zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K posuzování vlivu na životní prostředí návrhu aktualizace státní energetické koncepce

31.10.2003
Obecné
K posuzování vlivu na životní prostředí návrhu aktualizace státní energetické koncepce
Protože vláda V. Klause konání posuzování vlivů na životní prostředí v rozporu s platným zákonem č. 244/1992 Sb. nepřipustila, k prvnímu posuzování vlivů na životní prostředí návrhu státní energetické politiky v ČR došlo až v letech 199899. Neoslnilo. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) předložilo návrh s jedinou variantou při ignoranci úspor paliv a energie a využívání jejich obnovitelných zdrojů. Nevládní ekologové předložili vlastní alternativu energetické politiky s vysokými úsporami paliv a energie a s významným růstem využívání obnovitelných zdrojů při vyloučení využívání jaderné energie. Při posuzování vlivů na životní prostředí alternativa nevládních ekologů zvítězila. Pravda, nástrojově byla zajištěna nedostatečně a zdůvodnění vyloučení jaderné energie nebylo podloženo. Vláda po té ignorovala výsledek posuzování i nesouhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí ČR (M2P) k návrhu MPO a schválila návrh MPO v nezměněné podobě. Jediným úspěchem tehdy bylo, že se posuzování návrhu energetické politiky vůbec konalo. A čas oponou trhl Po čtyřech letech přišlo MPO s aktualizací návrhu státní energetické politiky, nyní koncepce. Prologem byla zásadní destrukce návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí koncepcí MŽP pozměňovacím návrhem MPO ve vládě ČR. Posuzování odvětvových koncepcí mají příště konat předkladatelská ministerstva, nikoliv MŽP. Ať žije kozel v roli zahradníka, ať dál roste úřednický aparát! Pokud o tom MPO přesvědčí i parlament. Poté se v rozporu s dobrými mravy pokoušelo MPO návrh utajit. Posuzování tudíž začalo ostrým střetem ekologů a MPO, který údajně vedl k citelnému zlepšení návrhu. To mi uteklo. Návrh se dušuje, že mu jde hlavně o úspory paliv a energie a slibuje i trojnásobek peněz na úspory, tj. místo letošních 80 mil. Kč asi 260 mil. Kč. Leč to je pořád méně než 400 mil. Kč/r. 1997, které byly tehdy právem kritizovány jako zcela nedostatečné, o vlivu inflace nemluvě. Využití tepla kondenzačních elektráren, nahrazování nehospodárných parovodních soustav centralizovaného vytápění úspornými horkovodními a nehospodárných čtyřtrubkových rozvodů dvoutrubkovými a mnohé další návrh MPO nežádá. Občané se budou muset smířit, že paliva a energie budou drahé. Stát by jim ale měl umožnit realizovat rozsáhlé úspory paliv a energie, aby je to finančně nezruinovalo. Neviditelná ruka trhu zde selhává. Plusy a minusy návrhu Kladem navrhuje, že respektuje rostoucí ropnou krizi, na rozdíl od návrhu dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR. Hrozící další podstatný růst spotřeby pohonných hmot v důsledku dalšího prosazování hypertrofie letecké a silniční dopravy mu nevadí. Nevadí mu ani hrozící prudký růst spotřeby elektřiny na ventilaci. Zdá se, že ani velký srpnový krach elektroenergetiky v USA, primárně způsobený přetížením soustavy maximálním nasazením vzduchotechniky v reakci na vedra nechává MPO v klidu. Přitom by stačilo, aby ministerstvo pro místní rozvoj vymáhalo u nové výstavby a u rekonstrukcí evropské normy teplotěsnosti budov, jak mu ukládá zákon, a současně respektovalo zásady ochrany proti přehřátí za letních veder. Neodbytné otazníky Velký obdiv k energetice USA vyvolává otazníky. Náměstek ministra průmyslu a obchodu odpovědný za energetiku Ing. Pecina nám to při veřejném slyšení vysvětlil v tom duchu, že jde o politiku vycházející vstříc přáním občanů\'USA. Nebyl jsem z toho moudrý. Myslel občany USA, kteří umírají za zájmy ropných monopolů USA nejen v Iráku? Občany, kteří přicházejí o majetek a někdy i o životy při stále ničivějších tajfunech, hořkém to plodu rozvrácení světového klimatu, na němž mají USA zdaleka největší, nejméně čtvrtinový podíl? Či že si občané severovýchodu USA mohli 2 dny zkusit žít bez elektřiny? Nevysvětlil. Že kritizovat nehorázné dotování z hlediska komplexní energetické náročnosti zdaleka nejnáročnějšího elektrického vytápění za peníze hospodárně topících domácností bez elektrického vytápění chybnými tarify je bezpředmětné, neboť mu problém neříká nic, nepřekvapuje. Podtržení úspor paliv a energie a zařízení na jejich obnovitelné zdroje jejich převedením z 5% do 22% sazby daně z přidané hodnoty či plynofikace dopravy zásadním zvýšením spotřební daně na zemní plyn užívaný v dopravě také nestálo za odpověd. Limity rozpoutaly bouři Bouře se strhla kolem záměru zrušit či neprodlužovat územní limity těžby uhlí s tím, že by si doly mohly koupit nemovitosti a poté odtěžit obce Horní Jířetín a Černčice. Že všichni jejich zastupitelé volají SOS, nenechte nás na pospas zvůli těžařské lobby, pro MPO nic neznamená. Prý to žádá Ústecký kraj. Ekologové pana náměstka Pecinu upozornili, že jde jen o názor vicehejtmana Poldyny (ČSSD). Krajský územní plán počítá se zachováním územních limitů těžby. Krajské zastupitelstvo to přijalo jednomyslně, ale pan Foldyna později změnil názor. Sociálně ekonomická tragédie Ústeckého kraje ho vede k řadě návrhů pochybných opatření, která situaci v kraji jen zhoršují. Proprán byl i přístup k energetické koncepci, kdy bylo předloženo sice 6 různých scénářů, ale mnohé podstatné problémy zůstaly mimo. Samozřejmě, použitý model je nedokonalý. Za zjevný trapas použitého modelu považuji, že podle jeho výsledků mělo být 90 % uvažovaných investic na rozvoj palivoenergetického komplexu vynaloženo v domácnostech a v dopravě. Ekonomickou část návrhu aktualizace státní energetické koncepce tudíž nemohu brát vážně. MPO nekompromisní? Protože bylo od počátku zřejmé, že MPO nehodlá dělat kompromisy, předložilo MŽP alternativní návrh aktualizace státní energetické koncepce exministra M. Buršíka. Aby měl vůbec šanci na projednání, byl maximálně přizpůsoben použitému modelu. Dal by se nazvat scénářem vysokého využití obnovitelných energetických zdrojů biomasy k vytápění, na rozdíl od scénářů MPO zachování trendu, posílení těžby domácího uhlí, posílení dovozu uhlí, posílení dovozu zemního plynu, posílení využívání jaderné energie a silného posílení jaderné energie. Má 4 subvarianty včetně provokativní, ukončující výrobu v Jaderné elektrárně Dukovany již v r. 2015. Kalkuluje s 600 000 ha zemědělské půdy, která dle odhadu CSU z r. 2000 leží v ČR ladem. Kdyby se na ní pěstovaly rychle rostoucí dřeviny, popř. energetické plodiny, mohl by se citelně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na palivoenergetické bilanci ČR a současně vytvořit asi 60 000 pracovních míst, vesměs v regionech s rozpadajícím se zemědělství, odkud bída začíná vyhánět obyvatele. Mám za to, zeje to dobrá kalkulace, která je též odpovědí např. na záměr bourat vesnice. Přehodnocení zásob uhlí ukazuje, že životnost severočeských ložisek uhlí se v důsledku poklesu jeho těžby po r. 1989 citelně prodloužila. Výmluva pana náměstka Peciny, že návrh alternativní energetické koncepce nelze přijmout, protože by se nestihl vládní termín 31.12. 2002, těžko obstojí. Bylo to MPO, které svými obstrukcemi přinutilo MŽP předkládat alternativu až dodatečně. Ing. Jan ZEMAN, CSc. Zdroj: Haló noviny
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí