zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Velkoryse pojatý projekt, nebo plýtvání penězi?

06.02.2004
Odpady
Velkoryse pojatý projekt, nebo plýtvání penězi?
K třídění odpadů je třeba vychovávat mladou generaci... Naučme naši mládež šetřit životní prostředí... Dospělí už těžko změní své návyky, ale pokud přijdou děti ze školy s tím, že je dobré třídit odpady, rodiče se přizpůsobí...

Jistě jste se s podobným názorem již setkali. Je prezentován v médiích, starostové měst a obcí často považují výchovu mládeže k třídění odpadů za nejdůležitější moment separace v jejich městě či obci. K tomu, abychom se dozvěděli, kolik pravdy je ve shora uvedených výrocích, byl v loňském roce zahájen pilotní projekt s dlouhým názvem \"Ověření forem osvěty a výchovy v oblasti nakládání s komunálními a obalovými odpady ve dvou cílových skupinách mládeže ve městě Písek\".

Nositelem projektu je město Písek, a to hned z několika důvodů. Město má v současné době na svém území pro necelých 30 000 obyvatel rozmístěno 450 ks sběrných nádob (kontejnerů) na druhotné suroviny o objemu 1100 litrů a provozuje 7 sběrných dvorů, takže lze považovat tento stav pro občany, kteří třídit chtějí, za dostačující. Kromě toho se v Písku uvažuje o tom, že bude v následujících letech zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Po zkušenostem z jiných měst v České republice, kde již byl tento systém místního poplatku zaveden a vedlo to k poklesu množství vytříděných komodit a růstu množství komunálního odpadu, bylo rozhodnuto začít s cílenou ekologickou výchovou mládeže ve školách a intenzivní osvětou všech obyvatel města ještě před tím, než bude místní poplatek zaveden. Dalším důvodem je, že na území města se nachází osm středních a pět základních škol, což znamená, že žáci a studenti jsou třetinou obyvatelstva města, a tak jako jinde, i na Městském úřadu v Písku zastávají názor, že s výchovou ke třídění odpadů je třeba začít ve velice raném věku.

Výchova skupiny obyvatel

Cílem projektu je výchova určité skupiny obyvatel (dětí a mládeže) k omezování množství odpadů a v případě, že již odpad vznikne, tak k jeho využívání. Žáci a studenti jsou seznamováni s metodami, jak nakládat s druhotnými surovinami vzniklými v době denního studia nebo v době osobního volna, a kam tyto druhotné suroviny ukládat. Návyky týkající se shromažďování, třídění a využívání odpadů a druhotných surovin bude naše mládež přenášet dále do praktického života - tj. do domácnosti, popř. do zaměstnání a takto nabyté zkušenosti získané při výuce ve škole předávat zprvu svým rodičům a prarodičům, a v dospělosti svým dětem. Je třeba zdůraznit, že záměrem tohoto projektu není učit žáky či studenty nosit vytříděný sběr (např. papír) do školy či soutěžit o nejvyšší sebrané množství určité komodity (např. PET), ale naopak naučit je třídit odpad, který jejich činností či v souvislosti s ní vzniká.

Hmatatelným výsledkem tohoto projektu by měla být příručka či pracovní materiál, kde by byly formulovány jednotlivé otázky, zadání nebo početní příklady podle jednotlivých učebních předmětů, do kterých lze tuto problematiku zařadit, např. český jazyk, matematika, fyzika, chemie, občanská nauka apod.

Celý pilotní projekt byl rozdělen do dvou etap. Do I. etapy byly zařazeny střední školy, učiliště a domovy mládeže, II. etapa pak bude pokračovat zapojením základních škol, družin a jídelen. Na začátku první etapy byl ustanoven řídící tým a zakoupeny sběrné nádoby - koše, které byly právě pro tento účel výrobcem upraveny. Ve školách a domovech mládeže byly nádoby umístěny na každém patře jednotlivých budov, pro každou školu či domov mládeže pak byla pořízena jedna nádoba určená pro sběr monočlánků a baterií. Studenti byli osloveni tzv. vstupním dotazníkem, který měl jednoduchými dotazy zjistit, kolik toho studenti o třídění odpadů vědí. Každý týden vycházel v místním týdeníku článek zaměřený na tematiku třídění odpadů.

Nečekaný výsledek

Anketa týdeníku mezi studenty o tom, zda rozhodnutí o umístění sběrných nádob na tříděný sběr do škol bylo správné, měla nečekaný výsledek: polovina studentů buď již sama odpady třídila do papírových krabic, které sami vynášeli do příslušných kontejnerů, anebo prohlásili, že nádoby měly být umístěny ve školách již mnohem dříve.

Byla též vyhlášena soutěž o nejlepší nástěnku s tematikou životního prostředí, resp. tříděním odpadů - z osmi škol se zúčastnily tři. Koncem školního roku proběhly na všech středních školách přednášky studentům o tom, proč a jak třídit využitelné složky komunálního odpadu. Bylo domluveno, že přednášky proběhnou opět na všech školách, a to pro studenty prvních ročníků začátkem školního roku. Je s podivem, že až doposud se žádná ze škol s žádostí o přednášku pro nové studenty nepřihlásila.

Součástí pilotního projektu ekologické výchovy jsou též exkurze do zpracovatelských závodů (zpracování papíru, nápojového PETu), a na dotřiďovací linku papíru a plastů a skla. Exkurze se zúčastnili studenti třech středních škol - ostatní mlčí.

Ačkoli jsou vyčleněny peníze pro profesory jako odměna za jejich úsilí při vytváření pracovních materiálů, stále žádné materiály, ba ani náznak práce na nich, nejsou. Nabídka města k návštěvě sběrného dvora s výkladem obsluhy školami využita nebyla.

Zadavatel projektu svůj úkol splnil - definoval cíl a přispěl na něj nemalou finanční částkou. Město vybavilo střední školy sběrovými nádobami, informuje občany o projektu ekologické výchovy, třídění odpadů, hradí zvýšené náklady na svoz vytříděných komodit z areálů škol. I studenti přispěli k pilotnímu projektu - z dvaceti kontrolovaných kontejnerů na tříděný sběr, které jsou umístěny v areálech škol, byl pouze jeden žlutý kontejner určen k vývozu s komunálním odpadem, neboť vytříděné plastové obaly znehodnotily zbytky melounu.

Každý pilotní projekt má za úkol najít řešení daného problému. A tento pilotní projekt, ačkoli ještě není ani ve své polovině, už ukazuje, že přenesení výchovy dětí či mládeže do škol není samospasitelným řešením, neboť jak bylo řečeno \"Škola vzdělává, rodina vychovává!\"

Nelze přenést část výchovy na školu a čekat, že se rodiče a prarodiče od svých dětí poučí. Je třeba vychovávat budoucí generaci všude - v rodině, ve škole, při sportu či zábavě. A pak se možná za několik let dočkáme toho, že zmizí černé skládky i nepořádek okolo kontejnerů na tříděný sběr.

AUTOR: Ing. Lenka Pravdová,
EKO-KOM, a. s.
ZDROJ: ODPADY

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí