zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaké zásady správné zemědělské praxe mají zemědělci plnit a proč?

12.02.2004
Zemědělství
Jaké zásady správné zemědělské praxe mají zemědělci plnit a proč?
Zemědělci by měli dodržovat pokud možno všechny zásady správné zemědělské praxe, a to ve hlavně ve vlastním zájmu. A bez ohledu na to, jestli jsou zásady popsány v učebnicích a metodikách nebo jsou součástí legislativních předpisů.

Náplní zásad správné zemědělské praxe jsou většinou obecně známá doporučení či požadavky, jak hospodařit s ohledem na ochranu životního prostředí. V současné době jsou schváleny nebo navrhovány tyto zásady:
· Zásady správné zemědělské praxe (podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 353/2002 Sb.)
Provozovatel zdroje znečišťování může předložit podle § 5 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, krajskému úřadu plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší. Provozovatel zdroje znečišťování, který nepředloží plán, prokazuje dodržení emisních limitů autorizovaným měřením emisí znečišťujících a pachových látek.
· Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (schváleny MZe, vydány v roce 2003)
Hlavním cílem je omezit plošné či bodové znečišťování povrchových a podzemních vod. Dodržování těchto zásad je povinné pouze ve zranitelných oblastech, formou jejich upřesnění v akčním programu, vyhlášeném nařízením vlády č. 103/2003 Sb. Mimo zranitelné oblasti není jejich dodržování vyžadováno, je však doporučeno.    
· Zásady správné zemědělské praxe (v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova, od roku 2004)
Tyto zásady, obsahující několik bodů (příloha příslušných nařízení vlády), bude muset dodržovat každý žadatel o podporu z titulu hospodaření v méně příznivých oblastech a v oblastech s environmentálními omezeními, nebo žadatel o podporu na realizaci agroenvironmentálních opatření.
· Správná zemědělská praxe a podmínky ochrany životního prostředí (v rámci realizace zjednodušeného systému přímých podpor, pro rok 2004)
Dodržování minimálních požadavků správné zemědělské a environmentální praxe bude podmínkou pro obdržení přímých plateb na plochu zemědělské půdy. Pro rok 2004 jsou připravovány minimální požadavky ochrany půdy proti vodní a větrné erozi.
· Standardy EU v oblasti ochrany životního prostředí (v rámci Operačního programu Zemědělství, od roku 2004)
Dodržování určitých standardů bude podmínkou pro obdržení dotací z Operačního programu. V současné době se požadavky upřesňují, na základě 18 směrnic a nařízení EU.  
Jednotlivá opatření různých zásad správné zemědělské praxe a dalších předpisů jsou většinou vztahována ke konkrétním půdně-klimatickým podmínkám a navíc se mohou navzájem různě prolínat.  Proto je důležité vědět, jaká je správná zemědělská praxe a jaký způsob hospodaření na konkrétním zemědělském pozemku je vyžadován různými předpisy (nitrátová směrnice, přímé platby, HRDP, OP, IPPC, ochrana ovzduší atd.). Cílem vyhledávače v registru půdních bloků IACS připravovaného na webové stránce nitrátové směrnice tedy je, aby si každý (uživatel, vlastník, poradce, kontrola apod.) mohl snadno zjistit, jaké podmínky hospodaření se vztahují ke konkrétnímu půdnímu bloku či jeho dílu.

Zdroj: Agronavigátor

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí