zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kladno a okolí je připraveno na letošní zimu

23.10.2003
Odpady
Kladno a okolí je připraveno na letošní zimu
O způsobu nakládání s komunálním odpadem, nutnosti zvýšit objem separovaných materiálů, legislativním prostředí souvisejícím s odpadovým hospodářstvím i přípravou na zimní období v městě Kladnu a okolí jsme hovořili se Zdeňkem Vavřičkou, jednatelem Městského podniku služeb Kladno, spol. s r. o
Jakým způsobem funguje vaše společnost v Kladně? Na základě výběrového řízení máme uzavřenu dlouhodobou smlouvu s městem Kladno, které je naším největším zákazníkem. Zajišťujeme čištění města, zimní údržbu, provoz systému odpadového hospodářství, sběr a rozmísťování nádob na separovaný odpad, kdy třídíme papír sklo a plasty. Papír a plasty zpracováváme na třídící lince, kterou provozuje dceřiná společnost SKS - separace. V nedávné době jsme zařadili do své nabídky také stavební činnost, v níž se specializujeme zejména na opravy komunikací. V části města Kladna provádíme údržbu veřejné zeleně. Mimo město Kladno jsou našimi zákazníky soukromé společnosti a asi 70 obcí ve Středočeském kraji. S příchodem podzimu jistě sílí přípravy na zimní sezónu. Můžete je blíže popsat? Přípravy začínají vlastně již na jaře, kdy odstrojujeme techniku, která se musí konzervovat. Jelikož při zimní údržbě komunikací používáme hlavně chemický posyp, musí se tyto práce provést velmi důkladně s ohledem na vysokou agresivitu materiálu. To je už první fáze příprav na další sezónu. Na konci léta se předzásobujeme posypovým materiálem. Po dohodě s městem a na základě dlouhodobé předpovědi počasí se stanoví termín, od kdy bude technika připravena. Tento plán se fázuje tak, aby personální i technická připravenost odpovídala stavu počasí. Plné nasazení techniky a našich zaměstnanců na práce spojené se zimní údržbou silnic a chodníků držíme většinou od poloviny listopadu. Řekl jste, že ve společnosti pracuje 160 zaměstnanců. Jde především o stálé pracovníky, nebo najímáte pracovníky dle potřeby během roku? Snažíme se o to, abychom měli stabilní kádr lidí, kteří budou zaškoleni a budou řádně provádět svou práci. Z toho důvodu minimalizujeme využívání brigádníků, a tím chceme pro naše zaměstnance zajistit práci na celý rok. Tato úvaha byla jedna z těch, které nás vedla k rozšíření služeb o stavební práce a údržbu zeleně. Zde můžeme v letním období nasadit pracovníky, kteří se v zimním období věnují údržbě komunikací. V souvislosti s úklidem chodníků se nabízí otázka, zda ve městech vlastně nesuplujete povinnost občanů uklízet před vlastním domem... Samozřejmě majitel má povinnost zajišťovat schůdnost chodníků před svým domem. Je však mnoho pěších zón, které spadají pod správu města. Údržbu těchto úseků zajišťuje naše společnost. Kromě toho si naše služby objednávají bytová družstva a sdružení vlastníků bytů. O úklid města se dělíme nejen s občany. Hlavní průjezdy měst a obcí musí zprovoznit Správa a údržba silnic, ovšem naprostá většina komunikací spadá do správy města. Ty jsou městem zaneseny v plánu zimní údržby a rozděleny do I., II. a III. pořadí podle priorit. První pořadí musíme uklidit nejpozději do 4 hodin po spadu sněhu, z čehož vyplývají i potenciální sankce. Protože se snažíme maximálně eliminovat možnosti pozdní likvidace sněhu nebo námrazy, zřizujeme přes zimu celodenní službu dispečinku, který dohlíží a okamžitě reaguje na stav komunikací. Poslední zimy jsou charakteristické menším objemem napadaného sněhu. Projevuje se tento vliv např. v menší frekvenci výjezdů? Neřekl bych. Je třeba méně sněhových srážek, ale zároveň vznikají námrazy, které musíme také ošetřit. Navíc frekvence výjezdů a počet najetých kilometrů nelze úplně porovnávat v minulosti a dnes. Mění se technologie. Dnes všechny velké vozy typu Mercedes nebo Liaz a většina multikár používá automatický systém řízení posypu, který dávkuje posypový materiál podle rychlosti pojezdu. Dříve se občas stávalo, že řidič zapomněl vypnout rozmetadlo na křižovatce nebo pomalejší průjezd městem způsobil nadměrný posyp a naopak. Možnost nastavit gramáž silně zefektivňuje naši práci. Další zlepšení spočívá v navlhčování soli solankou, tedy roztokem soli a vody, která má vyšší účinnost při rozpouštění sněhu. Jak velké množství prostředků vydá město na sůl při průměrné zimě? To opravdu záleží na konkrétním roku, ale mohu říci, že vůz průměrně uveze 5 - 6 tun soli. Během jednoho zásahu každý posypový vůz doplňuje dvakrát zásobník na chemický posyp. Posypová sůl, která je převážně dovážena z Německa, stojí v závislosti na ročním období 2 - 2,5 tisíce korun. Vraťme se k odpadovému hospodářství. Kolik Kladno a další obsluhované obce vyprodukují komunálního odpadu? Ročně svezeme od zákazníků zhruba 25 tisíc tun netříděného odpadu, dále asi 3 tisíce tun separovaného odpadu, který po vytřídění na třídicí lince dodáváme odběratelům k dalšímu zpracování. Jsou to hlavně směsný papír, novinový papír a lepenka. V komoditě plastů to jsou PET lahve, které se zvlášť třídí na čiré a barevné. V současnosti v Kladně funguje sto sběrných míst - na každém je umístěn kontejner na sklo v zelené barvě, kontejner na papír v modré a kontejner na plast ve žluté barvě. Kontejnery jsou opatřeny speciálními otvory pro vhoz separovaných odpadů. Jak se nový zákon o odpadech na základě vašich zkušeností promítl do zájmu obcí a měst o odpadové hospodářství a jaké nedostatky v zákonu shledáváte? Všeobecně lze říci, že zákon přispěl k velkému zlepšení. Prakticky všechna města a většina obcí provozuje systém řízeného odpadového hospodářství. Jedna z věcí, která by zasluhovala dořešit, spočívá v tom, že je stále levnější ukládání odpadů na skládky než jejich zpracování jiným způsobem. Sice narůstají poplatky za skládkování, které se odevzdávají obcím, na jejichž katastrálním území jsou umístěny skládky, ale ekonomicky se příliš nepodporují činnosti, které vedou například k vyšší míře separace odpadu. Společnosti, které takové služby nabízejí, se v tomto odvětví pohybují na hranici rentability. Legislativou jsou dané podmínky na budování skládek i fondy na rekultivaci, ale ještě by bylo zapotřebí motivovat více ke zpracování odpadů. Další věc souvisí s omezením horní hranice poplatku za likvidaci odpadu. Na jedné straně se zvyšují platby za uložení na řízené skládky, ale objem peněz, které občan vydává, je zákonem limitován. S vaším požadavkem na další zpracování odpadů souvisí i zavádění moderních technologií. Uvažujete do budoucna s takovými technologiemi? Skládka společnosti Ekologie, s. r. o., se kterou úzce spolupracujeme, připravuje zpracování biomasy. V současné době zpracováváme omezené množství biomasy - jde o zelený odpad vznikající při údržbě zeleně ve městě - na kompost, který využívá naše společnost při rekultivacích. V nedaleké budoucnosti budeme zpracovávat veškerý bioodpad, který společnost MPS Kladno, s. r. o., sváží na nové lince společnosti Ekologie, s. r. o., na palivo využitelné v kotelnách.. AUTOR: Stanislav D. Břeň ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí