zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Natura 2000 opět do vlády

21.01.2004
Příroda
Natura 2000 opět do vlády

Návrh novely zákona o ochraně přírody, která by i v České republice  umožnit vznik evropsky chráněných území – takzvané  soustavy Natura 2000 -  projedná na své středeční schůzi vláda. Návrh byl podrobně konzultován s resorty zemědělství a průmyslu. Ministerstvo životního prostředí jej připravilo poté, co předchozí verzi zamítli poslanci v listopadu loňského roku.

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné biotopy. V první fázi – do května 2004 – mají být vyhlášeny oblasti ochrany ptactva, území pro ochranu vybraných druhů ptáků. Ostatní území, která slouží ochraně dalších ohrožených živočichů, rostlin a celých biotopů, přírodních stanovišť, budou vyhlašována po vstupu do Unie. Do května 2004 ale musí ČR zaslat Evropské komisi jejich seznam. V současné době probíhá předjednávání s vlastníky pozemků pro vyhlášení ptačích oblastí i příprava národního seznamu stanovišť.

Pokud evropská pravidla ochrany přírody nepřijme Česká republika do května tohoto roku, hrozí jí za neplnění směrnic významné sankce [1]. Ohroženo bude i čerpání finančních prostředků z evropských fondů [2].

Ochranný režim v mnoha územích soustavy Natura 2000 bude méně přísný než v současných chráněných územích. Na všech územích bude stát podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek. Nebude tedy bránit lesnímu nebo zemědělskému hospodaření, které má pozitivní či neutrální vliv na stav populací chráněných druhů nebo přírodních stanovišť.

Novela zákona umožňuje vyplácení  kompenzací vlastníkům za případné ztráty v hospodaření i smluvní ochranu území. Celkový odhad náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření je 398 milionu korun ročně [3].

Poznámky:

[1] Infringement - sankce za neimplementování a následně nedodržování evropských směrnic mohou kromě velmi složitých právních procedur a projednávání u Evropského soudního dvora vyústit v mimořádně citelné pokuty (až 50 000 €/den).

[2]  Žádosti o finanční podporu z Kohezního, strukturálních a některých dalších fondů Evropské unie musí obsahovat závazné potvrzení, že projekt nebude mít negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. Pro takové závazné potvrzení je však třeba, aby byla  soustava Natura 2000 zakotvena v zákoně – a ten v ČR zatím chybí. V okamžiku, kdy se ČR stane členem Evropské unie, bude Evropská komise žádosti, které toto závazné potvrzení mít nebudou, považovat za nevyhovující. Přitom pro období 2004 -2006 by mohla  ČR čerpat finanční prostředky až ve výši 415 mil.€ pro kohezní fond a 140 mil.€ pro strukturální fondy v oblasti životního prostředí.

[3] V rámci analýzy se braly v úvahu např. změny termínů kosení, omezení frekvence kosení, ponechávání nepokosených částí, omezení intenzity pastvy, frekvence a doby pasení, vyloučení pastvy z některých ploch, omezení dávek hnojení , omezení používání biocidů, změna druhové skladby lesa, prodloužené obmýtí….

[4] Oblastí ochrany ptactva bude vyhlášeno 41, z větší části se kryjí se stávajícími chráněnými územími. Na území České republiky se vyskytuje 46 druhů ptáků, 74 druhů ostatních živočichů, 40 druhů rostlin a 58 typů přírodních stanovišť, chráněných soustavou Natura 2000.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí