zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Studie pojmenovala konkrétní viníky znečišťování ovzduší

13.10.2003
Ovzduší
Studie pojmenovala konkrétní viníky znečišťování ovzduší
Uvádí, jakým způsobem se změní stav ovzduší, když podniky dodrží emisní limity při použití nejlepší dostupné technologie výroby.
Litoměřice - Výsledkem partnerského projektu \"Udržování čistoty ovzduší\" mezi Litoměřicemi a Spolkovým ministerstvem životního prostředí v Berlíně je zpráva o průzkumu čistoty ovzduší v oblasti některých průmyslových podniků v Litoměřicích. Studie se dvěma sty stránkami a spoustou hodnotících mapek říká, jakým způsobem se změní stav ovzduší, když okolní podniky budou dodržovat emisní limity při použití nejlepší dostupné technologie výroby. Zabývala se přitom situací v několika průmyslových podnicích - v litoměřické uhelné teplárně, potravinářském podniku, v Glanzstoffu vyrábějícím syntetická vlákna z celulózy, Lovochemii vyrábějící kyselinu dusičnou, čížkovické cementárně s přilehlým kamenolomem, štětské celulózce a papírně s vlastní výrobou energie, koželužně s kotlem na uhlí a v libochovanském kamenolomu. Co z této studie vyplývá, jsme se zeptali vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích Ing. Pavla Gryndlera. Vyplývá z ní, že ve srovnání s ostatními městy nevybočuje čistota ovzduší z celorepublikového průměru. V poslední době se toho hodně zlepšilo. Toto tvrzení dokazuje desetinásobný pokles oxidu siřičitého a šestinásobný pokles hodnot polétavého prachu. Jednoznačně je to dané plynofikací a instalací odlučovačů. Na druhou stranu je ve studii zachycen i vliv dopravy. Ukázala, že doprava se významnou měrou podílí na koncentraci polétavého prachu, obzvláště markantní je to v dopravou přetížené ulici Na Valech. Překvapily vás nějak závěry studie? Závěry nás úplně nepřekvapily, nicméně v drobných detailech jsou velice zajímavé. Výsledky této studie se pro nás staly pádným argumentem při jednání s podniky, které negativně ovlivňují životní prostředí. Jednoznačně ukázala, že naše požadavky vůči nim jsou oprávněné. Máte na mysli konkrétní podnik? Například mrazírny, jejichž kotelna je naprosto nevyhovující a patří mezi největší znečišťovatele ovzduší v Litoměřicích. Stejně tak se potvrdilo, že náš postup vůči koželužně, která však již ke konci srpna ukončila svůj provoz, byl oprávněný. Můžete specifikovat? Žádali jsme, aby splňovala emisní limity, limity pro vypouštění odpadních vod do kanalizačního řadu. Což se nestalo. Vyloženě jsme nepovolili prodloužení zkušebního provozu její čistírny odpadních vod. Dále jsme dali nesouhlasné stanovisko s provozováním její kotelny, protože nesplňovala emisní limity. Z jakých údajů zpracovatelé studie čerpali? Čerpali z údajů, které jim poskytl náš odbor, referát životního prostředí nyní již zaniklého okresního úřadu, samotné podniky, ale i hydrometeorologický ústav a Česká inspekce životního prostředí. Co je pro vás v současné době prioritní v zájmu dalšího zlepšování stavu ovzduší v Litoměřicích a blízkém okolí? Naši pozornost soustředíme na nevyhovující kotelnu v mrazírnách, dále na Lovochemii a Glanzstoff a v neposlední řadě na kompostárnu v Ploskovicích. To jsou naše čtyři hlavní priority. Zdroj: Deník Litoměřicka Autor: EVA BŘEŇOVÁ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí