zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pátý ročník cyklu Odpadové dny

08.03.2004
Odpady
Pátý ročník cyklu Odpadové dny
V letošním roce proběhne již pátý ročník cyklu Odpadové dny, úspěšného seriálu akcí zabývajících se odpadovým hospodářství.
Jroběhlé čtyři ročníky prokázaly, že konference tohoto typu mají i v přeplněných kalendářích akcí svůj smysl. V loňském roce navíc organizátoři - společnost Economia, a. s., a společnost EKO-KOM, a. s., zahájily novou formu spolupráce. Rozdělily si témata podle svého zaměření. AOS EKO-KOM, která má z podstaty svého fungování velmi blízko k městům a obcím, organizuje konferenci Odpady a obce. Ta proběhne v červnu v Hradci králové a bude se věnovat problematice komunálních odpadů.

Společnost Economia, a. s., jako vydavatel Hospodářských novin i našeho časopisu, se zaměří na konferenci Odpady a podniky spíše na hospodářskou sféru. Toto rozdělení se v loňském roce velmi osvědčilo.

Konference Odpady a obce je s téměř třemi sty účastníky a velmi nabitým programem jednou z největších akcí svého druhu u nás (jen by si zasloužila trochu laskavější počasí - červnová vedra, která panovala loni i předloni, jsou pro všechny velmi obtížná).

První ročník konference Odpady a podniky se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Většina účastníků vyjádřila svou spokojenost a ochotu zúčastnit se příštího ročníku.

Popáté pro obce

Konference Odpady a obce, věnovaná komunálním otázkám odpadového hospodářství, proběhne na tradičním místě: v Kongresovém centrum ALDIS v Hradci Králové ve dnech 16. a 17. 6. 2004. Jako rámcová témata připravují organizátoři přednášky a diskusi nad plány odpadového hospodářství krajů a jejich vztahu k POH České republiky.

Rovněž bude zařazen pravidelný a ceněný blok o zpracování druhotných surovin, možnostech zpracování a využití vytříděných odpadů a aktuálním stavu u jednotlivých komodit: skla, směsných plastů, PET, směsného papíru, zkušenostech se sběrem nápojových kartonů atd.

Pozornost bude věnována také zpětnému odběru výrobků nebo cílené komunikaci s veřejností v oblasti odpadového hospodářství (příklady a ukázky z měst a obcí).

V letošním roce kromě tradičních bloků chystají organizátoři ze společnosti Eko-kom také nová témata a formy komunikace, které by měly dále obohatit program konference. V každém případě bude věnován větší podíl času odborným diskusím, které účastníci považují za velmi přínosné.

Podniky

Konference věnovaná problematice odpadů z hlediska podniků je v rámci Odpadových dnů zcela novým formátem. K myšlence pořádat konferenci tohoto zaměření vedl společnost Economia, a. s., zájem věnovat více pozornosti hospodářské problematice.

Při koncipování programu konference se v loňském roce podařilo najít průřezová témata, která jsou aktuální pro podnikatelskou sféru, ať jde o průmyslové podniky, firmy zabývající se velkoobchodem nebo podniky služeb: komplexní služby pro průmyslové podniky v oblasti odpadů a ochrany životního prostředí (outsourcing), manažerské systémy a zkušenosti z Evropské unie.

Letošní druhý ročníku konference, který proběhne 9. listopadu v Praze, by měl tato témata dále rozvinout a přidat k nim další: vstup a fungování v Evropské unii, s nímž v té době budou první zkušenosti, a příprava plánů odpadového hospodářství velkých původců ve vztahu k POH krajů.

Obě konference by se měly stát místem tříbení názorů, podrobných informací, obchodních kontaktů i odborných diskusí.

Bližší informace o obou akcích vám budeme průběžně přinášet jak na stránkách časopisu, tak v newsletteru. Stejně jako loni budou podrobnosti také zveřejněny na webových stránkách www.ekokom.cz a odpady.ihned.cz.


Odpadové dny 2004

pořádají EKO-KOM, a. s., a ECONOMIA, a. s.

Konference ODPADY a OBCE

16. a 17. června 2004

Kongresové centrum ALDIS

Hradec Králové

Konference ODPADY a PODNIKY

9. listopadu 2004

Praha

(místo konání bude upřesněno)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí