zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zamítnutí novely zákona o ochraně přírody může ohrozit například i rozšíření ruzyňského letiště

26.11.2003
Příroda
Zamítnutí  novely zákona o ochraně přírody může ohrozit například  i rozšíření ruzyňského letiště

Komplikace, které způsobili poslanci zamítnutím novely zákona. o ochraně přírody [1], začínají mít konkrétní obrysy: České republice hrozí citelné finanční dopady. Novela měla umožnit, aby i na našem území platila evropská pravidla pro ochranu přírody – takzvaná Natura 2000 [2].

·        Ohroženo je čerpání finančních prostředků z evropských fondů na infrastrukturní projekty – například rozšíření terminálu letiště Praha-Ruzyně.  Žádosti o finanční podporu z Kohezního, strukturálních a některých dalších fondů Evropské unie totiž musí obsahovat závazné potvrzení, že projekt nebude mít negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. Pro takové závazné potvrzení je však třeba, aby byla  soustava Natura 2000 zakotvena v zákoně – a ten sněmovna zamítla. V okamžiku, kdy se ČR stane členem Evropské unie, bude Evropská komise žádosti, které toto závazné potvrzení mít nebudou, považovat za nevyhovující. To se bude týkat všech projektů, tedy i těch,  které nemají žádnou souvislost se soustavou Natura 2000 a jsou prokazatelně ve veřejném zájmu [3].

·        Ohroženy jsou i finanční náhrady zemědělcům. Vzhledem k absenci odpovídající zákonné úpravy tak budou od roku 2004 postiženi všichni zemědělci hospodařící na lokalitách, které by měly být součástí soustavy Natura 2000 a které dnes nejsou chráněny jako zvláště chráněná území [4]. Přijdou tak celkem zhruba o částku 100 milionů korun.

·        Za nedodržování směrnic Evropské unie v oblasti životního prostředí může členskému státu hrozit i pokuta – například Řecko muselo v roce 2000 zaplatit několik milionů eur. Právě v důsledku neplnění směrnic k soustavě Natura 2000 probíhá v současnosti  několik dosud neukončených soudních řízení s členskými zeměmi [5].

„Ohrožení projektů jako je rozšíření ruzyňského letiště, znemožnění vyplácet kompenzace zemědělcům v územích soustavy Natura 2000 v nepříznivých oblastech a riziko  sankcí – to všechno jsou finanční dopady rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Zamítnutí zákona ale samozřejmě znamená neschopnost chránit přírodu tak účinně jako je to běžné v zemích Evropské unie“, komentuje stav náměstek ministra životního prostředí pro ochranu přírody Ladislav Miko. 

Poznámky:

[1] Poslanecká sněmovna zákon zamítla 4.11.2003. Proti hlasovali i někteří poslanci vládní koalice, ačkoli vyhlášení soustavy Natura 2000 je i součástí Programového prohlášení vlády. Přehled hlasování je na adrese: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=33330&o=4

[2] Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné biotopy. Česká republika se k vyhlášení chráněných území soustavy Natura 2000 zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie.

Ochranný režim v mnoha územích soustavy Natura 2000 bude méně přísný než v současných chráněných územích. Na všech územích bude stát podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek. Nebude tedy bránit lesnímu nebo zemědělskému hospodaření, které má pozitivní či neutrální vliv na stav populací chráněných druhů nebo přírodních stanovišť.

[3] Přímo z nařízení ES, ustavujících tyto fondy, totiž vyplývá povinnost potvrzovat postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice č. 92/43/EHS, že projekt nebude mít negativní vliv na lokality Natury 2000. Jelikož postup podle čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice nelze transponovat jinak než zákonem, nelze v České republice vůbec vydávat uvedená potvrzení.

[4] Aplikace čl. 16 nařízení ES č. 1257/99 na základě novely z 21.10.2003

[5] Pokud Česká republika nezajistí zakotvení soustavy Natura 2000 ve svém právním řádu, zahájí Evropská komise okamžitě po datu vstupu proti naší republice proces pro porušení čl. 226 Smlouvy o zřízení Evropských společenství (infringement procedure) pro neúplnou či dokonce nulovou transpozici příslušných směrnic ES.  Tento proces by vyústil zřejmě ještě v roce 2004 v žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, který následně zahájí proces pro porušení povinnosti transpozice komunitárního práva. To by mělo velmi negativní dopad na pověst České republiky jako nového členského státu a lze očekávat, že bude následovat další soudní řízení o sankcích, které mohou být z ekonomického pohledu pro stát výrazně nepříznivé dopady.

 Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí