zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora auditů se bude snižovat

06.02.2004
Obecné
Podpora auditů se bude snižovat
Česká energetická agentura (ČEA) zodpovídá již několik let za přípravu, realizaci a vyhodnocení přínosů programů podpor v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.
Jak se jí to dařilo v roce 2003 a co připravuje pro rok 2004, o tom jsme hovořili s jejím ředitelem Ing. Josefem Bubeníkem a jeho zástupkyní Ing. Táňou Dutkevičovou.

S kolika dotačními tituly počítáte v roce 2004? Nebudete je měnit?

Vláda svým usnesením ze dne 5. 11. 2003 schválila Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2004 (dále jen program). Část A, která je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), již byla zveřejněna na jeho internetových stránkách i na stránkách ČEA. Stejně jako v roce 2003 se člení na čtyři podprogramy.

Zaprvé jde o podporu zpracování energetických auditů a územních energetických koncepcí. Nově budeme podporovat akční plány, což znamená, že chceme dotáhnout územní energetické koncepce až k realizaci jejich konkrétních výstupů.

Co se týče energetických auditů, začínáme omezovat jejich podporu. Novela zákona o hospodaření energií č. 359/2003 Sb. umožňuje prodloužit povinnost zpracovat energetické audity o jeden rok.

Zjistili jsme však, že tyto audity se často připravují \"do šuplíku\". Jejich smyslem však je, aby se některá z jejich fází realizovala, a energetická náročnost se tak snížila, případně aby se více využívaly obnovitelné zdroje. Budeme se snažit do budoucna zajistit více finančních prostředků na konkrétní akce. Investor si může náklady na audit zahrnout do celkových investičních nákladů, audit je tak zčásti dotován a jeho výstupy realizovány.

V roce 2004 budeme podporovat energetické audity jako samostatný dotační titul, pouze bude-li žadatelem město, obec, kraj nebo jimi zřízené organizace. Pro rok 2005 zbude na audity už jen malá částka, protože většina z nich bude součástí realizace konkrétních akcí a \"šuplíkových\" auditů bude ubývat.

Jak to bude se zbývajícími dotačními tituly?

U podprogramů Výrobní a rozvodná zařízení energie a Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie se nemění nic. U čtvrtého podprogramu Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí se více orientujeme na kvalitu. Zde máme, podle mého názoru, dluh a musíme osvětu zintenzívnit. Na tuto část jsme proto zaměřili větší pozornost a v rámci mezinárodní spolupráce energetických agentur chceme některé zahraniční prvky přebírat. Poradenství a energetickou osvětu dělají dobře ve Velké Británii. Říkají, že má velký efekt, a my to chceme dělat podobně. Proto jsme naše britské kolegy navštívili a požádali je o spolupráci.

Změnil se postup při podávání žádostí o dotace?

Je v podstatě stejný jako loni. Zkrátili jsme však termíny. Žádosti o dotaci v kapitole Poradenství a Krajské energetické agentury (KEA) musí zájemci zaslat do 15. ledna, ostatní do 28. ledna 2004. Proč tomu tak je? Zkoumali jsme, jak dlouho trvá vyřízení žádosti od momentu, kdy ji zájemce podá, až po okamžik, kdy dostane \"do ruky\" Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Oznámení o limitu čerpání dotace. Zjistili jsme, že uplyne zhruba 70 dní.

Někdy totiž máme problémy se samotnými žadateli. Oznámíme jim písemně, že byli vybráni, ale potřebujeme, aby doložili to či ono. Místo toho, aby odpověděli rychle, váhají, potřebné náležitosti pošlou pozdě a někdy až na náš urgentní dopis. Pak se diví, že mohou peníze čerpat až v červenci. Na MPO i u nás leží žádosti velice krátkou dobu a dokonce i s Ministerstvem financí jsme projednali, že povinnou registraci akcí ve svém informačním systému vyřídí promptně. Nejvíce starostí jsou se zájemci, jejichž žádosti vykazují drobné chyby. Když žádostem chybějí požadované přílohy, pak je vyřadíme hned na začátku. Drobné nedostatky však musí žadatelé odstranit, takže s nimi opakovaně komunikujeme. Je to velká ztráta času.

Kolik peněz v roce 2004 dostane ČEA ze státního rozpočtu?

Stejnou částku jako v roce 2003, tj. kolem 100 miliónů korun.

Jaký příspěvek může žadatel - například obec dostat?

Ve většině podprogramů je to 15 % z celkových nákladů, nejvíce však tři milióny korun na jednu akci. Poskytujeme je podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím, vysokým školám, městům, obcím a krajům a jimi zřízeným organizacím. Zatím se nám nepodařilo prosadit, abychom je mohli poskytovat i fyzickým osobám nepodnikajícím. Do té doby, než se změní zákon o státním rozpočtu, který definuje pravidla poskytování dotací, nemůžeme dotace dávat soukromým osobám. Je to škoda, protože projektů by bylo poměrně dost a v rámci energetické efektivnosti by nám to významně pomohlo. Obce většinou žádají o podporu na energetické koncepce a obnovitelné zdroje. Do vyčerpání celkové výše 100 miliónů je můžeme uspokojit.

Které projekty budou mít letos přednost?

Ty, které budou dobře připravené a řádně doložené a jejichž realizace přinese největší úsporu energie, a tudíž největší environmentální efekt.

Změní se naším vstupem podmínky poskytování dotací?

Nemělo by se změnit nic. I státy EU podporují projekty jak na snižování energetické náročnosti, tak na vyšší využití obnovitelných zdrojů. Je pravda, že některé dotační tituly možná zaniknou. Například na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů bude nový zákon, takže výrobci budou podporováni v rámci tohoto zákona.

To znamená, že když si někdo bude chtít postavit větrnou nebo vodní elektrárnu, tak do nákladů, respektive prodejní ceny za elektřinu, se započítá všechno. Regulátor stanoví, kolik stojí jedna kilowatthodina pro konečného odběratele. Začne fungovat systém solidarity, kdy budeme výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů nějakým haléřem připočteným k ceně za jednu kilowatthodinu podporovat všichni.

Jak se osvědčily krajské energetické agentury?

Po jejich ročním fungování se zdá, že jsou pro kraje přínosem. Nám jako agentuře pomáhají v tom, že spoustu věcí vyřeší na krajské úrovni a nás požádají jen o součinnost.

Je jich zatím pět - v krajích Ústecký, Plzeňský, Jihočeský, Zlínský a Vysočina. Uspořádali jsme seminář se zástupci všech krajů, kde pracovníci stávajících agentur prezentovali svoji činnost za uplynulý rok, spolupráci se zástupci krajů i s ČEA.

Závěrem loňského roku se konala také třístranná jednání mezi ČEA, příslušnou KEA a jedním zástupcem kraje (radním), který má k této problematice nejblíže. Po společném vyhodnocení činnosti v roce 2003 budeme hledat další formy, jak zlepšit vzájemnou spolupráci a možnosti rozšiřování působnosti krajských energetických agentur.

AUTOR: Karel Žítek
ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí