zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

České ekologické manažerské centrum na veletrhu ENVIBRNO

29.01.2004
Obecné
České ekologické manažerské centrum na veletrhu ENVIBRNO

Jak vidí perspektivy veletrhu ENVIBRNO po vstupu ČR do EU prozradil výkonný ředitel Českého ekologického manažerského centra ing. Študent. 

Rozhovor s Ing. Jiřím Študentem, výkonným ředitelem Českého ekologického manažerského centra (CEMC)   

 

·        Jak hodnotíte vývoj a současnou pozici veletrhu ENVIBRNO, zejména spojení s komplexem stavebních veletrhů?

ENVIBRNO – veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí osobně považuji za nejvýznamnější akci v oblasti environmentu v ČR v roce 2004. Od tohoto veletrhu očekávám, že úspěšně naváže na předchozí ročníky s tím, že dvouletá odmlka přispěje ke zvýšení zájmu jak ze strany vystavovatelů, tak i ze strany návštěvníků. Významnou roli jistě sehraje doprovodný program, který svou orientací na problematiku Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) oslovuje významnou část problematiky průmyslové ekologie a tudíž předpokládám, že se setká s významným zájmem odborné veřejnosti. Kombinace výstavy ENVIBRNO se stavebními veletrhy může vytvořit žádoucí synergický efekt, protože stavebnictví je úzce spojeno s environmentální problematikou. Umím si však představit i spojení veletrhu ENVIBRNO s jinými průmyslově orientovanými veletrhy, např. s veletrhem strojírenským.

 

·        Které události letošního roku z environmentální oblasti považujete za klíčové?

Obecně se dá říci, že významné pro environmentální oblast je vše co rozhoduje o budoucím vývoji ekonomiky ČR, zde mám na mysli především konkurenceschopnost průmyslu a sociální dopady. V tomto ohledu významnou roli hraje environmentální legislativa. Z ní bych pak vybral tato tři témata: IPPC v podobě přípravy zákona k integrovanému registru znečištění, příprava a zavedení systému obchodování se skleníkovými plyny a realizace plánů odpadového hospodářství na krajské úrovni.

 

·        Jak vidíte perspektivy veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí po vstupu ČR do EU?

Na tuto otázku odpovím stručně – jsem optimista a věřím ve zvýšený zájem investorů z členských zemí a nejen z nich. Vstupem ČR do EU se naše ekonomika ještě více přiblíží k světovému businessu a ENVIBRNO má šanci se zařadit mezi významné environmentální veletrhy starého kontinentu za předpokladu, že s nimi bude mít sladěn termín, bude náležitě propagován a služby doplněny o komfort vystavovatelům.

 

·        Jaké je hlavní poslání Českého ekologického manažerského centra?

CEMC je nevládní a neziskovou organizací průmyslového typu. Je sdružením organizací a jednotlivců, kteří svou činností propagují dobrovolné aktivity průmyslu směrem k snižování svého negativního vlivu na životnímu prostředí. Jsme však také sdružením, které lobuje za ekonomické aspekty environmentální legislativy – s cílem upozorňovat státní správu na nedostatky v této legislativě, zejména když znevýhodňuje podnikání v ČR. Našim členům nabízíme prostor pro své zviditelnění a také pro angažovanost v oblasti lobbyingu. Jsme členy významných mezinárodních aktivit prosazující průmyslový přístup k  udržitelnému rozvoji. Na prvním místě je to Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) na kterou úzce navazuje Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, Mezinárodní obchodní komora (ICC) a Mezinárodní síť pro environmentální systémy řízení (INEM).

 

CEMC disponuje výkonným týmem, který na profesionální komerční úrovni nabízí služby v oblasti zavádění environmentálních systémů řízení (EMS), je odborně způsobilou osobou (OZO) podle zákona k Integrované prevenci a omezování znečištění pro široké spektrum technologií a také nabízí odborné poradenství v oblasti odpadového hospodářství. Kolem CEMC působí celá řada expertů, významných poradenských organizací a vysokých škol angažovaných v environmentální problematice a to vytváří prostor pro komplexní služby a angažované postoje.

 

CEMC šíří znalosti o environmentální problematice prostřednictvím školení a vydáváním periodik. CEMC vydává časopisy Environmentální aspekty průmyslové ekologie, Odpadové fórum a Alternativní energie. Všechny tři tituly jsou určeny jak široké, tak i odborné veřejnosti a významně tak naplňují informační poptávku po průmyslové ekologii, která v ČR zjevně sílí. Odpadové fórum bylo ohodnoceno odborníky jako nejčtenější časopis v oblasti odpadového hospodářství a časopis Alternativní energie na sklonku roku 2003 obdržel cenu Sluneční energie.

 

·        Co očekáváte od vaší účasti na veletrhu ENVIBRNO?

Očekáváme, že veletrh nám pomůže udržet kontakt s odbornou veřejností, chceme zde především prezentovat činnost a poslání CEMC a Českou podnikatelskou radu jako sdružení a lobbyistickou skupinu a také jeho jednotlivé členy v rámci společné prezentace. CEMC se bude angažovat v průběhu seminářů, kde chceme prezentovat své postoje k významným tématům. Chceme zde představit CEMC jako významnou poradenskou komerční kapacitu.

 

Děkuji za rozhovor.

Podrobnější informace k veletrhu najdete na webových stránkách www.bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí