zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Posilování procesu environmentálního povolování v České republice

08.10.2003
IPPC
Posilování procesu environmentálního povolování v České republice
Na Ministerstvu životního prostředí ČR byl včera oficiálně zahájen Phare twinningový projekt “Posílení implementace IPPC – Integrované prevence a omezování znečištění – v ČR. Projekt je realizován na základě partnerství mezi Českou republikou, Nizozemím a Velkou Británií a je zaměřen na posílení stávajících kapacit pro implementaci směrnic EU v oblasti ochrany vod, ovzduší a půdy. Zvláštní pozornost bude věnována praktické implementaci Směrnice o Integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Projektu se účastní instituce státní správy zodpovědné za implementaci IPPC: Ministerstvo životního prostředí, krajské úřady a další účastnící povolovacího procesu (Agentura integrované prevence, Česká inspekce životního prostředí, krajské hygienické stanice). Projekt financovaný z prostředků EU v hodnotě 550 000 eur potrvá 12 měsíců. Mezi cíle projektu patří především snížení celkového znečištění životního prostředí způsobovaného zařízeními, které podléhají zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), posílení efektivity implementace integrované prevence a omezování znečištění a posílení uplatňování strategie urdržitelného rozvoje v zařízeních podléhající zákonu o IPPC. Nedílnou součástí projektu budou školení a semináře pro pracovníky příslušných institucí zodpovědné za povolování, monitorování, inspekci a reportování podle IPPC. Školení bude zaměřeno na výměnu praktických zkušeností mezi českými, holandskými a britskými experty týkajících se nejlepších dostupných technologií při provozu průmyslových zařízení a ověřování, zda podmínky povolení nemohou být zpřísněny. Projekt bude pracovat s konkrétními případy povolovacích řízení v ČR. Experti z holandských a britských organizací zodpovědní za vytváření a posilování integrovaných povolení budou přímými účastníky projektu – jako přednášející i v průběhu analytických aktivit projektu. Všechny instituce z členských zemí, které se projektu účastní (DCMR regionu Jižní Holandsko, Infomil (Nizozemí) a Agentura pro životní prostředí (Velká Británie)) mají více než desetiletou zkušenost s procesem integrovaného povolování. Předvstupní poradce z Velké Británie, hlavní manažer projektu Martin Whitworth říká: „Naším záměrem je v návaznosti na znalosti, schopnosti a zkušenosti českých expertů poskytnout těmto odborníkům praktickou pomoc při vytváření prvních integrovaných povolení, která položí základy aplikace Integrované prevence a omezování znečištění v České republice.“ Pro další informace kontaktujte prosím: Katharina von Schnurbein, tisková mluvčí Delegace Evropské komise v Praze, e-mail: katharina.von-schnurbein@cec.eu.int. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí