zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Manuál k použití planety Země

02.02.2004
Obecné
Manuál k použití planety Země
O nově vydané knize Přírodní kapitalismus (Paul Hawken, Amory Lovins a L. Hunter Lovinsová). Mladá Fronta, 2003, přeložili Bohuslav Blažek a Vojtěch Svoboda.
Přesvědčení, že svět stojí na prahu základních změn v pojetí obchodu a podnikání, není již jen doménou snílků. Přesun k radikální produktivitě zdrojů a k vizi, kterou autoři této knihy nazývají přírodním kapitalismem, je různě pojmenováván, ale stále více pokládán za nevyhnutelný. Přibývá vlastníků firem a jejich manažerů, kteří se snaží proměnit podnikání tak, aby bylo zodpovědnější vůči prostředí. Je v tom cosi podobného jako ve snaze o etiku podnikání - tedy naplňování hodnot, jejichž součástí vztah k životnímu prostředí nesporně je. Ať již jde o etiku či environmentální oblast, podnikatelské subjekty, které tyto hodnoty vyznávají, na tom již dnes v konkurenčním boji nemusejí nutně prodělávat. Naopak. A v budoucnu lze očekávat, že která firma nebo instituce této doslovné revoluci nebude věnovat pozornost, svoji konkurenční výhodu ztratí.

Jak by vypadala světová ekonomika, kdyby plně oceňovala všechny formy kapitálu včetně lidského a přírodního? Kdyby je firemní účetnictví nechápalo jen jako něco, co je zadarmo a čeho je nekonečně mnoho?

Další průmyslová revoluce má zrodit nový typ industrialismu, který se od standardního průmyslového systému dneška liší ve filozofii, cílech i základních procesech. Meze prosperity začínají být totiž určovány spíš přírodním kapitálem, tj. všemi zdroji, které lidé využívají, ale i živými systémy, než výkony průmyslu. A to přesto, že např. zásoby zdrojů se zdají být obrovské a jen některé komodity pravděpodobně začnou světu v nejbližší budoucnosti docházet. Náš rozvoj ovšem neomezují zásoby ropy či jiných surovin, ale život sám: trvalý pokrok není omezován výkonností čerpadel či počtem motorových pil, ale mizením podzemních zásob vody nebo pralesů. V procesu transformace průmyslu a obchodu bude společnost schopna vytvořit životnou ekonomiku, která bude využívat podstatně méně materiálu i energie.

Knihu Přírodní kapitalismus chápe řada odborníků jako rozpracování a zejména další konkretizaci myšlenek zveřejněných v roce 1995 v knize Faktor čtyři: dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů, která vyšla v Německu v roce 1995. V USA vyšel Přírodní kapitalismus již v roce 1999 a ocenil ho např. bývalý prezident Bill Clinton: \"K dispozici nebo na blízkém obzoru jsou technologie, které nám umožní zbohatnout ne tím, že budeme životní prostředí znečišťovat, ale že ho budeme očišťovat.\"

Nová kniha prezentuje čtyři centrální strategie přírodního kapitalismu, jejichž cílem je zajistit trvalou každoroční rentu cenných sociálních a přírodních procesů, aby sloužily narůstající populaci. Jen to může zachovat blahobyt a poskytnout pevnou základnu pro sociální rozvoj. První strategií je radikální zvýšení produktivity zdrojů, které sníží jejich plenění, znečištění prostředí a zvýší zaměstnanost. Druhou strategii autoři nazývají biologickými mimikry: jde o snižování toku materiálních odpadů. Umožní se trvalé znovuvyužívání materiálů v kontinuálních uzavřených cyklech. Zásada ekonomiky služeb a toků si žádá základní změny ve vztazích mezi výrobcem a spotřebitelem. Tento přístup ovšem zase potřebuje nové vnímání hodnot. Zdrojem blahobytu se stává kvalita, užitečnost a výkonnost.

Čtvrtou strategií je investování do přírodního kapitálu, a to do udržitelných, obnovujících se a zvyšujících se zásob přírodního kapitálu, aby biosféra mohla produkovat mnohem víc ekosystémových služeb a přírodních zdrojů. Kniha o přírodním kapitalismu není ovšem jen filozofickým nebo dokonce zeleně propagandistickým traktátem. Uvádí mnoho konkrétních případů, jak se svět může měnit, aniž by to znamenalo krach jeho současných systémů.

Uveďme alespoň ve značné zkratce jednu z vizí. Automobilový průmysl a automobilismus jsou dominantním byznysem ve světě. Podle autorů knihy ho lze transformovat tak, aby byl méně škodlivý vůči biosféře.

Současný automobil je šokujícím způsobem neefektivní. Lze však vytvořit ultralehký automobil, snížit jeho hmotnost dvakrát až třikrát proti dnešku, dosáhnout co nejnižšího odporu vzduchu a snížit tak výkon potřebný k pohybu vozu o polovinu až dvě třetiny. Pak lze změnit pohonný systém na hybridně elektrický, tzn. na bázi elektrických motorů. Elektřinu lze přitom produkovat buď přímo ve vozidle prostřednictvím spalovacího motoru, plynovou turbínou či palivovými články. Hmotnost není předpokladem síly - inovativní ultralehké konstrukce jsou přinejmenším stejně bezpečné jako standardní automobily.

Již dnes existující inovace v automobilovém průmyslu jsou předvojem technologické, tržní a kulturní revoluce. Pravda, bude to konec některých dnešních průmyslových odvětví zabývajících se automobily, naftou, ocelí apod., ale zrodí se průmyslová odvětví mnohem příznivější ve svých dopadech. S automobilovým průmyslem souvisí i automobilismus a samotné dopravní systémy. Měly by nést vlastní skutečné náklady, jednotlivé druhy dopravy si musí skutečně konkurovat a rozumný způsob využívání půdy musí být postaven nad aktuální fyzickou mobilitu. Ty úkoly a profese, které se dají \"virtualizovat\", lze přece provádět doma, zaměstnanci nemusí nutně někam jezdit.

Přírodní kapitalismus není po ideové stránce ani konzervativní, ani liberální, společnost může usilovat o produktivitu zdrojů již nyní, nemusí čekat na to, který politický směr bude dominovat. Podnikání v něm najde velké a neočekávané příznivé efekty. Ten, kdo uspoří energii a peníze, si vytvoří kompetitivní výhodu a pomůže přitom při obnově životního prostředí. Autoři knihy věří, že soukromý sektor se chopí své pravé role hlavního realizátora zásad udržitelnosti, a to prostě proto, že lépe fungují a jsou méně nákladné. Mezi ekologickou a ekonomickou podporou života není podle autorů knihy žádný reálný předěl. V tomto smyslu může ovšem zdravě naštvat příznivce výhradně jedné či druhé z těchto stránek.

AUTOR: MILENA GEUSSOVÁ
ZDROJ: EKONOM
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí