zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotřiďovací linka pomohla nejen Čelákovicím

29.10.2003
Odpady
Dotřiďovací linka pomohla nejen Čelákovicím
Tvorba ucelené koncepce odpadového hospodářství města Čelákovic začala již v devadesátých letech. Čísla \"odpadové statistiky\" jsou povzbudivá.
Díky tomu, že si město ponechalo Technické služby, nebylo závislé na jiných subjektech a navíc zde bylo několik pro věc zapálených pracovníků. Tyto dva předpoklady umožnily nastavit koncepci tak, jak město skutečně potřebovalo. Důraz byl kladem také na propagaci a osvětovou činnost mezi obyvateli města. K tomu byl využíván měsíčník města, dodávaný zdarma do každé domácnosti, a rovněž místní kanál kabelové televize. MEZITITULEK: Separovaný sběr Již v polovině 90. let vybudovali v Čelákovicích sběrný dvůr. Dnes třídí jakékoliv komodity a jsou dny, kdy se tam vytvářejí malé fronty. Obsluha je totiž přísná. Občané musí často z přivezeného směsného odpadu ještě na místě dotřiďovat. Nicméně ve dvoře odebírají i směsný odpad, který - jak se ukazuje - dosahuje až 30 % objemu svezeného sběrnými vozy. Touto službou se ve městě eliminují černé skládky. V poslední době ve sběrném dvoře ověřují také demontáž a získávání kovů či jiných komponent z elektroniky, praček či jiných předmětů domácností. Důležitou komoditou separovaného sběru jsou PET lahve, které tvoří významnou část komunálního odpadu. V prvé fázi probíhal sběr těchto obalů především na školách, kde byl podporován formou soutěží. V prvém roce bylo sebráno kolem 5 tun PET lahví. Postupně (a poměrně rychle) se však vybrané množství zvětšovalo a dosahovalo desítek tun. To už se PET lahve nevybíraly jen ve školách. Postupně byly po městě rozmisťovány speciální kontejnery s otvory umožňujícími jen vhození lahví do určitého průměru. Čistota sběru se díky tomu pohybuje okolo 95 %. MEZITITULEK: Třídicí linka Se stoupajícím vybraným množstvím PET lahví vyvstával problém jejich zpracování před odesláním k recyklaci do Silonu v Plané nad Lužnicí. Třídění probíhalo původně ručně. Čas od času tuto činnost, včetně lisování vykonávali občané odsouzení k veřejně prospěšným pracím. Jejich docházka však byla nepravidelná a nebylo možno na ni spoléhat. Problém se město rozhodlo vyřešit vybudováním dotřiďovací linky s finanční pomocí Státního fondu životního prostředí /SFŽP/ (dotace a nízkoúročená půjčka). Náklady na pořízení technologie dotřiďovací linky, lisu a navazujícího zařízení dosáhly zhruba 1,3 mil. Kč, stavební úpravy objektu pak 1,7 mil. Kč. Kromě nezbytných oprav a úprav objektu (v majetku města) šlo zejména o vybudování sociálního zařízení pro obsluhu. Zkušební provoz dotřiďovací linky začal koncem roku 2001. Podmínkou SFŽP bylo dotřídění minimálně 200 tun odpadu za rok. Takové množství PET lahví však v Čelákovicích nebylo k dispozici. Proto město navázalo spolupráci se sousedy na Nymbursku a Brandýsku. Díky tomu se podařilo kapacita 200 tun překročit, a to i při jednosměnném provozu. Rovněž potřeba pracovních sil je nižší, přitom menší počet pracovníků dokáže zpracovat téměř trojnásobek dřívějšího množství. Využití dotřiďovací linky i pro jiné komodity naráží na potíže s nedostatkem skladovacího prostoru. Při rozšíření provozu na dvě směny by proto měly být dotřiďovány opět pouze PET lahve, avšak z většího svozového regionu. AUTOR: Josef Šalda, člen Zastupitelstva města Čelákovic
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí