zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bourání jedné z nejstarších brněnských továren - tzv. Vaňkovky provází ekologický dozor

25.11.2003
Odpady
Bourání jedné z nejstarších brněnských továren - tzv. Vaňkovky provází ekologický dozor

Bourání jedné z největších a nejstarších brněnských továren pocházející z předminulého století, slévárny Vaňkovka prováděné firmou SKANSKA doprovází na jedné straně tzv. zaručené zprávy o nelegálním nakládání s odpady ze stavby a na druhé straně  přísný ekologický dozor. Pro ujasnění situace: V areálu továrny bylo v druhé polovině devadesátých let z popudu odd. hydrogeologie a odpadů a oddělení EIA OŽP MMB a OVLHZ MMB, resp. a.s. Jižní centrum,  provedeno rozsáhlé ekologické šetření stavu životního prostředí, stavu kvality podzemních vod a zjištění množství a kategorií odpadů, které by vznikly demolicí objektu. K šetření byly využity nejmodernější hydrogeologické a geoekologické metody včetně speciálních geofyzikálních prací, vrtných prací a detailních chemických analýz. Některé identifikované ekologické zátěže byly odstraněny již před započetím stavby/např. zamoření chlorovanými uhlovodíky v areálu bývalé Mototechny/. Další zátěže, jako znečištěné betonové podlahy, kontaminované omítky apod. se řeší v rámci demolice stavby separovaným otlučením, vyjmutím kontaminovaných míst, vysátím sacím bagrem fy PATOK a speciálním vysavačem. Ekologicky závadné materiály z demolice se v maximální možné míře vytřiďují (např. azbestocementové trubky, dehtová lepenka) o transfromátory s možným obsahem PCB se postará specializovaná firma. Pracovníci stavby jsou povinni kvůli prachu nosit ochranné roušky. Nad ekologicky správným prováděním prací dozírají fy L.N.O. Yvona Zahradníčková, AQUA - ENVIRO s.r.o., RETHMANN  a oddělení odpadů odboru ŽP MMB. O odpady z demolic se starají recyklační fy STAPO a DUFONEV, závadné materiály končí na skládce SATESO ve Šlapanicích, některé další materiály na skládce fy HUKR v Bratčicích. K zasypávání výkopů je využíván certifikovaný recyklát fy DUFONEV. Ukončení prací je předpokládáno do konce roku. V místě bývalé továrny vyroste moderní obchodní zóna s krytým parkovištěm. Lze si jenom přát, aby takto organizovaný dozor byl přítomen každé větší demolici a stavbě.

ZDROJ: Enviweb, Mgr.Franc

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí