zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na komunální služby není peněz nikdy dost

07.11.2003
Odpady
Na komunální služby není peněz nikdy dost
Městská část Praha 11 je největší z patnácti městských částí hlavního města Prahy i celé České republiky. Zahrnuje prakticky celé Jižní Město po obou stranách dálnice D1, kde na rozloze zhruba 10 čtverečních kilometrech žije přibližně 85 tisíc obyvatel, tolik jako například ve Zlíně nebo v Havířově.
Spravovat tak velké území, starat se například o čistotu a opravy komunikací a zajišťovat nejrůznější komunální služby není úkol snadný. \"Jde o službu občanům. Komunální služby se netýkají jen komunikací - nestaráme se jen o jejich čistotu a opravy, ale také o obnovu dopravního značení, značení povolení invalidů, o zvláštní užívání komunikace, zábory veřejného prostranství, také o umísťování reklam a jejich povolování,\" řekl nám referent odboru dopravy Městské části Praha 11 Martin Janda MEZITITULEK: Opravy Na čištění a opravy komunikací má odbor dopravy na každý rok vyčleněnu částku zhruba půl miliónu korun. Je to hodně, nebo málo? Co si s takovou částkou městská část může nebo nemůže dovolit? \"Musíme rozlišovat dva druhy komunikací. První je ve správě naší městské části a jejich údržbu a čištění financujeme my. Pak na Jižním Městě máme magistrátní komunikace, což jsou hlavní tahy, po kterých jezdí městská hromadná doprava. Ty spadají do správy Technické správy komunikací Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), která je v případě potřeby opravuje a my ji dáváme odpovídající povolení - dopravní inženýrské rozhodnutí. V případě havárií, ať už se jedná o plyn nebo vodovod, dáváme povolení firmám, které opravu zajistí. Povolení k záboru vozovky zpětně zaplatí podle městské vyhlášky,\" pokračuje Martin Janda. MEZITITULEK: Čištění Vozovka se opravuje na jednom místě, čistit se však musí celá. Má městská část k dispozici dostatek technických prostředků? \"Komunikace, které jsou v naší správě, čistí dvě firmy, se kterými máme uzavřeny smlouvy. Další firma, která na Jižním Městě uklízí ulice, je již zmíněná Technická správa komunikací MHMP. Ta blokové čištění, které se uskutečňuje zhruba čtyřikrát do roka, zajišťuje sama. Jejich termíny nejsou stanoveny pravidelně, ale uskutečňují se nárazově podle toho, jak dlouhá je zima. Sedm dní před blokovým čištěním dáváme na komunikace značku zákazu stání a občany upozorňujeme, co se zde bude dít. Informaci, kdy na jaké ulici budeme čistit, občané naleznou také na internetu, popřípadě nám mohou zavolat. Pokud čištění překáží zaparkované auto, necháme ho za účasti městské policie odtáhnout na zvláštní parkoviště. Jestliže však dotčený občan prokáže, že například ležel v nemocnici, byl na dovolené, v lázních nebo mimo republiku, tak neplatí nic,\" řekl nám dále Martin Janda. MEZITITULEK: Peníze a vlastnické vztahy Jižní Město je veliké. Půl miliónu korun na opravy a údržbu komunikací je dost malá částka Roste, nebo klesá? \"Tato částka je každý rok zhruba stejná - stagnuje, více peněz bychom však potřebovali. Záleží však na zastupitelstvu naší městské části, kolik nám dá. Je tu však ještě jeden problém, a to s chodníky, které jsou v privatizaci. Bohužel na řadě míst Jižního Města ještě nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy s pozemky. Z vlastnictví pozemků ze zákona vyplývá, kdo má co udržovat - vlastník musí uklízet svůj chodník. Ve staré zástavbě, jako je starý Chodov, je to dané - každý si uklízí před svým plotem. Před panelovými domy však jsou předzahrádky, pak chodníky a vozovky. V těchto případech není často jasné, komu předzahrádky patří - panelový dům byl zprivatizován bez předzahrádky,\" informuje nás Martin Janda. MEZITITULEK: Sběr Ke komunálním službám patří také sběr komunálního odpadu. Jak ten zajišťujete? \"Separovaný sběr má na starosti Magistrát hlavního města Prahy. Ten určuje, kolik kontejnerů na plasty, papír, sklo bude umístěno v jedné městské části. Umísťování nádob na separovaný sběr má na starosti odbor životního prostřed. My jako odbor dopravy jen dáváme příslušné povolení - rozhodnutí, speciálně zvláštní využívání komunikací, kde tyto kontejnery mohou být. Kontejnery jsou ve správě svozové firmy, která pro nás pracuje. Předkládá nám evidenční listy s umístěním kontejnerů separovaného sběru. Spolu s dopravním inspektorátem pak posuzujeme, jestli například je na dobrém místě a nebrání provozu. Jakmile jednotlivé evidenční listy odsouhlasíme, pak svozové firmě hromadně vydáme rozhodnutí pro zvláštní využívání komunikace s tím, že když budou kontejnery v budoucnu někde špatně stát, například bránit ve výhledu nebo ohrožovat bezpečnost chodců na přechodu, tak je necháme přemístit. Z toho důvodu také jejich umístění kontrolujeme. Velkokapacitní sběr zajišťuje náš odbor životního prostředí - my opět vydáváme pouze souhlas s umístěním. Mají pevně stanovenou dobu - jeden den - kdy budou přivezeny a odvezeny. Nám jde o to, aby se nákladní auta na vybrané místa dostala a aby jejich posádky nepokládaly kontejnery na vozovku na úkor parkovacích stání,\" vysvětluje Martin Janda. MEZITITULEK: Zima Blíží se zima. Jak se na ni váš odbor připravuje? \"V rámci finančních prostředků, kterých není mnoho. Máme plán zimní údržby, kde je rozepsáno, jak bude zimní údržba probíhat. Máme sestaven krizový štáb a stanoveny služby. Schází se operativně. Když je kalamita, jeho členové se scházejí operativně. Komunikace v naší správě ošetřují firmy za sjednaných podmínek. Můžeme jim proto operativně zavolat, že ten a ten chodník je jako skluzavka. Také jsem prostřednictvím pageru spojeni s krizovým štábem na magistrátu. Pevný plán má připraven i Technická správa komunikací hlavního města Prahy, která zajišťuje sjízdnost hlavních vozovek. Případný poplach vyhlásí koordinační štáb, který je napojen na Hydrometeorologický ústav v Praze Komořanech, odkud mu chodí zprávy o počasí, například o tom, že se třeba blíží vichřice, dají se čekat mrazy, mrznoucí déšť. Vždy záleží na tom, jaká je zima,\" řekl nám na závěr Martin Janda. AUTOR: Karel Žítek Zdroj: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí