zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotřiďovací linka pomohla nejen Čelákovicím

22.10.2003
Odpady
Dotřiďovací linka pomohla nejen Čelákovicím
Tvorba ucelené koncepce odpadového hospodářství města Čelákovic začala již v devadesátých letech. Čísla \"odpadové statistiky\" jsou povzbudivá.
Díky tomu, že si město ponechalo Technické služby, nebylo závislé na jiných subjektech a navíc zde bylo několik pro věc zapálených pracovníků. Tyto dva předpoklady umožnily nastavit koncepci tak, jak město skutečně potřebovalo. Důraz byl kladem také na propagaci a osvětovou činnost mezi obyvateli města. K tomu byl využíván měsíčník města, dodávaný zdarma do každé domácnosti, a rovněž místní kanál kabelové televize. MEZITITULEK: Separovaný sběr Již v polovině 90. let vybudovali v Čelákovicích sběrný dvůr. Dnes třídí jakékoliv komodity a jsou dny, kdy se tam vytvářejí malé fronty. Obsluha je totiž přísná. Občané musí často z přivezeného směsného odpadu ještě na místě dotřiďovat. Nicméně ve dvoře odebírají i směsný odpad, který - jak se ukazuje - dosahuje až 30 % objemu svezeného sběrnými vozy. Touto službou se ve městě eliminují černé skládky. V poslední době ve sběrném dvoře ověřují také demontáž a získávání kovů či jiných komponent z elektroniky, praček či jiných předmětů domácností. Důležitou komoditou separovaného sběru jsou PET lahve, které tvoří významnou část komunálního odpadu. V prvé fázi probíhal sběr těchto obalů především na školách, kde byl podporován formou soutěží. V prvém roce bylo sebráno kolem 5 tun PET lahví. Postupně (a poměrně rychle) se však vybrané množství zvětšovalo a dosahovalo desítek tun. To už se PET lahve nevybíraly jen ve školách. Postupně byly po městě rozmisťovány speciální kontejnery s otvory umožňujícími jen vhození lahví do určitého průměru. Čistota sběru se díky tomu pohybuje okolo 95 %. MEZITITULEK: Třídicí linka Se stoupajícím vybraným množstvím PET lahví vyvstával problém jejich zpracování před odesláním k recyklaci do Silonu v Plané nad Lužnicí. Třídění probíhalo původně ručně. Čas od času tuto činnost, včetně lisování vykonávali občané odsouzení k veřejně prospěšným pracím. Jejich docházka však byla nepravidelná a nebylo možno na ni spoléhat. Problém se město rozhodlo vyřešit vybudováním dotřiďovací linky s finanční pomocí Státního fondu životního prostředí /SFŽP/ (dotace a nízkoúročená půjčka). Náklady na pořízení technologie dotřiďovací linky, lisu a navazujícího zařízení dosáhly zhruba 1,3 mil. Kč, stavební úpravy objektu pak 1,7 mil. Kč. Kromě nezbytných oprav a úprav objektu (v majetku města) šlo zejména o vybudování sociálního zařízení pro obsluhu. Zkušební provoz dotřiďovací linky začal koncem roku 2001. Podmínkou SFŽP bylo dotřídění minimálně 200 tun odpadu za rok. Takové množství PET lahví však v Čelákovicích nebylo k dispozici. Proto město navázalo spolupráci se sousedy na Nymbursku a Brandýsku. Díky tomu se podařilo kapacita 200 tun překročit, a to i při jednosměnném provozu. Rovněž potřeba pracovních sil je nižší, přitom menší počet pracovníků dokáže zpracovat téměř trojnásobek dřívějšího množství. Využití dotřiďovací linky i pro jiné komodity naráží na potíže s nedostatkem skladovacího prostoru. Při rozšíření provozu na dvě směny by proto měly být dotřiďovány opět pouze PET lahve, avšak z většího svozového regionu. AUTOR: Josef Šalda, člen Zastupitelstva města Čelákovic FOTO ARCHÍV Odpady v městě Čelákovice v roce 2002 (tuny) Celkem sebráno 4113,56 Odevzdáno na separační dvůr 1312,00 Kontejnery objednané občany 999,15 Kontejnery objednané podnikateli 867,00 Sběr TS ve městě 429,00 Sběr ostatních organizací 506,41 Nebezpečný odpad Vyřazené lednice 24,8 Barvy, lepidla a pryskyřice 11,65 Akumulátory a baterie 10,2 ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí