní sbor programu, ve kterém zasedli (ing. arch. Y. Lacinová, doc. ing. A. Buček, ing. J. Junek, ing. M. Netolický a zástupce Nadace Partnerství). I letos tak bude na patnácti místech České republiky připraven program u příležitosti Dne stromů (20.10.), stromy se nejen budou sázet, budou se i oslavovat. K 90 projektům a více než 7500 stromům, které byly od roku 2000 na našem území vysázeny, přibudou letos další. Podporu na sázení získali: 1. Občanské sdružení Domov Senior Dolany, podpořen nákup stromů v plné výši (20.000,- Kč) ve spolupráci s firmou Arboeko (blízko Olomouce, Olomoucký kraj) PROJEKT: Víceúčelový park SENIORPARK Chtějí přeměnit staveništní plochy kolem Domova k vybudování příjemného víceúčelového relaxačního vegetačního parku pro obyvatele Domova a jeho návštěv, dětmi blízké MŠ a občany vsi, zejména maminkami s dětmi. Budou vysazeny dřeviny, park bude sloužit jako malá botanická zahrada. Sázeny budou keře a stromy převážně exotické. 2. Arnika Děčín podpořen nákupem stromů (ve výši přes 7000,- Kč) ve spolupráci s firmou ADAM (Ústecký kraj) PROJEKT: Strom života v Děčíně Výsadba 7 stromů, které nahradí stromy lesoparku na Stoliční hoře, které byly kvůli zdravotnímu stavu pokáceny. Do výsadby budou zapojeni žáci a studenti děčínských škol. Stromy: vrba, habr, topol bříza, buk, dub. 3. ČSOP RS IRIS z prostředků Nadace Partnerství získají 7000,- Kč (Olomoucký kraj) PROJEKT: Strom pro Prostějov Výsadba 10 javorů a lip v centru Prostějova. Projekt navazuje na úspěšné jarní sázení z letošního roku, kdy se účastnilo asi 30 lidí. 4. Vlastivědný a okrašlovací spolek Domamil z prostředků Nadace Partnerství získají 8450, - Kč. (u Moravských Budějovic, kraj Vysočina) PROJEKT: Našim veverkám a krahujcům II. – a též špačkům, kosům a drozdům Projekt navazuje na sázení lísek z roku 2002. Rádi bychom v této lokalitě vybudovali odpočinkovou zónu. Vysazovat by se měly ovocné stromy jako základ sadu, který naváže na alej tureckých lísek. Sázet se bude na Den stromů za účasti veřejnosti. Stromy: švestka, jabloň, hrušeň, třešeň. 5. Úřad městské části Brno 8 – Ořešín z prostředků Nadace Partnerství dostanou 2500,- Kč (Brněnský kraj) PROJEKT : Výsadba dubů Již na jaře letošního roku začala obec sázet do lokality “U dubu”. Tímto obec hodlá uskutečnit záměr vysadit do roku 2005 – výročí 730 let založení obce – 73 stromů, které budou sázeny občany Ořešína. Současný požadavek – 4 odrostky dubu letního. 6. Občanské sdružení Horní mlýn z prostředků Nadace Partnerství dostanou 5000- Kč (Křtiny nedaleko Brna, Brněnský kraj) PROJEKT: Obnova starého obecního sadu v Habrůvce O.s. Horní mlýn navazuje na úspěšný projekt z roku 2002, kdy se sázela třešňová habrůvecká alej ze Křtin do Habrůvky. Letos bychom chtěli začít s obnovou starého ovocného sadu v Habrůvce, který je ve špatném stavu. Sázet se bude za přispění místních občanů Habrůvky a Křtin ovocné dřeviny: třešně, jabloně, švestky a hrušně. 7. ZO ČSOP Zvoneček podpořen nákupem stromů (ve výši přes 8000,- Kč) ve spolupráci s Firmou Bermak (u Jílové u Prahy, Středočeský kraj) PROJEKT: Naučná stezka Veřejné prostranství pod budovou nové školy je zarostlé náletovými dřevinami. Členové místního Svazu ochránců přírody chtějí tento prostor vyčistit a vysadit nové vzrostlé stromy. Grant je žádán na zakoupení sazenic stromů. Dřeviny nespecifikovány. 8. YMCA Ústí nad Labem z prostředků Nadace Partnerství dostanou 5000- Kč (Ústecký kraj) PROJEKT: Stromy života uprostřed města Projekt reaguje na současné odcizení se zvláště mladé generace přírodě. YMCA v ústí nad Labem chce na podzim vyhlásit “Měsíc stromů života”, kdy se budou konat v Dominikánském klášteře a Klášterní zahradě přednášky o stromech, otevřená debata o této problematice, soutěže pro děti, přednášet se vlastní literární výtvory o přírodě atp. Hlavním bodem bude výsadby stromů v klášterní zahradě. Jednotlivci či skupiny dětí nebo rodiny si vysadí svůj strom a sdělí svůj důvod výsadby a přání stromu do budoucna. Bude založena tzv. Kniha našich stromů v klášterní zahradě. Dřeviny: javor, jinan, vrba, magnolie, cesmína, dřín, lýkovec, třešeň. 9. Obec Bernartice nad Odrou z prostředků Nadace Partnerství dostanou 5000- Kč (nedaleko Telče, kraj Budějovický) PROJEKT: Výsadby stromů na Rybníku Výsadby stromů na zamokřených loukách ve vlastnictví obce. Cílem projektu je přitáhnout děti zábavnou formou do přírody, kde oni sami za asistence a s odborným výkladem pracovníků CHKO Poodří vysadí stromy. Druhová skladby bude určena na základě doporučení pracovníků CHKO Poodří. 10. Okrašlovací spolek ve Znojmě z prostředků Nadace Partnerství dostanou 3000- Kč (Brněnský kraj) PROJEKT: Strom života I a II Projekt je rozdělen do dvou částí. Jedna část předpokládá výsadbu platanu javorolistého na nádvoří Jihomoravského muzea ve Znojmě. Ve druhé části projekt předpokládá výsadbu lípy srdčité v prostoru bývalé školy na návsi pohraniční obce Čížov v Národním parku Podyjí. Tím by měl vzniknout odpočinkový areál v prostoru bývalé školy. Kromě lip zamýšlí projekt ještě výsadbu popínavých rostlin. 11. Asociace – Iuvenis – Znoyem z prostředků Nadace Partnerství dostanou 5000- Kč (Brněnský kraj) PROJEKT: 200 leté výročí znojemských parků a alejí Cílem projektu je obnovit a posílit parkovou zeleň prstence okolo městských hradeb. Spolek chce navázat na 200 let starou tradici výsadby zeleně ve Znojmě. Do projektu by měly být zapojeny děti a zájmové skupiny z města a vysadit buk červenolistý, gingko a lípu. Při sázení bude zorganizován také výtvarný happening spojený s kulturním vystoupením. 12. ROSA – jihočeská společnost pro ochranu přírody o.p.s. z prostředků Nadace Partnerství dostanou 8050,- Kč. (u Českých Budějovic, Budějovický kraj) PROJEKT: Borovanské podzimní sázení Při podzimním Dni stromů chce již počtvrté občanské sdružení ROSA vysazovat v okolí Borovan stromky. Tentokráte budou vysazeny tradiční místní odrůdy jabloní z místního zámeckého parku v obytné zóně na Hlubocké. Do akce by měli být zapojeni občané, jimž byla uložena výsadba jako náhrada za kácení vzrostlých stromů v intravilánu obce. K sázení budou použity naroubované štěpy zaniklých stromů ze zámeckého parku. Budou použity sazenice vysokokmenné v počtu asi 70 kusů, z nichž menší část bude jako výsadba náhradní. 13. Město Hranice podpořen nákup stromů v plné výši (2.400, - Kč) ve spolupráci s firmou Adam (Hranice na Moravě, Olomoucký kraj) PROJEKT: 650. výročí 1. písemné zmínky obce Slavíč Místní část Hranic – obec Slavíč slaví 650. výročí. U této příležitosti se v obci uskuteční oslava za přítomnosti zástupců města. Bude slavnostně vysazen památeční strom – lípa a odhalena pamětní deska, zazní dechová hudba a vystoupí mažoretky. Průvod se od stromu vydá ke škole, kde bude slavnostně otevřena výstava k historii obce. 14. Obec Horní Město podpořen nákup stromů v plné výši (20.000,- Kč) ve spolupráci s firmou Školky Litomyšl (u Rýmařova, kraj Moravskoslezský) PROJEKT: Stromy pro Dobřečov Obec uvažuje o výsadbě 15 stromů a 16 keřů jako iniciační fáze parku v Dobřečově, místní části obce Horní Město. V této nejvýše položené obci na Moravě by měl vzniknout nový park, který by se stal významným centrem v Dobřečově pro setkávání lidí. Sázet by se měly javory, lípy, jasany a keře. 15. Obec Kostelní Myslová,z prostředků Nadace Partnerství dostanou 6000- Kč, hledáme ještě sponzory (nedaleko Telče, kraj Budějovický) PROJEKT: Zasaď si svůj strom Projekt navazuje na úspěšné výsadby z předešlých let, při nichž bylo vysazeno 350 stromů. Prodloužena bude alej z Kostelní Myslové do Telče, při nichž bude vysazeno 50 peckovin. Výsadby se zúčastní obyvatelé obce, Telče, místních občanských sdružení, očekává se účast asi 60 lidí, pro něž je připraven také další program. DEN STROMŮ Den stromů se slaví v České republice a nyní na Slovensku a v Polsku 20. října. Střední Evropa se novou tradicí přidala k oslavám stromů, které probíhají po celém světě. Myšlenka slavit Den stromů vznikla původně ve Spojených státech amerických ve státě Nebrasca. V roce 1872 nadšený propagátor a ochránce přírody J. Sterling Morton navrhl vyhlášení Národního dne stromů s cílem vyzdvihnout důležitost stromů při zvyšování kvality životního prostředí. Datem oslav Dne stromů se stal poslední pátek v dubnu. Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty do Francie, Lucemburska, Německa, Holandska, Norska a dalších států Evropy a dokonce i do Číny či Japonska. 20. říjen je nejen příležitostí pro to, aby se konaly výstavy, semináře koncerty inspirované stromy, či výlety za stromy do krajiny a lesa, ale hlavně pro to, aby se stromy sázely. A kdo nestihne svůj strom zasadit 20. má na to celý říjen a skoro celý listopad až do zamrznutí půdy. Takže hurá ke stromům! KONCERT PRO STROMY V PRAZE, VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V BRNĚ 19. října v 19.30 v klubu Vagon na Národní třídě č. 25 oslavíme i letos Strom roku 2003 Koncertem pro stromy. Koncert je organizován, podobně jako loni, v rámci oslav Dne stromů, který slavíme 20. října. V tuto dobu se také na mnoha místech České republiky bude sázet. Ministr životního prostředí slavnostně předá navrhovateli vítězného stromu malý dárek, větší dárek obdrží vítězný strom - bude odborně a citlivě ošetřen arboristickou firmou EDEN. Kromě hudebníků Zuzany Lapčíkové, Zdeňka Krále a KK Bandu vystoupí také tvůrci filmu Paměť stromů. 20. října v 17.00 bude v Brně slavnostně otevřena vernisáží ve foyer Divadla na Provázku výstava fotografií stromů. Akci tradičně spolupořádá Klub moravských fotografů. KDE SE LETOS NA JAŘE SÁZELO? Projekt „Výsadba Blahutovické aleje“ Obce Jeseník nad Odrou. Stromové aleje patří k tradičním prvkům zeleně kolem komunikací v Poodří. Dvě takové aleje se obnovovaly začátkem dubna kolem Jeseníku nad Odrou. Celkem bylo vysazeno 50 ovocných stromků ve dvou úsecích kolem silnic z Jeseníku n/O k Blahutovicím a Hraběticím. K ovocným stromkům u Blahutovic bylo ještě přisazeno 85 bříz. Byly také vysazeny původní odrůdy vysokokmenných jabloní (Zvonkovo, Průsvitné letní a Matčino). S organizací pomáhal Český svaz ochránců přírody v Jeseníku n/O, zapojit se podařilo také další spolky, občany obce a ty občany, kteří měli uloženou povinnost náhradních výsadeb. Projekt by měl pokračovat i v dalších letech. VEŘEJNÁ SBÍRKA „ADOPTUJTE STROM!“ S koncem roku vždy přibývá dárců do Veřejné sbírky Stromu života. Přibývá těch, kteří dávají strom jako dárek k narozeninám nebo jako dárek k Vánocům. Doufáme, že i letos dárců přibude. Pro Nadaci Partnerství je nejvýhodnější trvalé dárcovství, tedy trvalý příkaz na bankovním účtu. Každý dárce obdrží certifikát, dárci, kteří za rok darují více než 1000 korun dostanou CD Zuzany Lapčíkové Strom života. Program je možné podpořit na účtě 606794001/2400. Všem dárcům patří veliký poděkování. Díky nim se při letošním podzimním sázení na 15 místech budou vysazovat ovocné i lesní stromky. Díky tomu, že jsme získali i další sponzory, je nyní možné podpořit sázení za více než 100.000,- Kč. Daří se nám tedy příspěvky na sázení postupně navyšovat. Přidejte se také, udělejte radost sobě, svým blízkým a také krajině. Adoptujte strom! Milí přátelé stromů, přejeme Vám krásné podzimní dny plné barevného listí a zasíláme Vám podzimní číslo Stromového e-mailového časopisu. Protože je to první číslo časopisu po letní pohromě, způsobené nedostatky rozesílacího seznamu, rádi bychom na úvod napsali pravidla jeho ovládání. 1. Časopis je rozesílán prostřednictvím konference stromzivota-l@ecn.cz hlasujícím v anketě Strom roku, přispěvatelům do veřejné sbírky na stromy Adoptujte strom!, partnerům programu Strom života a všem, kteří o jeho zaslání projevili zájem. Obsahuje informace z programu Strom života Nadace Partnerství. 2. Nechcete li již dále dostávat časopis napište na Majordomo@list.ecn.cz text unsubsctibe stromzivota-l a vaše adresa bude automaticky vyřazena. Stejně můžete o vyřazení požádat na adrese strom.zivota@ecn.cz jeho správcům. Pokud jste o vyřazení požádali a další číslo Vám přesto přišlo, velmi se vám tímto omlouváme a po Vaší opakované žádosti Vás samozřejmě ihned vyřadíme. 3. Přejete li si přihlásit jinou adresu (například karel.voprsalek@centrum.cz) do seznamu osob jimž bude časopis zasílán napište na Majordomo@list.ecn.cz do textu subscribe stromzivota-l karel.voprsalek@centrum.cz. 4. Chete li získat další informace o automatickém ovládání konference napište na Majordomo@list.ecn.cz do textu hepl. Pěkné čtení. Petr Jelínek a Michal Veselý program Strom života Nadace Partnerství *************************************************************************** ČASOPIS SEČ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PROGRAMU STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ Číslo 9/03 Panská 7, 602 00 Brno Tel. 542 422 761, Fax. 542 422 777 e-mail: strom.zivota@ecn.cz www.stromzivota.cz, www.nadacepartnerstvi.cz Veřejná sbírka na stromy “Adoptujte strom!” č. ú. 606 794 001/2400 *************************************************************************** O B S A H * Průběžné výsledky hlasování ankety strom roku * Kde se bude sázet letos? * Koncert pro stromy v Praze, výstava fotografií stromů v Brně * V podzimní kole bylo podpořeno 15 projektů na sázení stromů * Představujeme úspěšné jarní projekty * Veřejná sbírka „Adoptujte strom!“
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí