zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na Pollutecu dominovalo odpadové a vodní hospodářství

02.02.2004
Voda
Odpady
Na Pollutecu dominovalo odpadové a vodní hospodářství
19. Mezinárodní veletrh zařízení, technologií a služeb pro životní prostředí POLLUTEC proběhl na výstavišti Paris-Nord ve Villepinte v nově postavené obrovské hale 6 souběžně s ADEME Energies 2003 - Salonem pro energie a obnovitelné energie.

Nejsilnější vedle francouzské byla účast německých, belgických, italských a amerických firem. Účast organizací ze střední a východní Evropy byla na Pollutecu 2003 poměrně slabá s výjimkou Polska. Odtamtud se veletrhu účastnilo 10 firem a akci navštívila polská delegace na vládní úrovni. Českou republiku reprezentovala jenom jediná firma, a to STRA ze Zastávky u Brna, která vyrábí hydraulické tzv. aligátorové nůžky na dělení materiálu a páračky kabelové izolace používané při odizolovávání elektrických kabelů, a též universální lisovací jednotky.

Odpady a nakládání s nimi

Zhruba třetinu výstavní plochy zaujímaly firmy zabývající problematikou odpadů a recyklace. Šlo o technická zařízení a technologické celky a služby spojené se sběrem, ukládáním, tříděním, odvozem, likvidací či rekuperací a recyklací odpadů průmyslových, zemědělských i komunálních - odpadů ocelových, z neželezných kovů, gumových (jako jsou např. pneumatiky), demoličního odpadu, plastů, papíru. dřeva, biologického odpadu, textilu a nebezpečných odpadů. Tendence k recyklaci relativně omezují budoucnost spaloven odpadu, ale ty zřejmě nikdy nebudou vytlačeny ze hry. Spíše půjde o kapacity, které budou současně resp. paralelně část odpadu spalovat a část rekuperovat.

Hodně firem se zaměřilo na otázku, co s odpady elektronickými, chemickými a farmaceutickými. Samozřejmě nechyběla ani oblast likvidace vyřazených automobilů. Firmy nabízely na Pollutecu širokou paletu drtičů odpadu, lisů, nůžek, magnetů, pásů a speciálních vozů. Již dříve se totiž při anketách mezi návštěvníky minulých Polluteců zjistilo, že každý druhý návštěvník přichází na tento veletrh nejen proto, aby se dověděl něco nového, ale i proto, že hledá nové výrobky a nové dodavatele v oboru ekologické techniky. V tomto smyslu letošní Pollutec potvrdil svou pověst vitríny technických inovací na poli životního prostředí a nakládání s odpady. Nechybělo ani know-how pojaté z organizačního a ekonomického pohledu a rovněž rizikový resp. krizový management.

Další exponáty

Druhou nejsilněji zastoupenou skupinou na veletrhu byly exponáty a řešení související s vodou, především s udržováním její čistoty resp. s čištěním již použité vody.

Dalšími zastoupenými tématickými oblastmi pak byla rizika spojená se znečišťováním resp. vůbec narušováním životního prostředí, ale i s neuváženými pokusy o jeho nápravu, analýzy, měření a kontrola, energie včetně nových a obnovitelných (sem patří i vodík), hluk, dekontaminace průmyslových prostorů a půdy a urbanistické a krajinotvorné aspekty péče o životní prostředí. Speciální kategorií je čistota pobřežních vod, což je kategorie, jejíž ustavení si vynutily časté katastrofy tankerů.

Během veletrhu se konalo více než 170 odborných konferencí, přednášek a sympozií, z nichž se hodně zabývalo inovacemi technologických procesů,jež činí tyto procesy šetrnějšími vůči životnímu prostředí. V této sféře byly aktivní, samozřejmě vedle Francouzů, hlavně firmy, školy či výzkumné instituce ze SRN, Velké Británie a USA.

Studie o vodě

Během veletrhu byla zveřejněna studie o vodním hospodářství ve Francii. To je v ní nazváno \"prvním ekologickým průmyslem země\". Ve vodohospodářství ve Francii pracuje 132 tisíc lidí. To je 43 % celkového počtu osob, jež se ve Francii zabývají výrobou a službami spojenými se životním prostředím. Letos se zpřísnila pozornost věnovaná vodě v důsledku řady nových legislativních opatření, což vedlo poněkud paradoxně k tomu, že i přes relativní nedostatek financí obce velice dynamicky budují nové čističky, takže i jejich dodavatelé zaznamenávají příznivý vývoj.

Ve studii se píše také o tzv. 8. programu na léta 2003-2006 vypracovaného organizacemi \"agences de lęeau\" (vodními agenturami), podle něhož se má do roku 2015 obnovit v řekách ve Francii dobrý ekologický stav. Priority tohoto programu je identifikace a redukce zdrojů toxických znečištění, upřednostňování méně znečišťujících průmyslových technologií a důslednější prevence rizik znečištění říčních vod.


Statistika o odpadech

Francouzská Observatoire Statistique FEDEREC v květnu 2003 zveřejnila zprávu o odpadech, jejich recyklaci a zhodnocování ve Francii. Podle ní se v roce 2002 zmenšil počet podniků v sektoru zabývajícím se dopady, a to o 1/10 oproti roku 2001, nicméně počet lidí v něm pracujících se zvýšil o 5 %, čili ze 27,4 na 28,8 tisíc osob. Francouzské podniky shromáždily a zpracovaly v roce 2002 více než 36,5 milionů tun odpadů, tedy o 4,3 % více než v roce 2001. V hodnotovém vyjádření to byl růst o 7 %, na 6 miliard eur. Objem investic se však přitom citelně zmenšil, a to ze 499 mil. eur (2001) na 30 mil. eur (2002).

Podíly různých druhů odpadů se v uvedeném časovém rozmezí vyvíjely odlišně:

růst o 18 % u papírového resp. kartonového odpadu,

růst o 7 % u běžného průmyslového odpadu,

růst o 6 % u kovového odpadu včetně vyřazených automobilů a u neželezných kovů,

pokles o 5 % u palet,

pokles o 4 % u skla.

Pro rok 2003 se sice počítá se zvýšením finančního objemu zpracování odpadů, ale má to být hlavně zásluhou zvýšení sazeb za jeho odvoz, třídění a zpracování.

ZDROJ: ODPADY

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí