zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projednává vláda ve středu

05.11.2003
Obecné
Co projednává vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. listopadu 2003 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 16. Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře obnovitelných zdrojů) č. j. 1279/03 - rozesláno předběžně Předkládají ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí 23. Návrh zákona o Zemědělské vodohospodářské správě č. j. 545/03 - rozesláno předběžně Předkládá ministr zemědělství 25. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí č. j. 1228/03 - rozesláno předběžně; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 29.10.2003 Předkládá ministr životního prostředí 28. Návrh poslanců Miloše Kužvarta a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 471) č. j. 1350/03 - rozesláno předběžně Předkládá předseda vlády 33. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004 č. j. 1415/03 - materiál připojen Předkládají ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí 40. Změna funkčního zastoupení Ministerstva zemědělství v Ústřední povodňové komisi č. j. 1406/03 - rozesláno předběžně Předkládá ministr životního prostředí 42. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro použití příjmu Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev č. j. 1426/03 - materiál připojen Předkládá ministr zemědělství 44. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o odsouhlasení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí č. j. 1433/03 - materiál připojen Předkládá ministr životního prostředí 45. Návrh na obeslání Patnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu č. j. 1432/03 - materiál připojen Předkládají ministr životního prostředí a místo-předseda vlády a ministr zahraničních věcí Pro informaci: 8. Zpráva z 2534. zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ze dne 13. října 2003 č. j. 1400/03 - rozesláno předběžně Předkládá ministr zemědělství Zdroj: Vláda
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí