zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zjišťovací řízení - stanovení dobývacího prostoru Chropyně

24.10.2003
Geologie
Zjišťovací řízení - stanovení dobývacího prostoru Chropyně
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY VIII - dle rozdělovníku - Naše značka Vyřizuje Telefon V Olomouci 570/ / 03/13-Gr Dr Grúz 585728289 23.10.2003 VĚC Závěr zjišťovacího řízení ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Identifikační údaje: Název: Stanovení dobývacího prostoru Chropyně výhradního ložiska štěrkopísku Plešovec, kraj Zlínský Kapacita (rozsah) záměru: 200 tis. tun/rok (79,2798 ha) Charakter záměru: Těžba výhradního ložiska ve stanoveném CHLÚ Umístění: kraj: Zlínský obec: Chropyně kat. území: Plešovec Zahájení: 2005 Ukončení: 2100 Oznamovatel: Báňský inženýring Olomouc spol.s r.o., Jeronýmova 6, 779 00 Olomouc Souhrnné vypořádání připomínek: Zdejší příslušný úřad zvážil připomínky, došlé k výše uvedenému záměru v průběhu zjišťovacího řízení a na základě jejich zhodnocení vydává tento závěr zjišťovacího řízení. Za zásadní z došlých připomínek přitom zdejší příslušný úřad považuje ty, které jsou obsaženy ve sdělení *Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.10.2003. Toto požaduje uvést v dokumentaci dostatečné podklady pro posouzení vlivu činnosti na zdraví obyvatelstva (hluková zátěž) *KHS Zlínského kraje ze dne 17.10.2003, nepožadující další hodnocení vlivů záměru na ŽP *ČIŽP Brno ze dne 16.10.2003 , týkajícím se některých možných vlivů na zvláště chráněná území a vodní tok Moštěnka *Města Chropyně ze dne 17.10.2003, upozorňujícím na možný vliv záměru na přilehlé pozemky, obytnou zástavbu a vodní zdroje Závěr: Záměr „Stanovení dobývacího prostoru Chropyně výhradního ložiska štěrkopísku Plešovec, kraj Zlínský“ naplňuje dikci bodu 2.3, kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na požadavky, uvedené v jednotlivých vyjádřeních k oznámení záměru. Dokumentace by měla současně zohlednit skutečnost, že eventuelní souhlasné stanovisko MŽP k záměru bude vydáno max. na období nejbližších 20 let. S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 11 kusů 1 ks vyhotovení v elektronické podobě. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Ing . Josef Š v e j d a ředitel odboru výkonu státní správy VIII Příloha: 4 ks vyjádření Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky Zdroj:www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí