zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Malé zdroje znečišťování ovzduší

04.02.2004
Ovzduší
Malé zdroje znečišťování ovzduší
Teplice - Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí touto cestou informuje o povinnostech provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší.
Touto povinností je jednak oznamovací povinnost a dále pak měření účinnosti spalování, vypouštěných látek a kontrola spalinových cest.
Malými zdroji znečišťování jsou podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 200 kW. Na základě údajů od provozovatelů pak orgán ochrany ovzduší stanoví poplatek za znečišťování ovzduší.
Oznamovací povinnost se týká pouze spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu nad 50 kW s použitím paliv jako jsou topné oleje s obsahem síry od 0,1 do 1 %, černé a hnědé uhlí. Naopak se netýká spalovacích zdrojů, které používají jako paliva koks, dřevo, zemní plyn nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 %.
Dalšími malými zdroji znečišťování ovzduší jsou stacionární zdroje, které vypouští těkavé organické látky. Tyto škodlivé látky unikají z používání barev, laků a rozpouštědel, které spotřebovávají zejména menší tiskárny, lakovny, procesy čištění povrchů kovů a procesy laminování. Dalšími výrobami, které sem budou patřit bude také výroba obuvi a jiných oděvních doplňků, zpracování kaučuku a pryže a zpracování rostlinných olejů a živočišných tuků.
Parametrem pro oznamovací povinnost je spotřeba organických rozpouštědel do 5 kg za den při provozování po dobu alespoň 10 pracovních dnů v měsíci nebo spotřeba organických rozpouštědel do 600 kg za rok. Také tyto zdroje mají povinnost ze zákona o ovzduší hlásit spotřebované množství těchto látek jednou za rok. Hlášení o malých zdrojích znečišťování ovzduší musí provozovatelé těchto zdrojů provést každoročně do 15.února orgánu ochrany ovzduší.
Odbor dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice je tímto orgánem pro město Teplice. Provozovatelé okolních měst a obcí odevzdají toto hlášení na svůj městský nebo obecní úřad. U zdrojů spalujících plynná paliva (zemní plyn) od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW nebo tuhá paliva (hnědé a černé uhlí, dřevo) od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW, je provozovatel povinen zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví) měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest a odstraňovat zjištěné závady. Toto se týká spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně 1x za 2 roky.
Další informace podá občanům Odbor dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice (Ing. Šťastná 417 510 910).
Zdroj: 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí