zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Život pro venkov

24.02.2004
Zemědělství
Život pro venkov
Život pro venkov je mezinárodní program konsorcia nadací Environmental Partnership for Central Europe a German Marshall Fund, sponzorovaný Deutsche Bundesstiftung Umwelt.
Byl zahájen v roce 2001 a má za cíl mobilizovat místní zdroje a investice pro modelové projekty vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji regionu. Chce ukázat, jak lokálně iniciované projekty dokáží vytvářet nové ekonomické možnosti, pracovní příležitosti, a čelit tak sociálním problémům venkovských regionů při současném uchování jejich místního přírodního a kulturního dědictví.

Program Život pro venkov shromažďuje praktické zkušenosti z realizace projektů trvalé udržitelnosti z 12 venkovských mikroregionů ve střední Evropě a z 6 mikroregionů v nových spolkových zemích v SRN. Tvoří je Bílé Karpaty, Frýdlandtsko a Slovácko (Česká republika), Dolní údolí Ipelu, Boronka a Zselic (Maďarsko), Krakow Jura, Centrální Pomořansko okolo Debrzna a Babia Gora (Polsko), Horná Orava, Jižní Sitno a Ramža (Slovensko) a Lenzen, Ostritz, Reinstadt, Retzow, Schöneiche a Zempow (Německo).

Co program nabízí

Vytvoření unikátní sítě modelových projektů pomůže nejen participujícím mikroregionům, ale umožní též přenos zkušeností do dalších oblastí. Program si klade za cíl dosáhnout také toho, aby zemědělské reformy EU umožnily vytváření nových příležitostí pro lokální iniciativy usilující o trvale udržitelný rozvoj venkovských regionů.

Program Život pro venkov se opírá zejména o tyto nástroje:

 • malé granty (do 150 000,- Kč)
 • technická asistence, konzultace
 • workshopy, semináře, výměny a stáže;
 • informační a publikační činnost.

Modelové projekty zahrnují tyto čtyři tematické oblasti:

 • udržitelné zemědělství (pěstování místních ovocných odrůd, spolupráce s ekologickými zemědělci, extenzivní chov dobytka aj.)
 • udržitelný turismus (zavádění ekologických standardů pro venkovskou turistiku, podpora ubytování typu Bed&Breakfast, turistické a cyklistické stezky aj.)
 • úspory energie (zateplování a energetické audity ve školách a veřejných budovách aj.)
 • obnovitelné zdroje energie (malé vodní elektrárny, lokální výtopny na biomasu, ohřev teplé vody pomocí solárních kolektorů aj.).

Příklady podpořených projektů v roce 2003:

ZO ČSOP Kosenka - Kulturní dědictví jako nástroj pro místní rozvoj a posílení občanských komunit

 • Rozvoj místních trhů v komunitách - projekt ve spolupráci s polskými a slovenskými partnery rozvíjí spolupráci při propojování místních trhů typu valašského jarmeku.

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s., Starý Hrozenkov - Rozvoj šetrné turistiky v Bílých Karpatech a na Slovácku

 • Vzdělávací projekt pro poskytovatele služeb ve venkovské turistice.

O. s. Frýdlantsko, Frýdlant - Celoroční pastevní chov ovcí na Frýdlantsku

 • Vzdělávací program (semináře) pro chovatele ovcí a zájemce o chov ovcí.

Nadace Jana Pivečky, Slavičín  - Obnova tradiční výroby na Valašsku

Cílem projektu je oživit zanikající výrobu tradičních valašských produktů - ovčích kožešin a papučí - a pomoci jejich prodeji založením odbytového družstva.

V rámci programu Život pro venkov byla vydána publikace o jednotlivých projektech. Jackson Griffiths, anglický dobrovolník pracující v Nadace Partnerství, navštívil všech dvanáct mikroregionů a na základě vlastních zkušeností a rozhovorů s vedoucími lokálních projektů představil aktivity místních lidí. Texty jsou doplněny o množství zajímavých fotografií. 

Zdroj: Miroslav Bohdálek, Nadace Partnerství

Kontakt: target=_blank>mirek.bohdalek@ecn.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí