zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk

10.02.2004
Odpady
Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk
Po vzore pilotného projektu v obci Kokšov Bakša a odbornej pomoci Spoločnosti priateľov Zeme sa na jeseň tohto roku podarilo zriadiť „obecné kompostoviská“ v ďalších 7 obciach na východe Slovenska.

Branislav Moňok

Sú nimi Valaliky, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Košická Polianka, Nižná Myšľa, Geča a Zborov. V niektorých sa už na jeseň spustila aj prevádzka.

Čo je na tom zvláštne?

V podstate nič, len že sa jedná o oficiálne schválené zariadenia na zhodnocovanie biologických odpadov a to bez vodohospodársky zabezpečenej plochy. Zhodnocovať sa v nich bude rastlinný biologický odpad vznikajúci v obci (údržba zelene, pozberové zvyšky, bioodpad z domácnosti,...).

Obecné kompostoviská majú slúžiť obyvateľom obce, ako doplnok programu na rozvoj domáceho kompostovania. To znamená, že obyvatelia sú v prvom rade vedení k tomu, aby sami doma kompostovali. Ak však majú bioodpad, ktorý z rôzneho dôvodu doma kompostovať nemôžu, môžu ho priniesť na spoločné kompostovisko, kde ho prevezme zaškolená osoba. Kompost je používaný v obci, alebo sa rozdá obyvateľom obce, ktorí sa na kompostovaní podieľali.

Zriadeniu týchto kompostovísk predchádzal rad stretnutí, jednaní a aktivít. Medzi tie najdôležitejšie patrili:

  • stretnutia v rámci Riečnej koalície, kde sa starostom dostali prvotné informácie o možnostiach zriadenia obecných kompostovísk,
  • prednášky a diskusie na zasadaniach Obecných zastupiteľstiev v jednotlivých obciach, ktorých úlohou bolo informovať o projekte ich poslancov,
  • ak s tým obce súhlasili, bolo potrebné vybrať čo najvhodnejšie miesto,
  • vypracovať žiadosť a potrebné dokumenty (prevádzkový poriadok a technologický reglement), ktoré boli následne doručené na príslušné Okresné úrady,
  • školenie kompostmajstrov - to malo za úlohu vyškoliť lídrov z jednotlivých obcí, ktorí budú mať dohľad nad správnym chodom týchto zariadení,
  • zabezpečenie drviča/štiepkovača, ktorý sa v prípade potreby požičiava obciam,
  • nákup teplomerov na kontrolu priebehu rozkladného procesu,
  • pomoc pri spúšťaní prevádzky.

Samozrejme týmito aktivitami sa naša práca nekončí. I naďalej je potrebné pomáhať pri realizácií týchto projektov. Na jar sa chystá vo všetkých obciach informačná  kampaň nasmerovaná na obyvateľov a ich zapojenie do projektu.

Samotná existencia Obecných kompostovísk by sa mala v obciach odzrkadliť znížením množstva biologického odpadu vyhadzovaného do odpadových nádob, zníženie tvorby nelegálnych skládok a spaľovania odpadu v domácnostiach, čo sa v konečnom dôsledku prenesie aj do ekonomiky v odpadovom hospodárstve obce.

Úloha SPZ pri realizácii týchto projektov spočíva hlavne v poradenstve a odbornej pomoci.

Zdroj: CZ BIOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí