zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise (10/2003)

04.02.2004
Odpady
Z rozkladové komise (10/2003)
Odpovědnost za odpad odložený na místech, která k tomu nejsou určena a jehož původce není znám (V/121)

§ 79 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Podle ust. § 79 odst. 1 písm. e) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností i v těch případech, že mu osoba, která protiprávně odložila odpad, není známa.

Odůvodnění:
Pokud zákon č. 185/2001 Sb. stanoví, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou zajistit na náklad odpovědné osoby ochranu lidského zdraví a životního prostředí, hrozí-li jejich poškození, pak tím možnost učinit příslušné opatření není vyloučena ani v případě, že tato osoba (původce odpadu) známa není. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vznikne takto pohledávka vůči neznámé osobě.
Vzhledem k tomu, že zákon č. 185/2001 Sb. nepřevzal ustanovení § 3 odst. 7 předchozího zákona o odpadech č. 125/1997 Sb., nelze dovodit že by povinnost odstraňovat odpad, jehož původce není znám, přešla na vlastníka nemovitosti, na níž je tento odpad umístěn.
Povinnost odstranit odpad na své náklady by pro vlastníka musela být v textu zákona stanovena výslovně. Vyplývá to především z ust. čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, jakož i z ustanovení jejích čl. 2 odst. 2, 3 a čl. 4 odst. 1 a dále z čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy ČR. Vlastník popř. uživatel pozemku je však povinen udržovat na pozemku čistotu a pořádek tak, aby nebyl narušen vzhled obce a v případě, že tak nečiní, může být postižen pokutou podle ustanovení § 58 odst. 2 zákona č. 128/2001 Sb., o obcích.
V případě, že by odpad ohrožoval kvalitu povrchových nebo podzemních vod, resp. jiných součástí životního prostředí, přichází v úvahu i aplikace § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, resp. jiných příslušných složkových zákonů.

Zdroj: Věstník MŽP 11/2003

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí