zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Unie přitvrzuje u zpětného odběru baterií

04.02.2004
Odpady
Unie přitvrzuje u zpětného odběru baterií
Evropská komise přijala návrh nové směrnice pro baterie, která bude vyžadovat sběr a recyklaci všech baterií, uvedených na trh v Evropské unii. Jejím cílem je zabránit, aby baterie končily ve spalovnách a na skládkách.

Při přípravě nového návrhu komise provedla tzv. Rozšířenou studii dopadu na životní prostředí (Extended Impact Assessment). Studie identifikovala taková opatření, která se jeví jako nejlépe udržitelná jak z hlediska životního prostředí, tak z ekonomického a sociálního.

\"Zajištěním, aby žádná použitá baterie nevypadla ze sběrného a recyklačního systému, bude tento návrh chránit nás a životní prostředí před riziky, která staré baterie představují, pokud jsou spalovány nebo skončí na skládce,\" říká Margot Wallströmová, komisařka pro životní prostředí.

Nedostatečná legislativa

Na trhu Evropské unie se každoročně dostává přibližně 800 000 tun automobilových baterií, 190 000 tun průmyslových baterií a 160 000 tun přenosných baterií. Podle předkladatelů návrhu nové směrnice existující legislativa Unie selhává, protože není schopna zabránit výskytu baterií v odpadů, a s tím spojeným rizikem, ani nevytvořila podmínky pro kvalitní sběr a recyklaci baterií. Tím, že se stávající zákony uplatňují pouze na baterie s určitým obsahem kadmia, rtuti nebo olova, pokryjí ročně pouze 7 % ze všech přenosných baterií na trhu EU. Tento omezený rozsah vede k nedostatečnosti v národních systémech sběru a recyklace baterií.

Návrh nové směrnice sleduje dva cíle. Má být vytvořen uzavřený cyklus pro všechny baterie na konci životnosti, aby se nedostávaly na skládky nebo nebyly spalovány. V rámci tohoto cyklu mají být všechny baterie sebrány a recyklovány. Kovy, které se tímto způsobem získají, se vrátí do výroby. Za druhé návrh nastavuje minimální pravidla pro fungování národních sběrných a recyklačních systémů s cílem zajistit správnou funkci vnitřního trhu a stejné podmínky pro všechny \"hráče\".

Řada opatření

Automobilové a průmyslové baterie (nejčastěji obsahující olovo kyselinu nebo nikl-kadmiové) jsou v současnosti sbírány celkem efektivně díky pozitivní hodnotě recyklovaného olova a fungujícím sběrným systémům. Aby bylo možné garantovat jejich 100% sběr, navrhuje komise zákaz jejich spalování a skládkování.

Vzhledem k velkému množství a širokému spektru uživatelů by bylo obtížné požadovat absolutní zákaz pro přenosné. Proto mají členské země založit sběrný systém, který umožní zákazníkům vracet baterie bezplatně (u nás již funguje na základě dobrovolné dohody sdružený systém zpětného odběru použitých přenosných baterií a akumulátorů ECOBAT).

Směrnice navrhuje, aby národní sběrný systém dosáhl efektivity sběru 160 gramů na obyvatele za rok, což představuje přibližně 4-5 baterií. V návrhu je však i další cíl, který se týká speciálně nikl-kadmiových baterií. Komise předpokládá, že se podaří sebrat 80 % všech Ni-Cd článků vyprodukovaných ročně v každém členském státě.

Toto množství zahrnuje nikl-kadmiové baterie od spotřebitelů plus NiCd baterie, které budou získány z komunálního odpadu. Státy se tedy přijetím nové směrnice zavážou, že budou monitorovat množství těchto přenosných baterií v pevném komunálním odpadu. Pokud to bude nutné může Komise na základě zjištěných výsledků navrhnout v budoucnu další opatření.

Veškeré sebrané baterie nastoupí cestu do recyklačních zařízení, kde se uzavře jejich životní cyklus. Návrh dává vysoké recyklační cíle, ale počítá i s tím, že mnohé sebrané baterie nebudou ve stavu vhodném pro recyklaci. Má být recyklováno 100 % automobilových a průmyslových baterií a alespoň 90 procent přenosných baterií.

Recyklační cíl pro olověné akumulátory je stanoven na 65 % průměrné hmotnosti akumulátorů a mělo by být získáno zpět veškeré olovo, které obsahují. U Ni-Cd baterií je to nejméně 75 % průměrné hmotnosti baterií a veškeré kadmium. Ostatní baterie stačí recyklovat 55 % jejich průměrné hmotnosti.

Za sběr všech typů baterií a akumulátorů, nakládání s nimi a recyklaci, ponesou zodpovědnost výrobci, v případě přenosných spotřebitelských baterií se předpokládá sdílení nákladů se státní správou a samosprávou. Výrobci baterií budou muset ještě před uvedením baterií na trh potvrdit, že jsou schopni poskytnou finanční garance pro nakládání s použitými bateriemi. Výrobcům bude povoleno zavést \"viditelný příspěvek\" na nové baterie po dobu čtyř let od vstupu směrnice v platnost. Předpokládá se, že dodatečné roční náklady na sběr a recyklaci baterií podle nové směrnice budou představovat asi 1-2 euro na domácnost.


Přehled přístupu ke sběru použitých baterií v zemích EU

Země Sběr Ekonomické nástroje

Vše Hg,Ni,Cd,Pb

Rakousko ano podle hmotnosti

Belgie ano recyklační poplatek 5 BF/bat.

Dánsko ano recyklační poplatek NiCd : 6 DDK/bat.

Finsko ano nestanoveno

Francie ano podle hmotnosti a typu

Německo ano podle hmotnosti a typu

Řecko ano nestanoveno

Irsko ano nestanoveno

Itálie ano financováno obcemi

Lucembursko ano poplatek zahrnut do plateb za TKO

Nizozemí ano podle hmotnosti a typu

Portugalsko ano zahájeno v roce 2001

Španělsko ano financováno regiony

Švédsko ano recyklační poplatek NiCd 300 SEK/kg

UK ano nestanoveno

ZDROJ: ODPADY

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí