zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká ministerstva odmítají používat recyklovaný papír

13.02.2004
Odpady
Česká ministerstva odmítají používat recyklovaný papír

PRAHA – Úřady, které řídí chod České republiky, se odmítají při své práci chovat šetrněji k životnímu prostředí a jít příkladem svým občanům. Úředníci prakticky všech ministerstev, Úřadu vlády, Kanceláře prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny – ti všichni odmítají byť jen uvažovat o tom, že by začali šetřit životní prostředí používáním recyklovaného papíru. Výjimku tvoří Ministerstvo životního prostředí a Senát Parlamentu ČR.

Sdružení Arnika dnes proto vyzvalo dopisem 14 českých ministerstev, Úřad vlády, Kancelář prezidenta republiky, Sněmovnu Parlamentu, jednotlivé parlamentní kluby a Krajské úřady, aby následovaly příklad ekologicky šetrnějších institucí, a úřadovaly na recyklovaném papíře. Dále, aby používaly v co nejvyšší míře výrobky z recyklovaných surovin a důsledně třídily odpad.

Úředníci se většinou vymlouvají na to, že se jim recyklovaný papír nevyplatí používat kvůli vyšší sazbě DPH, kterou na recyklovaný papír spolu s dalšími ekologickými výrobky uvalili poslanci od začátku roku (důvodem je vstup země do Evropské Unie). Argumentují také potížemi, které prý působí recyklovaný kancelářský papír v tiskárnách a kopírkách. „Nepřekonatelné potíže s kancelářskou technikou jsou velmi rozšířenou argumentací, kterou se postupně snažíme vyvracet. Jedním z našich pádných argumentů je, že sami dodavatelé této techniky deklarují možnost používat vhodný recyklovaný papír. Dokládají to i zkušenosti institucí, jež ekologický papír používají (1),“ vysvětluje vedoucí kampaně Šetrné papírování Milan Návoj ze sdružení Arnika.

České Ministerstvo životního prostředí i jeho resortní organizace používají recyklované papíry od prosince 2002 takřka výlučně, a to i v tomto roce, po změně DPH. „Důvody jsou samozřejmě jak ekologické, tak i osvětové,“ komentuje rozhodnutí úřadu ředitel odboru vnějších vztahů Jakub Kašpar. Arnika chce podpořit výzvu ministra životního prostředí, ve které Libor Ambrozek doporučil recyklovaný papír i svým kolegům – ministrům, hejtmanům krajů, předsedům obou parlamentních komor i předsedům parlamentních klubů. (2)

Také senátoři a další pracovníci Senátu Parlamentu ČR používají od léta 2003 ve větší míře kancelářský recyklovaný papír i další zboží jako např. sešity, poznámkové bloky, tiskopisy či ubrousky z recyklovaného papíru. (3)

„Preferovat ekologicky šetrné výrobky a napomoci tak zvýšit poptávku po nich na trhu, snižovat objem vyprodukovaného odpadu, zavést systém sběru a třídění odpadu na pracovištích, by se mělo stát státním institucím vlastní,“ uzavírá Milan Návoj.

Odkazy:

(1)   Výrobci kopírek a tiskáren: vhodný recyklovaný papír našim strojům nevadí http://papir.arnika.org/tz.shtml?x=124146

(2)   viz tisková zpráva MŽP ČR ze 30. září 2003 http://www.env.cz/www/archiv.nsf/pages/FEDCEFF0DF9437AEC1256DB1002784F2?OpenDocument

(3)   viz tisková zpráva „Senát na výzvu Arniky zavedl recyklovaný papír“ z 15. září 2003 papir.arnika.org

 Příloha:

Třídění papírového odpadu na vrcholných státních úřadech a spotřeba kancelářského papíru v roce 2002 (vyjma MŽP ČR a Senátu Parlamentu ČR, obě instituce recyklovaný papír používají, odpady se zde třídí).

Údaje pocházejí z dotazníku, který Arnika adresovala jmenovaným institucím na jaře roku 2003.

Úřad

Spotřeba kancel. Papíru A4

Třídí na úřadě papírový odpad?

Používají recykl. papír?

Ministerstvo průmyslu a obchodu

5 340 000

NE

NE

Poslanecká sněmovna Parlamentu

4 050 000

ANO - papír se třídí na papír určený ke skartaci, do sběru a k archivaci, odvoz papíru zajišťuje smluvená firma

NE

Ministerstvo vnitra

4 000 000

ANO - kontejnery na tříděný odpad, odvoz specializovanou firmou k dalšímu zpracování

obálky

Ministerstvo pro místní rozvoj

3 872 500

ANO - na sběr a skart, sběr jde do sběrných surovin

obálky

Ministerstvo financí

3 600 000

ANO - třídění na 1. barevné papíry, tiskopisy a noviny, 2. Tabelační papír, 3. Karton, vytříděný odpadový papír je odevzdáván do sběrny

NE

Ministerstvo dopravy

3 370 000

ANO. Ručně. Odvoz zajišťuje smluvená firma. Tato firma odpad znovu třídí.

NE

Ministerstvo zahraničních věcí

3 120 000

ANO - kontejner odváží sběrna

NE

Ministerstvo kultury

3 000 000

ANO. Papír se třídí na noviny, časopisy, karton a lepenku. Vzniklý papírový odpad likviduje smluvní úklidová firma.

obálky

Ministerstvo spravedlnosti

2 470 000

NE

obálky

Ministerstvo zdravotnictví

2 146 000

ANO - třídění na skart a odpad. Předáváme ho sběrným surovinám.

obálky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 500 000

NE

NE

Ministerstvo zemědělství

1 095 000

NE

NE

Ministerstvo obrany

980 000

NE

NE

Kancelář prezidenta republiky a Správa pražského hradu

697 000

ANO - separace papíru při sběru, event. celého objemu odpadu, smluvená firma zajišťuje třídění, odvoz vytříděného i směsného odpadu.

NE

Ministerstvo informatiky

550 000

ANO - do kontejnerů umístěných na patrových podestách, vytříděný odpad je pravidelně jednou týdně odvážen ze sídlištního kontejneru firmou Pražské služby a.s.

NE

Úřad vlády

?

ANO - kancelářský papír, kartony, tisk do sběrných surovin, ostatní do směsného odpadu.

obálky

Ministerstvo práce a sociálních věcí      

MPSV informace odmítlo poskytnout.

 

 

Pozn. Uvedená čísla o spotřebě kancelářských papírů A4 jsou pouze orientační, nelze je totiž vztáhnout k počtu agend, ani úředníků.

Další informace naleznete na internetové adrese papir.arnika.org (kapitola „Spotřeba papíru na úřadech. Jak reagovali?“ - po kliknutí na obrázek u příslušného úřadu se Vám otevře nové okno s podrobnými údaji).

TiskovÁ zprÁva sdruŽenÍ Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí