zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na SEMINÁŘ ANALÝZY V OBLASTI ZÁKLADNÍHO CHEMICKÉHO ROZBORU VE VODÁCH

01.03.2004
Voda
Pozvánka na SEMINÁŘ ANALÝZY V OBLASTI ZÁKLADNÍHO CHEMICKÉHO ROZBORU VE VODÁCH
Seminář je určen jako vzdělávání pracovníků laboratoří, kteří provádějí analýzy v oblasti vod, pro vedoucí laboratoří, manažery jakosti a odborné posuzovatele pracovních postupů dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Centrum služeb analytickým laboratořím, spol. s r.o.
si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ ANALÝZY V OBLASTI ZÁKLADNÍHO CHEMICKÉHO ROZBORU VE VODÁCH

Amber Hotel Palcát, Třída 9. května 2471, 390 01 Tábor
30. – 31. 3. 2004

PROGRAM SEMINÁŘE

29. března 2004
18:00 – 19:00 Registrace účastníků

30. března. 2004
8:30 – 12:30 Registrace účastníků
9:30 – 9:45   Zahájení semináře
9:45 – 12:00 Normy
Pavel Pitter (VŠCHT): Všeobecné zásady tvorby hydroanalytických norem
Lenka Fremrová (Hydroprojekt): Normy v oboru jakosti vod
Alena Čapková: Informace o normách a jejich principech
Eva Vymazalová (VÚV T.G.M): Přechod od zrušených norem ČSN řad 83 a 84 k normám ISO a EN v MPZ v Čechách
Zdenka Boháčková, Alois Konečný (VAS, a.s.): Přechod od zrušených norem ČSN řad 83 a 84 k normám ISO a EN v MPZ na Moravě
Eva Břízová (SZÚ): Legislativa a ukazatele základního chemického rozboru v pitných vodách
Alena Nižnanská (CSlab): Legislativa a ukazatele základního chemického rozboru v povrchových a odpadních vodách
Diskuse
12:00 – 14:00 Přestávka na oběd
14:00 – 17:30 Systém jakosti
Eva Klokočníková (ČIA): Norma ČSN EN ISO/IEC 17 025 a poznatky posuzovatelky
Lubomír Kábrt (ASLAB): Praktické poznatky při posuzování pracovních postupů základního chemického rozboru
17:30 – 18:30  Komerční prezentace firem
18:30 – 20:00   Přestávka na večeři
20:00 – 24:00  Společenský večer

31. března 2004
9:00 – 12:30 Poznatky z praxe
Pavel Bernáth (CSlab): Strategie a organizace vzorkovacích činností v návaznosti na pracovní postupy
Jiří Medek (Povodí Labe, s.p.): Současné trendy z pohledu velké vodohospodářské laboratoře
Monika Janovská (Monitoring, s.r.o.): Bilance kationů a anionů ve vodách
Gabriela Ledererová (Povodí Vltavy, a.s.): Provozní zkušenosti s obsluhou průtokového analyzátoru ve vodohospodářské laboratoři
Vladimír Sýkora (VŠCHT): TOC versus NPOC
Hana Ptáková (VŠCHT): Stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylfenolem - modifikace ve fotometrických zkumavkách
Vystoupení vodohospodářských laboratoří
12:30  Ukončení semináře

Odborní garanti semináře:

Ing. Lubomír Kábrt, CSc
(Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka - ASLAB)
Ing. Eva Vymazalová, (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka)
Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.(VŠCHT Praha)

Organizační garant:

Ing. Alena Nižnanská
CSlab spol. s r.o.
tel: 224 453 124
fax: 224 452 237
E-mail: niznanska@cslab.cz
http://www.cslab.cz

Cena
Cena, zahrnující organizační náklady, sborník, osvědčení o účasti na semináři, činí 1500,- Kč (plus 5 % DPH) a je splatná bankovním převodem před zahájením semináře. Platbu uhraďte nejpozději do 15. 3. 2004. Tato cena je bez ubytování a stravování.

Parametry platby
na účet CSlab spol. s r.o.
Částka: 1575,- Kč (1500,- Kč 75,- Kč  DPH 5 %)
IČ: 271 12 969 DIČ: 005-271 12 969
Účet:  1021150264/5500
Banka:  Raiffeisenbank a.s.
Variabilní symbol: IČ organizace účastníka
 
Přihlášku zašlete nejpozději do 20. února 2004
buď poštou na adresu: CSlab spol. s r.o., Bavorská 856, 155 00 Praha 5, nebo elektronicky na adresu cslab@cslab.cz (přihlášku lze také získat na adrese: http://www.cslab.cz, vyplnit a poslat ji zpět elektronicky).

Upozornění
Ubytování si každý zajistí individuálně. Je možné se ubytovat v Amber Hotelu Palcát (recepce Amber Hotelul Palcát tel. 381 252 902, fax. 381 252 905, E:mail palcat@legner.czwww.legner.cz) nebo v jiných ubytovacích zařízeních v Táboře. Informace     o ubytování v jiných zařízeních v Táboře je možné získat v recepci Amber Hotelu Palcát. Také tyto informace jsou uvedeny na našich internetových stránkách.

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí