zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Posouzení vlivů „Státní politiky životního prostředí“ na životní prostředí

08.10.2003
EIA
Posouzení vlivů „Státní politiky životního prostředí“ na životní prostředí
podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, (dále jen „SEA SPŽP“) Tým zpracovatele: Centrum pro komunitní práci Střední Čechy (CpKP Střední Čechy) Ing. Jana Svobodová (oprávněná osoba podle výše uvedeného zákona) a další přizvaní specialisté z relevantních oborů: - Ing. Marie Tichá, oprávněná osoba podle výše uvedeného zákona, MT KONZULT SPŽP je v současné době zpracovávána Ministerstvem životního prostředí – odborem strategií. Souběžně s tvorbou tohoto dokumentu je SPŽP podrobována tzv. strategickému posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „SEA“) podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Zpracovatel této politiky je povinen provést posouzení vlivu SPŽP na životní prostředí podle odst. 1 a odst. 2 § 14 citovaného zákona. Zpracovatel strategických dokumentů je současně povinen podle výše citovaného zákona návrh SPŽP zveřejnit nejméně 60 dnů před jejím projednáváním. Na této stránce budou postupně zveřejňovány a aktualizovány jednotlivé verze SPŽP a samotného posouzení, tedy „SEA SPŽP“. Připomínky k těmto oběma dokumentům můžete zasílat na adresu: CpKP Střední Čechy, Na Václavce 46, 150 00 Praha 5 Smíchov nebo v elektronické podobě na adresu ekoprogram@cpkp.cz, jana.svobodova@cpkp.cz. Prosíme, aby jste při zasílání připomínek využívali jednotného formuláře. nebo Ministerstvo životního prostředí, odbor strategií, Vršovická 65, Praha 10, 100 10 nebo v elektronické podobě na adresu alena_markova@env.cz. Říjen - zaslání připomínek a návrhů změn k vyhodnocení“ stávající SPŽP - posouzení návrhu struktury a úprav kapitoly „Výchozí podmínky, problémy, analýza stavu“ - obeznámení NNO, krajů a resortů o SEA SPŽP, návrh na pracovní skupiny - jednání - zveřejnění informace o SEA SPŽP – webové stránky, tiskové zprávy, dopisy na další zájmové skupiny - posouzení návrhů Cílů a realizace SPŽP - jednání s příslušnými odbory MŽP, NNO, resorty, kraji (jednání se všemi 14ti kraji a příslušnými zájmovými skupinami – podání informace o SEA SPŽP – proces, návrh úprav, kontakty, jak připomínkovat, dotazník,...) - návrhy na reformulace a další úpravy prvního celkového návrhu SPŽP - zveřejnění informace o 1. veřejném projednání – tiskové zprávy, dopisy,... - návrh nástrojů realizace SPŽP – implementace - návrh monitoringu – indikátorů - posuzování aktuálních verzí SPŽP - jednání s příslušnými odbory MŽP, resorty, NNO a kraji (v Praze) - vypořádávání a zapracovávání připomínek (průběžně zaslaných – dotazníky, připomínky) a návrhy úprav textu na základě těchto připomínek - 1. veřejné projednání (Praha, Brno) – organizační zajištění, facilitace,... Listopad - zapracovávání připomínek z 1. veřejného projednání - návrhy úprav aktuálních verzí SPŽP - podle množství střetů a problémů návrh na 2. veřejné projednání a vypořádání připomínek z tohoto 2. veřejného projednání - odevzdání SEA dokumentace (CD, 5x tištěná verze) - informování o ukončení SEA procesu a konečné verzi Složení SEA týmu: Ing. Jana Svobodová – osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivu na životní prostředí č.j. 13090/2113/OPVŽP/02 vydané dne 26.6. 2002 Ing. Marie Tichá Formulář pro připomínkování: http://www.env.cz/env.nsf/7e4b966e44de12f4c1256a030045c24c/e003aeaa34684565c1256db400404f69/$FILE/Formular.doc
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí