zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové knihy - Průvodce ochranou životního prostředí

10.10.2003
Obecné
Nové knihy - Průvodce ochranou životního prostředí
Publikace \"Průvodce ochranou životního prostředí\" známé autorky Přibyslavy Tichotové je aktualizací 2. vydání této publikace, vydané v roce 1998. V novém vydání jsou zohledněny nové právní předpisy pro oblast vodního hospodářství a ochranu vod, odpadové hospodářství a ochranu ovzduší, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2002, resp. 1. ledna 2003 a dále nově vydané, resp. novelizované právní předpisy v oblastech ochrany přírody, ochrany zdraví, ochrany půdního fondu, ochrany nerostného bohatství, územního plánování a stavebního řádu a posuzování vlivů na životní prostředí. Nové vydání je doplněno o informace o právních předpisech upravující další oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se zejména o nakládání s chemickými látkami, prevenci závažných havárií, nakládání s obaly a odpady z obalů, nakládání s geneticky modifikovanými organismy, energetiku a hospodaření energií a jadernou bezpečnost. V jednotlivých kapitolách jsou čtenáři průřezově seznamování jak s obecnými povinnostmi v ochraně životního prostředí jako je posuzování vlivů na životní prostředí a územní plánování a stavební řád, tak s konkrétními povinnostmi z hlediska jednotlivých složek životního prostředí, přičemž hlavní pozornost je věnována nejdůležitějším oblastem, tj. vodnímu hospodářství a ochraně vod, odpadovému hospodářství, ochraně ovzduší a nakládání s chemickými látkami. V každé kapitole je uvedena struktura správních orgánů (státní správy a samospráva) a jejich působnost a seznam příslušných právních předpisů v dané oblasti. Jednotlivé kapitoly jsou dále doplněny řadou formulářů, které jsou součástí právních předpisů v ochraně životního prostředí a osnovami vzorů provozních předpisů, jako jsou provozní řády, havarijní plány apod., jejichž vypracování vyplývá z těchto předpisů. Poslední kapitola publikace je věnována příkladům konkrétní aplikace právních předpisů v praxi. Vydavatel: EKOTIP Praha, duben 2003, cena 395 Kč, bližší informace na www.ekotip.iol.cz. Zdroj: Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí