zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategické dokumenty ČR

27.02.2004
Obecné
Strategické dokumenty ČR
Bezpečnostní strategie České republiky
Praha: Úřad vlády, Bezpečnostní rada státu 2000.
Schválená usnesením vlády č. 80/2001.

Dopravní politika České republiky
Praha: MDS, červen 1998.
Schválená usnesením vlády č. 413/1998.
Oblasto MD - Koncepce a statistika - Dopravní politika.

Energetická politika
Praha: MPO, 1999.
Schválená usnesením vlády č. 50/2000.

Evropská dopravní politika pro rok 2010. Bílá kniha.
Brusel: Komise evropských společenství, 19.9.2001.
Oblasto MD - Koncepce a statistika - Dopravní politika.

Harmonogram a finanční zajištění realizace Návrhu rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010
Praha: MDS, 2000.
Vzat na vědomí usnesením vlády č. 145/2001.
Oblasto MD - Koncepce a statistika - Dopravní politika.

Koncepce agrární politiky na období před vstupem do EU
Praha: MZe, 2000.

Koncepce bytové politiky
Praha: MMR, říjen 1999.
Vzata na vědomí usnesením vlády č. 1088/1999.

Koncepce bytové politiky
Praha: MMR, 30.11.2001.
Schválena usnesením vlády č. 10/2001.

Koncepce lesnické politiky ČR na období před vstupem do EU
Praha: MZe.

Koncepce odpadového hospodářství
Verze 03.
Praha: MŽP, listopad 2001.
Informace pro vládu 2001.

Koncepce resortu Ministerstva práce a sociálních věcí do roku 2002
Praha: MPSV.

Koncepce rozvoje dopravy a spojů v České republice
Praha: MDS, 1.2.2000.
Oblasto MD - Koncepce a statistika - Dopravní politika.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2002-2007
Praha: MMR, březen 2002.
Schválena usnesením vlády č. 10/2001.

Koncepce vodohospodářské politiky před vstupem do EU
Praha: MZe, 2001.
Schválena usnesením vlády č. 49/2000.

Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003 - 2006
Praha: MZV, 2003.
Schválená usnesením vlády č. 223/2003.

Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdroj
Praha:MPO, 2001.
Schválený usnesením vlády č. 1079/2001.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice
Bílá kniha. 4. verze.
Praha: MŠMT, 2001.

Národní rozvojový plán
Aktualizované znění.
Praha: MMR, červen 2001.
Schválené usnesením vlády ČR č. 470/2001.

Národní rozvojový plán 2004-2006
Aktualizované znění.
Praha: MMR, únor 2003.
Předloženo EK.

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR
Praha: MDS a CDV, 9.4.2003.
V přípravě.

Národní telekomunikační politika
Praha: MDS, 26.4.1999.
Vzata na vědomí usnesením vlády č. 324/1999.

Operační program průmysl a podnikání
Praha: MPO, duben 2003.

Poziční dokument ČR ke kapitole 7 – zemědělství
Praha: MZe, prosinec 1999.

Program obnovy venkova
Praha: MMR, 1998.
Novela schválená usnesením vlády č. 730/1998.

Průmyslová politika
Praha: MPO, září 2001.
Schválená usnesením vlády č. 51/2000 a aktualizovaná podle metodiky schválené usnesením vlády č. 10/2001.

Předvstupní hospodářský program
Makroekonomika.

Rozvoj dopravních sítí do roku 2010
Praha: MDS, 27.8.1999.
Schválený usnesením vlády č. 741/1999 doplněné usnesením vlády č. 1006/1999.

Společný regionální operační program
Praha: MMR, leden 2003.

Státní politika životního prostředí
Praha: MŽP, leden 2001.
Schválená usnesením vlády č. 38/2001.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2003
Praha: MPO, listopad 2002.

Státní program ochrany přírody a krajiny v ČR
Praha: MŽP, 18.5.1998.
Schválen usnesením vlády č. 415/1998.

Strategický plán hl. m. Prahy
Schválen usnesením ZHMP č. 19/2003.

Strategie posílení národohospodářského růstu
Praha: MPO, duben 2001.
Vzata na vědomí usnesením vlády č. 306/2001.

Strategie regionálního rozvoje České republiky
Praha: MMR, červenec 2000.
Schválená usnesením vlády ČR č. 682/2000.

Strategie regionálního rozvoje jednotlivých krajů ČR
Praha: DHV, 2000.

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku
Praha: MPSV, únor 2003.
Schválena usnesením vlády č. 210/2003.

Strategie účinnější státní podpory kultury (kulturní politika)
Praha: MK, únor 2001.
Aktualizace schválena usnesením vlády č. 40/2001.

Střednědobá koncepce resortní politiky Ministerstva vnitra ČR
Praha: MV, září 2002.
Aktualizace pro období 2002–2005.

Střednědobá resortní politika MPO
Aktualizovaná do roku 2004.
Praha: MPO, 2000.
Vzata na vědomí usnesením vlády 53/2000.

Střednědobá strategie sektoru dopravy, telekomunikací a pošty
Praha: MD, 31.1.2000.
Oblasti MD - Koncepce a statistiky - Dopravní politika.

Střednědobá strategie sektoru dopravy, telekomunikací a pošty
Praha: MD, 31.5.1999.
Praha: MD, 31.1.2000.
Vzata na vědomí usnesením vlády č. 385/1999 a usnesením vlády č. 164/2000. Na konci roku 2000 předložena aktualizovaná verze k informaci členům vlády, bylo uloženo přepracovat materiál do června 2001 podle nové metodiky, která byla přijata vládou dne 3. ledna 2001.

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
Praha: MPO, 1999.
Schválená usnesením vlády č. 1311/1999.

Vojenská strategie České republiky
Praha: MO, 2002.

Zdroj: Portál územního rozvoje
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí