zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář ZÁKON O ODPADECH (výklad povinností konzultace k zákonu)

05.03.2004
Odpady
Pozvánka na seminář ZÁKON O ODPADECH (výklad povinností   konzultace k zákonu)
Seminář je určen pro všechny pracovníky a podnikatele na úseku životního prostředí, kteří nakládají s odpady, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy (ministerstev, krajů, obcí všech typů).

D a V
SPOLEČNOST PRO POŘÁDÁNÍ KURZŮ A  SEMINÁŘŮ
akreditovaná u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

P O Ř Á D Á

ve čtvrtek dne 30.3. 2004

SEMINÁŘ na téma
ZÁKON O ODPADECH (výklad povinností konzultace k zákonu)

Místo konání:
Pivovar  STAROPRAMEN
vstup: hospoda Na Verandách - sál I. patro
Nádražní 84,  Praha 5

PROGRAM SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na:

Zákon o odpadech:
* povinnosti při nakládání s odpady,
* katalog odpadů,
* pojem „odpadu“ a další pojmy,
* povinnosti při nakládání s vybranými odpady, zvláště PCB, autogramy, zpětný odběr výrobků,
* povinnosti při využívání odpadů a odstraňování odpadů,
* poplatky (i místní),
* evidence odpadů,
* výkon státní správy,
* prováděcí vyhlášky
* stanoviska MŽP k jednotlivým ustanovením zákona,
* připravovaná novela zákona.


Účastníci obdrží návrh zákona

Přednášku povede a Vaše dotazy zodpoví
JUDr. Dana Ř í m a n o v á

8.30 - 9.00 hod. registrace
9.00 hod. zahájení
10.30  - 11.00 přestávka
13.00 hod. předpokládané ukončení

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
(smluvní podmínky)

Závaznou přihlášku   zašlete  nejpozději do 27.2.2004 na adresu: 
Marta Čermáková,
Bachova 1593,  149 00  Praha 4
nebo na fax č . : 272 928 277.
e-mail: seminar@centrum.cz

Informace lze obdržet na ( č.: 603/725636 nebo: záznamník / fax / tel.:  272 928 277
    
Účastnický poplatek  činí  945,- Kč včetně studijních materiálů a 5% DPH

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.
Účastnický poplatek lze zaplatit i v hotovosti při registraci po předchozím přihlášení (i telefonicky/faxem).

Platbu poukažte na ČS Praha 1, Rytířská 29, č.účtu:1929984349/0800, variabilní symbol: 402.

Firma DaV &  je plátcem DPH. Podnikáme na základě živnostenského listu.
IČO: 49692658,  DIČ: 011-516115063

Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

U prezence se účastník prokáže potvrzením o úhradě poplatku.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí