zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Antarktidě propuká obdoba zlaté horečky

27.02.2004
Příroda
V Antarktidě propuká obdoba zlaté horečky
Ten, kdo pronikne do tajemství života v hlubinách pod ledovým příkrovem, získá genetický materiál, energetické zdroje, patenty, vlastnictví... Náporu nestačí vzdorovat ani mezinárodní právo, ani Antarktida, jak varuje studie OSN.
Bořek Otava

Bioprospektorství se jako další mnohoslibný výraz mezi vědeckými termíny zabydluje ve světových encyklopediích. Odráží snahu vytěžit maximální užitek z nových poznatků o takřka neprobádaných formách života. Zabývá se extrémofily, mikroorganismy, jimž se nelépe daří v krajních podmínkách donedávna považovaných za neslučitelné s jakýmkoli životem.
Právě snaha najít a poznat způsob existence extrémofilů může mít nedozírné následky pro šestý světadíl. Varuje před tím zpráva \"Mezinárodní režim pro bioprospektorství: dosavadní postup a nastávající problémy v Antarktidě\", kterou počátkem měsíce vydal tokijský Institut pro vyspělý výzkum při Univerzitě OSN.
Scénou pro to, co lze přirovnat k divokému rozebírání americké divočiny za zlaté horečky, se právě stávají ledové pláně Antarktidy. Tam míří ti, jež fascinuje vidina nových léčiv, průmyslových materiálů a převratných biotechnologií.
Cesta ke slibným inovacím vede totiž přes poznání bakterií nadaných obdivuhodnou schopností snášet extrémní podmínky od vysoké teploty, tlaku a radiace až po mimořádnou slanost a jedovatost okolního prostředí. Tyto extrémofily se od normálních mikrobů zcela liší svým metabolismem. Díky němu mohou žít v hydrotermálních průduších na dně oceánských hlubin a v horninách, ledovcích či pramenech stovky metrů pod zemským povrchem.

Až vypukne otevřený boj
Horečná snaha nalézt a prozkoumat mikroorganismy, které dokáží přežívat v nesmírně chladném, suchém či slaném prostředí Antarktidy, může ohrozit celý kontinent. Chrání jej sice soubor mezinárodních smluv, ale odborníci z Institutu pro vyspělý výzkum se obávají, že se nové aktivity v Antarktidě vymknou z rámce všech dosavadních ujednání.
Podle nové zprávy se snaha odhalit tajemství záhadných forem života může stát tím, čím byla zlatá horečka v 19. století - vypukne otevřený boj o vývoj a patenty nových léků proti rakovině, antibiotik a průmyslových výrobků.
\"Biologické prospektorství extrémofilů už probíhá a nepochybně se zintenzívní v Antarktidě a v Jižním oceánu,\" řekl BBC čelný představitel Institutu pro vyspělý výzkum. \"Naše zpráva ukazuje, že snaha o nové poznání přesáhne možnosti právních předpisů jednotlivých zemí i mezinárodního práva regulovat vlastnictví genetických materiálů, vydávání patentů a možné ekologické dopady plynoucí z využití těchto zdrojů.\"

Kudy vede dělicí čára?
Obavy vědců se netýkají jen bakterií, ale také některých vyšších forem života. Jedním z velmi slibných objevů se stal glyko-protein, který chrání antarktické ryby před zmrznutím. Už jen možnosti této jediné látky jsou ohromující: dovolí prodloužit skladovací lhůty zmrzlých potravin, usnadní chirurgické zásahy včetně transplantací tkání a zvýší odolnost kulturních plodin proti mrazu.
Další objevy spjaté s Antarktidou zahrnují výtažek ze zelených řas používaný v kosmetice při péči o pleť nebo nové kmeny kvasnic s protinádorovými vlastnostmi.
Zpráva také zdůrazňuje, že dosavadní bioprospektorství v Antarktidě organizují vesměs konsorcia, v nichž se spojují veřejné a soukromé subjekty. Typický příklad představuje spolupráce vysoké školy s farmaceutickou firmou. \"Je tak velmi obtížné stanovit jasnou dělicí čáru mezi vědeckovýzkumnými a komerčními aktivitami.\"
Slabé místo systému smluv o Antarktidě spočívá v tom, že výslovně neupravuje bioprospektorství, které je záležitostí relativně krátké doby. \"Hledání extrémofilů ohrožuje charakteristické rysy vědeckého výzkumu na kontinentu, jeho průhlednost a možnosti spolupráce,\" prohlásil jeden z autorů zprávy Sam Hohnston. \"Pravděpodobně to bude omezovat vědce a společnosti nebudou jevit takový zájem o práci v Antarktidě, protože tam nikdo nebude vědět, komu co vlastně patří.\"

Autor je spolupracovníkem redakce

Tajemné extrémofily by vlastně ani neměly žít
Do kategorie extrémofilů spadají mikroorganismy, kterým se nejlépe daří na nejnevlídnějších místech planety - panují tam velmi nízké nebo naopak velmi vysoké teploty, prostředí vykazuje extrémní slanost nebo hodnoty pH, není v něm přítomen kyslík a mohou tam panovat vysoké tlaky. Většina dosud poznaných extrémofilů patří mezi archebakterie, které se pravděpodobně nejvíce podobají nejstarším vzniklým organismům. Jejich buňky jsou postaveny tak, aby přirozeně odolávaly a fungovaly v podmínkách, o kterých si vědci mysleli, že se neslučují se životem. Extrémofily proto představují jedinečný zdroj vysoce stabilních makromolekul. Objevení extrémofilů, a zvláště archebakterií povzbudilo základní i aplikovaný výzkum těchto organismů v extrémních podmínkách, jež poskytuje právě Antarktida.

Ledový kontinent chráněný výlučným právem
Šestý světadíl podléhá zvláštnímu právnímu režimu založenému Smlouvou o Antarktidě (Antarctic Threaty) podepsanou 1. prosince 1959 ve Washingtonu. Uzavřelo ji dvanáct států, které se tehdy na kontinentu zabývaly vědeckým výzkumem. Smlouva, k níž postupně přistoupilo dalších 27 států, dovoluje využívat Antarktidu, prohlášenou za demilitarizovanou oblast, výhradně pro mírové účely, stanovuje svobodu vědeckého výzkumu a formy mezinárodní spolupráce. Na základní dokument pak navázaly další smlouvy zaměřené na ochranu jedinečného životní prostředí kontinentu. Patří k nim Úmluva o uchování mořských živých zdrojů (1980), Úmluva o nerostných zdrojích Antarktidy (1988) a Protokol o ochraně životního prostředí Antarktidy (1991).
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí