zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zemědělci se setkávají s odpady

20.01.2004
Odpady
Zemědělství
Zemědělci se setkávají s odpady

Kladensko - Životní prostředí a jeho základní složky - vodu, půdu a ovzduší ovlivňují příčiny jak výrobních programů jednotlivých resortů, tak z života každého obyvatele. Zvláštní postavení v celém procesu má zemědělská výroba. Pro zdravé prostředí a výživu může zemědělství udělat nejvíce ve sféře péče o spodní vody, půdy a odpady. V živočišné výrobě se nachází většina odpadů, které je možno využít jako druhotnou surovinu. Veliká část je jich zařazena do ostatních odpadů (O), některé jsou však ve skupině odpadů nebezpečných (N). Největší množství zvláště nebezpečných odpadů vzniká v opravárenských dílnách a olejovém hospodářsví. Z rostlinné výroby jsou ve skupině N různé druhy obalů - například od průmyslových hnojiv, mořených osiv, ochranných chemických látek. Pesticidy k ochraně rostlin používá snad každý větší zemědělec, ale i zahrádkář nenechá-li si ochranu provést specializovanou firmou. Toxický obal od vlastního přípravku nelze jen tak někam pohodit. Praxe však ukazuje jejich zneškodňování několika způsoby. Buď je uživatel potají zakope, odloží do popelnice nebo je spálí. V prvním případě je možná kontaminace spodních vod, v ostatníchminimálně lokální zasažení a poškození ovzduší. Ti, kteří si toto uvědomí, ukládají vymyté obaly na vyhrazená místa ve svém podniku či hospodářsví, což je však řešení dočasné a rizikové. Zodpovědnost má každý majitel těchto odpadů, vezmou-li si je lidé pro sebe k praktickému využití vzhledem k jejich vhodné litráži i tvarům. Proto musí být předány firmě, jež se jejich zneškodňováním zabývá. Je nutné vědět, že v současné době, kdy již dva roky platí zákon o odpadech a příslušné nařízení vlády České republiky, musí být vedena evidence o všech produkovaných odpadech. Zákon rovněž stanoví, že při určitém množství odpadů (u nebezpečných 50 kg, u ostatních 50 t), musí původce zaslat obcím s rozšířenou působností - odborům životního prostředí pravidelné roční hlášení vždy do 15. února. Nesmí se také zapomenout na to, aby současně s hospodářskými stroji a zvířaty měl každý rovněž v pořádku objekty, které mohou být zdrojem znečisťování životního prostředí. Jsou to především stáje, sklady pohonných hmot a olejů, silážní žlaby, hnojiště, případně i dílny. Jsou - li dodržovány všechny zásady, sníží se množství odpadů. A tím se udělá i další krok ke zlepšování životního prostředí.

Zdroj: Kladenský deník

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí